Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Barbara Kramarczyk
Różne, Artykuły

Dziecko niedojrzałe emocjonalnie, niedowartościowane przez rodzica - opis i analiza przypadku

- n +

Opis i analiza przypadku

Plan opisu.

1. Identyfikacja problemu.
- Dziecko niedojrzałe emocjonalnie, niedowartościowane przez rodzica.
2. Geneza i dynamika zjawiska.
- Przyczyny zjawiska.
- Obserwacja i analiza dokumentów.
3. Znaczenie problemu.
4. Prognoza pozytywna.


1. Identyfikacja problemu.

Dziecko niedojrzałe emocjonalnie, niedowartościowane przez rodzica.

Wiek życia dziecka nie zawsze odpowiada wiekowi rozwojowemu (fizycznemu i psychicznemu) ucznia. Ogólny rozwój psychoruchowy może być przyspieszony lub opóźniony. Opóźniony może być rozwój niektórych możliwości dziecka np. w sferze emocjonalno-społecznej: trudności w kontaktach z rówieśnikami lub opóźnienie może dotyczyć wszystkich sfer rozwoju (opóźnienie globalne).

Dzieckiem mało dojrzałym pod względem emocjonalno-społecznym, o nieharmonijnym rozwoju jest opisana przeze mnie uczennica.

Uczennica pochodzi z rodziny patologicznej: Matka alkoholiczka, ojciec nie interesuje się losem dziecka. Miała czworo rodzeństwa. Obecnie dwoje dzieci przebywa w domu dziecka, a dwoje zginęło w wyniku pożaru. Uczennica ocalała z pożaru i została umieszczona w rodzinie zastępczej.

Dziecko ma poczucie niskiej wartości (brak wiary we własne siły). Wykazuje zaniżoną dojrzałość emocjonalną i gotowość do wysiłku umysłowego. Cechuje ją ograniczona zdolność koncentracji uwagi, męczliwość, spadkowa tendencja do osiągania sukcesów. Wykazuje cechy nadpobudliwości ruchowej i emocjonalnej (często mruczy, czasem krzyknie, a nawet rzuci książkami).
Mała pomoc w nauce ze strony środowiska rodzinnego, niedowartościowanie, ciągłe porównywanie do innych koleżanek z klasy.
Zwraca na siebie uwagę tym, że odbiega w zachowaniu od grupy.


2. Geneza i dynamika zjawiska - na podstawie analizy dokumentów (opinia z poradni PP), wywiadu.

Uczennica wykazuje chęć zwracania na siebie uwagi (głośne zachowanie, rzucanie przedmiotami). W czasie zajęć jest mało aktywna, często przestaje pracować, nie kończy pracy, wyłącz się. Ma kłopoty z koncentracją uwagi. Nie wykazuje chęci do wypowiadania się, rozmowy, opowiadania.
Na przerwie potrafi być złośliwa. Rówieśnicy skarżą się na jej zachowanie, ale z obserwacji i przeprowadzonych rozmów wynika, że jest to często forma obrony, zwrócenia na siebie uwagi.
Mama potwierdza w rozmowie zauważone w szkole problemy.

Dziecko miało problemy od pierwszej klasy, (mało samodzielna, niedojrzała emocjonalnie), robi małe postępy. W klasie drugiej zaczęła pisać samodzielnie, ale po wcześniejszym przypomnieniu przez nauczyciela. W klasie trzeciej zaczęła podejmować samodzielnie zadania, lecz dalej obserwuje się u niej ograniczoną uwagę, męczliwość. Nie zawsze jeszcze potrafi podporządkować się grupie (przy pracy zespołowej, grupowej).
Przeprowadzona diagnoza psychologiczna wykazała rozwój umysłowy niższy niż przeciętny.

Uczennica jest mało dojrzała pod względem emocjonalno-społecznym, wrażliwa, a to powoduje mniejszą odporność na sytuacje trudne.

Wnioski
- Matka nie docenia i nie wzmacnia pozytywnych stron dziecka.
- Uczennica nie osiągnęła jeszcze dojrzałości emocjonalnej i szkolnej.


3. Znaczenie problemu - po określeniu mocnych i słabych stron dziecka.

Klasa ją akceptuje, lecz ona sama nie zawsze potrafi podporządkować się grupie i razem z nimi działać. Nie potrafi pogodzić się z porażką, dlatego nie zawsze podejmuje jakiekolwiek zadania. Potrafi samodzielnie zapisać określone spostrzeżenia, uwagi oparte na własnym doświadczeniu.


4. Prognoza

Prognoza negatywna - spodziewany stan w przypadku zaniechania oddziaływań, pogłębienie trudności w nauce i nasilenie negatywnych zachowań.

Prognoza pozytywna - umie współpracować w grupie. Jest samodzielna, podejmuje zadania.


Literatura:
- E. Jackowska "Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym"
- M. Przetacznikowa "Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży"
- H. Spionek "Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych"

Opracowanie: mgr Barbara Kramarczyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15443
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 3
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016