AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jerzy Strączkowski, Kazimierz Nerka
Wychowanie fizyczne, Artykuły

Trening koordynacji z piłką i muzyką

- n +

Trening koordynacji z piłką i muzyką

PODSTAWY "BallKoRobics" to trening koordynacji z piłką, który łączy w sobie elementy z zakresu aerobiku z ruchami specyficznymi dla piłki nożnej. Ta forma treningu szkoli umiejętności koordynacyjne (np. współdziałanie rąk i nóg), wytrzymałość, siłę (przede wszystkim mięśni nóg), jak i zręczność. Eleganckie i zwinne obchodzenie się z piłką, ekonomiczna i estetyczna umiejętność poruszania się mają swój początek już w dzieciństwie. Do tego należy również doskonałe poczucie rytmu i wyczucie piłki - tak rozwija się różnica miedzy "grą piłką" a "pracą z piłką". Tak więc dzieci powinny rozwijać lub udoskonalać w ramach treningu koordynacji również poczucie rytmu wykonywanych ruchów.
 • BallKoRobics wykorzystuje fascynację muzyką i łączy się z technikami piłki nożnej i ćwiczeniami rozwijającymi ważne części kondycji, które mają duże znaczenie dla piłkarzy
 • BallKoRobics to zatem nie tylko forma treningu sprawności koordynacyjnych, lecz również doskonałe szkolenie kondycji we wszystkich stopniach sprawnościowych i wiekowych zawodników.
 • BallKoRobics nadaje` się nie tylko do rozgrzewki lecz także do bardzo żmudnego treningu koordynacji - właściwy sens leży w treningu koordynacji. Ćwiczenia mogą być wykonywane w odniesieniu do punktu ciężkości treningu z małą (kroki) lub wysoką intensywnością (podskakiwanie)
 • Możliwe są ćwiczenia pojedyncze, z partnerem lub w grupie
 • BallKoRobics nadaje się do hali sportowej jak również na boisko
 • Udział muzyki nie jest nieodzownie konieczny, prowadzi on jednak do wysokiej motywacji zawodników. Wybór muzyki zależy od określonego celu (wysokie obciążenie - szybka muzyka) i zainteresowań uczestników.

  Rytm
  Rytm sportowych ruchów dominuje i zostaje wytyczony przez muzykę i / lub przez liczenie trenera. Trener może również kazać zawodnikom aby sami uważali na rytmiczne wykonywanie ruchów.

  Koncentracja
  Zaawansowani zawodnicy mogą wykonywać szybkie zmiany w ruchach rąk i nóg. Te zadania są bardzo ambitne i wymagają ćwiczenia. Z tego powodu występują wewnątrz grupy duże różnice odnośnie wykonywania zadania. Z czasem jednak zawodnicy uczą się koncentrować na komendę trenera, chociaż obciążenie kondycji jest wysokie a wewnętrzny sprzeciw zawodnika musi zostać pokonany.

  Koordynacja rąk i nóg
  Na międzynarodowym kongresie trenerów niemieckiego związku nauczycieli piłki nożnej (BDFL) 1999 w Schmallenbergu D - juniorzy Bayer Leverkusen zaprezentowali ćwiczenie z dwoma piłkami. Zagrywali oni piłkę nogami do przodu i do tyłu i jednocześnie rzucali do siebie drugą piłkę. Z dystansu to ćwiczenie wyglądało na bardzo proste . Jednak każdy mógł się przekonać, że wymaganie tego ćwiczenia względem koordynacji było bardzo wysokie. Dwaj A - licencjonowani trenerzy spróbowali wykonać to zadanie: bardzo szybko stało się jasne, że mieli duże problemy przy jednoczesnej koordynacji ruchów nóg i rąk. Wypadli z rytmu i w sposób oczywisty tak proste ruchy jak strzelanie czy rzucanie stały się niedokładne.
  Piłkarze są często w sytuacji, że ich postawa i pozycja ciała muszą dostosować się do szybkiej zmiany akcji w grze. To wymaga szybkich ruchów stopami i nogami oraz znakomitej kontroli własnego ciała.


  PIŁKA NA ZIEMI

  Piłka w ruchu
  Na pierwszym szczeblu szkolenia zawodnicy zaczynają od ruchów - wskazówek zgodnie z muzyką w kwadracie (15 na 15 m), aby mogli wypróbować wytyczone zadania. Może zostać wykonany krok - wskazówka, albo podskakiwanie ze wskazówkami. Podskakiwanie jest bardzo męczące.

  Zadania (stopy)
 • piłka poruszana koniuszkiem stopy do przodu / do tyłu
 • piłka z lewej / z prawej na przemian ukośnie ponad obciążoną nogę
 • obroty wokół piłki
 • piłka poruszana w kole (z prawej i z lewej dookoła)

  Ruchy rękoma
  Podczas ruchów ze wskazówkami są możliwe również dodatkowe ruchy rękoma (lub poruszanie dodatkowej piłki). Przy tym obok treningu koordynacji rąk i nóg zostaje celowo rozgrzana również górna część ciała. Te ćwiczenia nadają się szczególnie na początek treningu lub na pierwszą godzinę BallKoRobicsu.

  Kolejne ruchy rąk
 • podnoszenie ramion do góry lub krążenie ramion (do przodu / do tyłu)
 • krążenie rękoma
 • zginanie rąk na zewnątrz, przed ciałem równolegle do ziemi ("bicepsy skulone")
 • ręce wyciągnięte do przodu
 • boksowanie obiema rękoma na przemian równolegle do przodu, równolegle do dołu, do przodu na krzyż - równolegle do dołu
 • ręce wyciągnięte do tyłu ("tricepsy skulone")
 • podnoszenie wyciągniętych rąk od uda do góry.

  Krążenie rękoma. Ruchy ze wskazówkami oraz ruchy okrężne mają wysoki stopień trudności, początkujący wypadają łatwo z rytmu. Pierwszą formą jest krążenie rękoma ("ruszanie") przed ciałem równolegle do ziemi. Przy dużym krążeniu ("pływanie kraulem" lub do góry ponad głową) zawodnicy muszą być w stanie automatycznie wykonać swoje ruchy wskazówki aby w pełni skoncentrować się na krążeniu rękoma.

  Ruchy wskazówki w miejscu (piłka naprzeciwko zawodnika)
  Po fazie przystosowywania się zawodnicy ustawiają się w jednej formacji wzdłuż i wszerz na wydzielonym polu, aby trener mógł celowo wydać polecenie. Do rozróżnienia są znów kroki - wskazówki (prawa / lewa na przemian), podskakiwanie - wskazówka (prawa / lewa na przemian) jak również kombinacja z obu tych ćwiczeń. Ruchy ze wskazówkami mogą zostać wykonane do tyłu (wskazówka - do tyłu), z nogi obciążonej na bok (wskazówka - na zewnątrz) lub do nogi obciążonej z powrotem (wskazówka - do środka). Te interesujące dla piłkarzy ruchy można również ze sobą łączyć. Wtedy trener liczy: wskazówka - na zewnątrz, wskazówka - do środka.

  Kombinacje
 • wskazówka - do tyłu, wskazówka - na zewnątrz
 • wskazówka - do tyłu, wskazówka - do środka
 • wskazówka - do tyłu, wskazówka - na zewnątrz, wskazówka - do środka
 • wskazówka - piłka na lewo / prawo
 • podwójna wskazówka: prawa - prawa, lewa - lewa (bardzo żmudne wykonanie)
 • pojedynczo - pojedynczo - podwójnie (prawa, lewa, prawa - prawa, lewa, prawa, lewa - lewa…)
 • dodatkowe zadania dla rąk (z / bez piłki)
 • ćwiczenia z partnerem i trzecią piłką: zawodnicy A i B stoją naprzeciw siebie i wykonują dodatkowy ruch z piłką, którą dotykają, rzucają do siebie lub kozłują.

  Ćwiczenia z partnerem i trzecią piłką. Dwóch zawodników stoi naprzeciwko siebie i startuje jednocześnie z lekkimi ruchami. Dodatkowo podają oni piłkę na wszystkie strony (rzucają, kozłują).


  PIŁKA W RĘCE

  Piłka w ręce stwarza wielorakie możliwości zmian dla rąk, podczas gdy nogi mogą wykonać wszystkie formy związane z krokami lub z podskakiwaniem. Szczególne wymagania dotyczą koordynacji.

  Ćwiczenia w ruchu
  Wszyscy uczestnicy mają w ręce piłkę i na znak trenera zaczynają biec rytmicznie do muzyki w wytyczonym polu. Po krótkiej fazie zaaklimatyzowania się dochodzą ruchy rąk. To ćwiczenie służy jako rozluźnienie po żmudnych podskokach. Podwójne zadanie (różne ruchy stopami i rękami) sprzyja jednak odpowiedniemu współdziałaniu rąk i nóg. Im trudniejsze stają się zadania dla rąk, tym szybciej zawodnicy mogą wypaść z rytmu.

  Zadania (piłka w ręce)
 • ściskanie piłki (przed brzuchem, między rękami)
 • piłka do przodu / z powrotem
 • piłka do góry / na dół (również po przekątnej z lewej / z prawej)
 • piłka wyrzucana do góry / łapana (z / bez klaskania w dłonie)
 • ruchy bicepsami z piłką
 • krążenie piłką (poziomo / pionowo / wokół ciała)
 • kozłowanie piłki (obie ręce / prawa / lewa dłoń)
 • kombinacje z wyżej wymienionych zadań

  Ćwiczenia w miejscu w jednej formacji

  Bardzo żmudne są wszystkie ćwiczenia z podskakiwaniem. Trener powinien uważać na to, żeby stale zmieniać ćwiczenia skoków i ćwiczenia rozluźniające, aby nie wystąpiło przeciążenie stawów skokowego i kolanowego

  Kolano do góry (bez skoków w międzyczasie). Przy unoszeniu kolana do góry podnosi się do rytmu, muzyki wzajemnie prawą i lewą nogą. Jak tylko jedna noga dotknie ziemi, zawodnik podnosi drugą, nie robiąc przerwy.
 • kolano w górze bez piłki (wyjaśnienie ruchu)
 • kolano w górze, piłka poruszana obiema rękami
  - piłka boczna obok uda
  - piłka do przodu - z powrotem
  - piłka po przekątnej do góry - z powrotem
  - piłka do góry - w dół
 • kolano w górze i rzucanie piłki - łapanie (ok. 20 - 30 cm)
  - oburącz do góry
  - jednej do drugiej ręki
  - wyrzucanie w górę, klaskanie w dłonie, łapanie
 • kolano w górze i piłka poruszana na wysokość uda
  - ręce do przodu
  - ręce z piłką do góry
 • kolano w górze i piłka wybijana z uda
  - prosto w górę (ok. 10 - 30 cm)
  - ukośnie na bok

  Zadania (nogi)
 • jogging w miejscu
 • jogging w formacji do przodu / z powrotem
 • jogging po przekątnej do przodu / z powrotem
 • jogging z obrotami
 • podskakiwanie na obu nogach
 • kopanie
 • obracanie się
 • uginanie nóg ("nogi skulone")
 • uginanie kolan ("kucanie")

  Zadania (ręce z piłką naprzeciw strony wewnętrznej)
 • ręce do przodu
 • podnoszenie rąk z piłką do góry

  Zadania (piłka wobec podbicia)
 • ręce do przodu
 • ręce z piłką do góry
 • piłka podbita i z powrotem strzelona do rąk

  Podnoszenie kolana (z podskakiwaniem). W przeciwieństwie do "kolan w górze" zawodnicy wykonują podskoki przy "podnoszeniu kolan"
  Ważne: Po fazach mocno obciążających powinny następować gruntowne fazy rozciągania łydek i mięśni kości piszczelowej, ewentualnie mięśni stóp.

  Jack na 1 z różnymi ruchami piłką. Kiedy rozwieranie i łączenie nóg przy pajacu następuje szybko tzn. bez podskoków, jest wtedy mowa o Jack'u na 1.

  Zadania (piłka)
 • na dół, do góry
 • do góry, na dół
 • do przodu, z powrotem
 • rzucać, łapać (przynajmniej na wysokość głowy!)
 • kozłować, łapać

  Jack na 2 z podwójnymi ruchami piłki
 • na dół, na dół - do góry, do góry
 • do przodu, do przodu - z powrotem, z powrotem
 • do góry, do góry - na dół, na dół
 • kozłować, kozłować - przy łączeniu nóg trzymać piłkę

  Kombinacje. Wyżej opisane ćwiczenia można wielorako łączyć. Stopień trudności ćwiczenia wzrasta, gdy wytyczony jest regularny przebieg. Np. mogłoby być to następująca kombinacja:
  Kolejność: 4 razy kolano podnoszone do przodu, 4 Jacks w miejscu - 4 razy kolana, kolana powracają na miejsce - 4 Jacks w miejscu.

  Kombinacje w przestrzeni. Również zmiany w przestrzeni mogą podwyższać kompleksowość ćwiczenia.
 • ćwiczenie w miejscu
 • ćwiczenie z obrotami w miejscu
 • ćwiczenie w formacji do przodu i z powrotem
 • ćwiczenie po przekątnej do przodu - z powrotem (na lewo i na prawo)

  Ćwiczenia z partnerem i w grupie

  Szczególnie w treningu z dziećmi ćwiczenia z partnerem są bardzo lubiane i ważne. Samodzielne zastosowanie wyuczonych ruchów z partnerem sprawia przyjemność i wspiera kreatywność. Dwóch zawodników stoi naprzeciw siebie w odległości 2 m i próbuje albo na znak trenera albo samodzielnie wykonać synchronicznie określony ruch.

  Zadania (piłka)
 • jogging
 • podskakiwanie
 • podnoszenie kolana
 • kroki
 • kopanie
 • Jack na 1

  Zawodnicy wykonują ruchy rytmicznie do muzyki i spełniają dalsze zadania z rękami.

  Ćwiczenia z piłką
  Pajac
  Zadania
 • zawodnik A trzyma piłkę w ręce i porusza ją do przodu rozwierając jednocześnie nogi. Zawodnik B dotyka każdorazowo piłkę i rusza swoimi rękami do przodu i z powrotem, podczas gdy zawodnik A wyciąga piłkę do przodu i z powrotem
 • tu partner otrzymuje piłkę przy każdym łączeniu nóg i oddaje ją przy następnym rozwarciu nóg
 • teraz zawodnik rzuca piłkę partnerowi przy rozwarciu nóg równolegle do ziemi. Ten łapie ją i podaje z powrotem przy następnym rozwarciu nóg
 • na zdjęciu po prawej zawodnik rzuca piłkę do środka nad ziemią do partnera

  Wymachy nóg. Zawodnicy poruszają nogami jak przy strzale do przodu i z powrotem - rytmicznie do muzyki
 • Istotna trudność dotyczy jednak koordynacji w zadaniach dla rąk z jednoczesnym poruszaniem nogami.

  Krok do tyłu z przejęciem piłki. Przy przejęciu piłki (dorzucenie) do kozłowania zawodnicy mogą wykonać również kroki typowe dla aerobiku. Krok do tyłu ("płuco") może być również wykonany na bok lub do przodu

  Ćwiczenia z trzema piłkami
  Podczas gdy obaj zawodnicy wykonują lekkie ruchy naprzeciwko swojej piłki, wypełniają kolejne zadania z trzecią piłką.

  Zadania
 • dotykanie piłki
 • piłka podawana tam i z powrotem
 • piłka rzucana tam i z powrotem
 • piłka kozłowana (ewentualnie z liczeniem do ośmiu lub czterech)

  Inne formy ćwiczeń

  Wariant poruszania nogami (również możliwy parami). Piłka jest poruszana między nogami przez czubek stopy lub krótko bokiem.

  Podanie piłki na ziemi (również możliwe podanie z ręki). Kiedy zagrywa się piłkę rytmicznie do przodu i do tyłu, zawodnicy są zmuszeni grać z partnerem dokładnie i zgodnie z celem, ponieważ w przeciwnym razie szybko wypadną z rytmu. Jako ruchy dodatkowe możliwe są również skoki na obu nogach lub niskie kopnięcie.

  Opcje:
 • podanie może być wykonane w obrębie trójkąta (lub kwadratu) do partnera zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lub odwrotnie)
 • wymagające koordynacji są ćwiczenia w grupach z wieloma piłkami. W trójkącie podawane są jednocześnie trzy piłki zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lub odwrotnie). Przy tym chodzi o to, aby zawodnicy precyzyjnie podawali swoją piłkę podczas oczekiwania piłki sąsiada. Jeden zawodnik liczy (bez / z muzyką) i podaje komendę do startu.

  Opracowanie: (tłumaczenie z języka niemieckiego): mgr Jerzy Strączkowski, mgr Kazimierz Nerka

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1292


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0