AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Kostrzewa, 2019-07-04
Bartoszyce

Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego z udziałem nauczycieli i rodziców w grupie dzieci 4 letnich

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI I RODZICÓW W GRUPIE DZIECI 4 – LETNICH

Temat zajęcia: „Wiosenna Olimpiada”.
Podstawa programowa:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując zabawki
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni;
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takie jak czytanie i pisanie;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie, wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej, zespołu;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, rozróżnia głoski na początku w wybranych, prostych fonetycznie słowach;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć;
5) odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki, w skupieniu słucha muzyki;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy;
12) klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, rozróżnia podstawowe figury geometryczne;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, posługuje się liczebnikami głównymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10;

Cele ogólne:
- aktywne uczestniczenie w zabawach twórczych;
- rozwijanie logicznego myślenia;
- rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci;
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole;
- doskonalenie poczucia rytmu;
- uczestniczenie w zbiorowym muzykowaniu;
- tworzenie muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów;

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- potrafi odczytać kod nauczyciela;
- rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne;
- doskonali słuch muzyczny i poczucie rytmu poprzez grę na różnych przedmiotach;
- w skupieniu słucha muzyki, nawet muzyki poważnej;
- rozpoznaje cyfry tworzące liczby od 0 do 10;
- rozpoznaje niektóre litery i kolory;
- rozwiązuje zagadki;
- prawidłowo dzieli słowa o prostej budowie fonetycznej na sylaby, próbuje wyodrębniać pierwszą głoskę;
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i muzycznych, tańcach z jednoczesnym śpiewem;
- konstruuje budowlę według instrukcji rysunkowej;
- współpracuje w zespole;
- przelicza elementy w szerokim zakresie;

Formy pracy:
- zbiorowa;
- zespołowa;
- indywidualna;

Metody pracy:
- aktywizujące;
- słowne;
- praktycznego działania;

Pomoce:
Płyty: „Bajkowy maraton artystyczny” Klanza, „Muzyka klasyczna”, mata z kratkami, figury geometryczne, karty „Bambino” do kodowania, instrumenty z łyżek, grzechotki zrobione z Kinder jajek, plansza „Cyfry” i „Litery”, dwie łapki na muchy, chusta animacyjna, sakiewki z balonów wypełnionych fasolą, ryżem i kaszą, „Zagadki Smoka Obiboka”, koszulki do segregatora z naklejonymi kropkami tak ja na kostce do gry, nadmuchane balony dla każdego dziecka, klocki „Lego-Duplo”, instrukcje obrazkowe, bum, bum rurki, dwie plansze z zakodowanym rysunkiem kwiatka, duża kostka do gry, kredki ołówkowe i świecowe, tabela z punktacją, zalaminowane punkty do naklejania w tabeli, dwa pudełka na punkty, korki, medale dla każdego dziecka, Kinder jajka z naklejką, plastelinka do ścian, emblematy buźki uśmiechniętej i smutnej.

1. Powitanie:
Witam Was drogie dzieci i wszystkich przybyłych na nasze zajęcie gości. Dzisiaj w przedszkolu jest dużo gości, a wiecie dlaczego? A dlatego, że w naszej grupie właśnie dzisiaj odbywa się „Wiosenna Olimpiada”! I my wszyscy weźmiemy w niej udział. Olimpiada, to takie wydarzenie, w którym są różne konkurencje lub pytania z zakresu danej dziedziny, zdobywa się punkty, rywalizuje z przeciwną drużyną i wygrywa medale, jeśli jest się w tym bardzo dobrym. I my dzisiaj chcemy udowodnić naszym gościom, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do naszej „Wiosennej Olimpiady” i pokonamy wszystkie zadania wykorzystując do tego różne rekwizyty.
W naszej sali umieściłam tabelę wyników, są w niej narysowane różne konkurencje oraz dwa kolory drużyn: drużyna czerwonych i niebieskich. Przed przyjściem gości sami dobraliście się w swoje drużyny i przykleiliśmy odpowiednie kolory naklejek. Zapraszam drużynę czerwonych o zajęcie miejsca w rzędzie od strony okna, a drużynę niebieskich w rzędzie od strony ściany. Obok mnie ustawiłam dwa pudełka na punkty, którymi będą korki. Jeśli daną konkurencję wygra jedna z drużyn, na tabeli wyników zostanie umieszczony różowy punkt. Wygra ta drużyna która nazbiera więcej różowych punktów na tabeli wyników.
2. Wybór jury.
Jak przystało na prawdziwą olimpiadę potrzebujemy jury, którymi zostaną dzisiaj: pani Irenka, jako przewodnicząca jury, pani Asia z grupy „Żabki” oraz pani Edytka mama Maćka. Pani Edytka będzie przyklejała punkty dla drużyny czerwonych, pani Asia dla niebieskich, a pani Irenka będzie czuwała nad poprawnością wykonywanych zadań i rozstrzyganiem sytuacji spornych.
Czy wszystko jest jasne? Jesteście gotowi? To „Wiosenną Olimpiadę” rozpoczynamy!
3. Kodowanie na macie – przyznanie punktów
Sprawdźmy na tabeli z punktacją, jaka będzie pierwsza konkurencja. Co tu jest narysowane? Tak to figury geometryczne i nasza mata. Wasze zadanie to ułożenie figur na macie w taki sposób, aby pasowały do ułożonego przeze mnie kodu. Przypomnijmy symbole kodu. Za każde poprawne ułożenie figury zdobywacie punkt, która drużyna zdobędzie więcej punktów, ta wygrywa.
Zapraszam zawodnika z drużyny czerwonych i proszę o poprawne ułożenie figury na macie. Zdobywasz punkt dla drużyny (korek do pudełka). To samo zadanie wykonana zawodnik drużyny niebieskich. Zdobywasz punkt dla drużyny (korek do pudełka). Przeliczanie punktów. Drużyna z większą ilością korków zdobywa różowy punkt na tablicę z punktacją.
2. Zadanie – „Nad pięknym, modrym Dunajem” Johann Strauss
Teraz przeniesiemy się w świat muzyki klasycznej, ponieważ następna konkurencja dotyczy walca „Nad pięknym modrym Dunajem” Johanna Straussa. Zobaczmy, jakie rekwizyty będą nam potrzebne. Czy wiecie już, co to jest? Macie rację. To łyżki i nasze żółte grzechotki. Teraz wykonamy wspólnie fragment utworu, za który każda z drużyn może zdobyć dodatkowy punkt.
Nasze szanowne jury przysłuchuje się i podejmie werdykt, której drużynie należą się dodatkowe punkty.
Dzieci grają rytmicznie na łyżkach i grzechotkach zdobywając punkty dla drużyny.
Proszę o werdykt jury i przyznanie punktów – naklejenie różowych punktów na tabelę wyników.
Proszę o odłożenie łyżek i grzechotek do koszyków. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym na swoje miejsca.
3. Zadanie – zabawa w „Czytanie z sensem”
Do tego zadania potrzebujemy planszę z literami i dwie łapki na muchy. Będzie pojedynek, który zawodnik pierwszy odnajdzie na planszy powiedzianą przeze mnie literę i przykryje ją łapką na muchy, ten zdobywa punkt do pudełka. Która drużyna zdobędzie więcej punktów (korków do pudełka), ta zdobywa różowy punkt na tabelę wyników.
4. Zadanie – zabawa w „Czytanie z sensem”
Do tego zadania potrzebujemy planszę z cyframi i dwie łapki na muchy. Tak jak poprzednio, będzie pojedynek. Który zawodnik pierwszy odnajdzie na planszy powiedzianą przeze mnie cyfrę i przykryje ją łapką na muchy, ten zdobywa punkt do pudełka. Która drużyna zdobędzie więcej punktów (korków do pudełka), ta zdobywa różowy punkt na tabelę wyników.
5. Zadanie – Zabawa z chustą animacyjną „Owocowa zabawa” ( „Maraton bajkowy” M. Kluza)
Kolejna konkurencja muzyczna to chusta animacyjna i sakiewki z balonów i kaszy. Pobawimy się w muzyczną, owocowa zabawę, podczas której będziemy podawać sobie sakiewki balonowe, podczas przerwy w śpiewaniu osoba trzymająca sakiewkę musi ją położyć na odpowiedni kolor. Jury obserwuje i zastanawia się, której drużynie przyznać punkty? Czy wszystko jasne? Jesteście gotowi do zabawy? Zaczynamy!
Owocowa to zabawa, (przekazywanie sakiewek z balonów wypełnionych fasolą w kole)
Ręka lewa, ręka prawa, (...)
Wybierz owoc raz, dwa, trzy (…)
I znajdź kolor właśnie ty! (na przygrywce dziecko z sakiewką w ręku wstaje i kładzie ją na odpowiednim kolorze chusty animacyjnej i zabawa zaczyna się od nowa).
Dziękuję! Proszę jury o werdykt i naklejenie kolejnego różowego punktu na tablicę z wynikami.
6. Zadanie – „Zagadki Smoka Obiboka”
Zapraszam po jednym zawodniku z drużyny na środek. Przeczytam Wam zagadkę, kto pierwszy ją odgadnie, ten zdobywa punkt (korek), jeśli podzieli rozwiązanie zagadki na sylaby i umieści w koszulce z odpowiednią ilością kropek, zdobywa kolejny punkt, a jeśli jeszcze poprawnie poda pierwszą głoskę zdobywa kolejny punkt. Drużyna z większą ilością korków zdobywa różowy punkt na tablicę wyników. Czy wszystko jasne? To zaczynamy!
Przeliczanie korków i wyłonienie zwycięzcy konkurencji – naklejenie punktu na tablicę wyników.
7. Zadanie – zabawa muzyczno-ruchowa „Tańczą baloniki w rytm muzyki” ( „Maraton bajkowy” M. Kluza):
Teraz prosty szyfr, ponieważ wykonamy taniec z …tak, macie rację z balonami. Każde z Was weźmie jeden balon i ustawi się w dużym kole. Zatańczymy taniec z balonami, ale proszę o głośne śpiewanie piosenki. Jury przyzna punkty drużynie, która ładniej zaśpiewa i zatańczy. Gotowi? To zaczynamy!
Tańczą baloniki w rytm muzyki (stukamy balonem o rękę na wysokości kolan)
Tańczą baloniki w rytm muzyki (stukamy balonem o rękę na wysokości brzucha)
Tańczą baloniki w rytm muzyki (stukamy balonem o rękę nad głową)
Oh yeah!!! (poskoki, obrót z balonami)
Na przygrywce jedno dziecko wchodzi do środka i pokazuje, jak inni mają tańczyć.
Dziękuję! Odłóżcie balony i proszę jury o przyznanie punktów na tablicę wyników.
8. Zadanie – układanie budowli z klocków „Lego Duplo” wg instrukcji obrazkowej:
Każda drużyna usiądzie do swojego stolika. Otrzymujecie instrukcję obrazkową i musicie ułożyć identyczną budowlę, każda osoba z drużyny dokłada po jednym klocku, która drużyna szybciej ułoży swój obrazek ta wygrywa i zdobywa różowy punkt na tablicę wyników.
Jesteście gotowi, to zaczynamy!
Dzieci układają drużynowo budowle z klocków. Sprawdzenie prawidłowości wykonanego zadania przez jury. Przyznanie punktu.
9. Zadanie – „Magic in the Air”
Sprawdźmy, czy teraz uda Wam się rozszyfrować kolejną konkurencję. Na czym teraz zagramy? Oczywiście, to „bum, bum rurki” i grzechotki, które sami wykonaliśmy. Proszę, żeby każdy z Was wziął jedną „bum, bum rurkę” i jedną grzechotkę i wrócił na swoje miejsce. Siadamy na swoje miejsca i spróbujemy zagrać znaną piosenkę z wykorzystaniem tych rekwizytów. Jury się przysłuchuje, aby przyznać punkty. Gotowi? To zaczynamy!
Wspólne zagranie piosenki „Magic in the Air” – z jednoczesnym klaskaniem, graniem na bum rurkach i grzechotkach.
Proszę o odłożenie rurek i grzechotek do pojemników. Usiądźcie na miejsca i posłuchajmy werdyktu jury.
10. Zadanie – „Zakodowany obrazek”
Nadszedł czas na ostatnią konkurencję.
Tym razem zapraszam drużyny do stolika. Waszym zadaniem jest zespołowe pokolorowanie obrazka wg kodu. Każda osoba z drużyny podchodzi do kostki, rzuca nią, liczy oczka i koloruje fragment obrazka z taką ilością oczek i na odpowiedni kolor (wg kodu), której drużynie uda się pierwszej skończyć pracę, ta wygrywa punkt na tablice wyników. Jury sprawdza poprawność wykonywania zadania. Proszę jury o wklejenie różowego punktu.
11. Podliczanie punktów:
Nadszedł czas na podliczenie punktów i wyłonienie zwycięzców. Przeliczymy punkty drużyny czerwonych. A teraz drużyny niebieskich. (dzieci wspólnie liczą różowe punkty na tabeli wyników). Ogłaszamy, że zwycięzcami „Wiosennej Olimpiady” zostali zawodnicy z drużyny …! Wielkie brawa! Proszę szanowne jury o wręczenie pamiątkowych medali i niespodzianek. Brawa i gratulacje! Ale drużyna przegrana także otrzymuje pamiątkowe medale za zajęcie drugiego miejsca i gratulacje, bo wspaniale walczyli ze zwycięzcami. Wielkie brawa!
12. Podsumowanie
Zanim pójdziecie na podwórko sprawdźmy, czy podobały Wam się nasze zajęcia. Jeśli Wam się podobało to stańcie obok uśmiechniętej buźki, a jeśli nie, to obok smutnej. Powiedzcie co podobało Wam się najbardziej?
13. Pożegnanie
Na koniec podziękujmy brawami naszym dzisiejszym jurorom i gościom, którzy zechcieli zobaczyć, jak wiele już potraficie! Poproszę panią Anię, żeby zaprowadziła Was na podwórko, a ja za chwilę do Was dołączę. Bardzo dziękuję Wam za wspaniałą zabawę, a naszym gościom za udział w naszym zajęciu.
Opracowała: Monika Kostrzewa
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.