AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Woźniak, 2019-05-15
Policzko

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego z 2016

- n +Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie wymagań
wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004


Imię i nazwisko: xxxxxxxx
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2016
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2019
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w xxxxxx§ 8 ust. 2 pkt.1
1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
2.Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja IX 2016 Teczka osiągnięć zawodowych
3.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli IX 2016 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
4.Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, lekcje pokazowe Okres stażu Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, scenariusze zajęć
5.Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
6.Aktywny udział w kursach, szkoleniach w ramach WDN lub ODN oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, studiowanie literatury fachowej Okres stażu Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki
7. Organizowanie konkursów szkolnych i powiatowych 8. Udział we współorganizowaniu konkursów, koordynacja Zgodnie z harmonogramami konkursów
2016-2019 Potwierdzenia udziału, sprawozdania
8. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań
9. Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów mających problemy w nauce
10.Prowadzenie zajęć wyrównawczych
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. Okres stażu Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacjiOpracowanie prezentacji komputerowych Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach języka angielskiego Okres stażu Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu Scenariusze, analizy i sprawozdania
Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk Pomoc w opracowaniu PRZ, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji Okres stażu Zaświadczenie sprawozdanie, scenariusze i arkusze
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy. Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym Adres strony internetowej
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów. Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty. Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów Okres stażu Notatki, opis działań
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego Wygłoszenie referatu na jednym ze spotkań 2016 - 2019 Kopia referatu
§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć

Współpraca z rodzicami Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne Okres stażu Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym
Praca z uczniem słabym Przygotowanie planu i prowadzenie zajęć wyrównawczych Okres stażu Plan działań, sprawozdanie
§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacjiOrganizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki Okres stażu Spis książek, płyt i plansz
Działania profilaktyczne Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych Okres stażu Opis działań§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki

Współpraca z biblioteką szkolną Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych Okres stażu Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Publikacje artykułów Potwierdzenie zamieszczenia tekstów artykułów w Internecie, adres strony internetowej
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych Sporządzenie lub udoskonalenie planu pracy wychowawczej. Studiowanie literatury fachowej Okres stażu Realizacja elementów planu wychowawczego szkoły na lekcjach języka angielskiego. Opis i wynik ewaluacji.


OPRACOWAŁA:xyz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.