AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Winnicka, 2019-04-11
Kosów Lacki

Różne, Program nauczania

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

- n +

Program Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym” – Stefan Kardynał Wyszyński
Wstęp:
Podstawą działalności Szkolnego Koła Wolontariatu jest idea bezinteresownego pomagania innym. Członkowie koła kształtują swoją osobowość w duchu odpowiedzialności i poszanowania wartości drugiego człowieka. Realizacja programu odbywa się poprzez wykorzystanie różnych form aktywności uczniów, które służą zarówno potrzebującym, jak i rozwijają przyjacielskie relacje w grupie rówieśniczej.
Wolontariat to świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Rozwija kompetencje społeczne, uwrażliwia na potrzeby innych, empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Okres nauki w szkole to najlepszy czas na kreowanie postaw altruistycznych.
Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń wyrażający chęć bezinteresownej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Spotkania członków koła z opiekunem odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Cele ogólne:
• Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Cele szczegółowe:
• Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz motywowanie do jej propagowania.
• Uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Rozwijanie empatii, zrozumienia i tolerancji.
• Budowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i dążeniu do rozwoju.
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
• Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
• Kształtowanie odpowiedzialności, otwartości i bezinteresowności.
• Przeciwdziałanie egoizmowi, lenistwu, osamotnieniu.
• Budowanie poczucie własnej wartości.
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
• Tworzenie więzi między uczniami i nauczycielami.
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
• Rozwijanie zainteresowań.
• Rozwijanie przedsiębiorczości.
• Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
• Wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności uczniowskiej.

Obszary działania:
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
Środowisko szkolne:
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
• Pomoc rówieśnikom w sytuacjach trudnych.
• Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
• Współpraca z organizacjami działającymi w szkole.
Środowisko pozaszkolne:
• Współpraca z innymi szkołami.
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
• Pomoc osobom starszym i samotnym.
• Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Zadania:
• Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
• Poznanie obszarów pomocy i wspólne opracowanie Planu Pracy.
• Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
• Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
• Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
• Zamieszczanie informacji o działalności szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
• Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.
• Zajęcia wychowawcze poświecone idei wolontariatu.
• Udział w finale WOŚP.
• Nawiązanie współpracy z organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym m.in. Caritas.
• Okresowe zebrania członków Szkolnego koła Wolontariatu.
• Monitorowanie działalności wolontariuszy.
• Wymiana doświadczeń.
• Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
• Organizowanie pomocy i akcji charytatywnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości.

Prawa i obowiązki wolontariusza:
• Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
• Członkowie koła mogą podejmować pracę, która nie utrudni im nauki, pomocy w domu i odpoczynku.
• Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Koła.
• Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Koła jest prawda, przyjaźń i życzliwość oraz wzajemna pomoc w wykonywaniu powierzonych zadań.
• Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostający w konflikcie z jego przekonaniami.
• Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.
• Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu.
• Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Koła.
• Wolontariusz ma obowiązek aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem.
• Wolontariusz ma obowiązek wywiązywania się z podjętych obowiązków.
• Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
• Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego Koła Wolontariatu, takie jak:
- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
- zasada troski o los słabszych
- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
- zasada dobrowolności i bezinteresowności.

Cechy wolontariusza:
- optymizm i chęć do działania
- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
- umiejętność gospodarowania czasem
- odwaga, empatia, otwartość
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, wrażliwość, punktualność
- kultura osobista
- współdziałanie
- tolerancja i akceptacja
- prawo do słabości
- dążenie do samodoskonalenia się.


Kodeks etyczny wolontariusza:
Być pewnym.
Być przekonanym.
Być lojalnym.
Przestrzegać zasad.
Mówić otwarcie.
Chętnie uczyć się.
Stale się rozwijać.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą.
Być osobą, na której można polegać.
Działać w zespole.

Planowane efekty:
• Dostarczenie dzieciom i młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
• Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.
• Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.
• Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.
• Wykazywanie się inicjatywą, empatia i cierpliwością.
• Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowna chęcią niesienia pomocy innym.

Sposoby ewaluacji:
• Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła wolontariatu na koniec roku szkolnego.
• Informacje na stronie internetowej szkoły.
• Rejestr akcji charytatywnych.
• Zdjęcia.

Program jest zgodny z Podstawą prawną – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Autor programu: Agnieszka Winnicka – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.