AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Rafał Laskowski, 2019-03-06
Pasieki

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego- dyplomowanie

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela: Rafał Laskowski
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: fizyka, matematyka
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Zbicznie
Dyrektor szkoły: mgr Halina Murlik
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Główne cele awansu zawodowego:
• doskonalenie metod i warsztatu pracy,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych,
• podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
• zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Zadania i działania organizacyjne

Zadanie / Działanie organizacyjne Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja VIII / IX 2016 r. Notatka
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

Śledzenie zmian w prawie oświatowym IX 2016 r.


na bieżąco Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2016 r. Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2019 r. Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego§ 8 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Udział w doskonaleniu zawodowym Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły:
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w warsztatach metodycznych
- szkoleniach i konferencjach
- kursach doskonalących Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Zaświadczenia ze szkoleń
2 Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole Praca w Zespole ds. Ewaluacji Wewnętrznej
Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
Przewodzenie w pracach Zespołu Klasowego
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Protokoły z prac zespołów
3 Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy Opracowanie: scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych, aktualizacja przedmiotowego systemu oceniania.
Opieka nad klasopracownią i wykonywanie pomocy naukowych
Studiowanie fachowej literatury . zestawienie pomocy dydaktycznych, raporty
zdjęcia

4 Doskonalenie umiejętności wychowawczych Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Udział w zebraniach z rodzicami i konsultacjach
Kontakt z rodzicami uczniów
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii Notatki
§ 8 ust. 2 pkt.2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach Wykorzystanie technologii informacyjnej do:
- przygotowania przy użyciu komputera scenariuszy lekcji, konspektów do zajęć wychowawczych, prezentacji multimedialnych
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego(testy, sprawdziany)
- wyznaczanie uczniom zadań domowych wymagających posłużenia się Internetem i komputerem
- prowadzenie zajęć z tablicą interaktywną Dokumentacja elektroniczna
Przykładowe testy, sprawdziany, karty pracy
2 Rozwijanie wśród uczniów znajomości technologii informacyjnej Uczestnictwo i praca dydaktyczna z wykorzystaniem platform internetowych. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej Potwierdzenia
3 Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracach na rzecz szkoły Przygotowanie sprawozdań, raportów, analiz, dyplomów, przy wykorzystaniu technik komputerowych

Przygotowywanie materiałów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej Dokumentacja elektroniczna


Szkolna strona www


§ 8 ust.2 pkt. 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich
Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach przez innych nauczycieli
Aktywna praca i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołów:
- wychowawczego
- klasowych
- ewaluacyjnych
- zadaniowych Konspekty lekcji
Potwierdzenia, protokoły zespołów
2 Własna publikacja w Internecie Opublikowanie planu rozwoju na portalu edukacyjnym lub zamieszczenie własnej publikacji na stronie z dobrymi praktykami Wydruk publikacji z Internetu
3 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych Udział w lekcjach otwartych Konspekty lekcji, notatki
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z fizyki Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z fizyki:
- program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej
- program zajęć koła fizycznego, przygotowującego uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych Opracowane programy zajęć
2 Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki:
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce
Opracowane programy zajęć
3 Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego Opracowany program zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:
- przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego
- dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
- przygotowujących uczniów do konkursów fizycznych i matematycznych Programy zajęć, potwierdzenia
2 Udział w działaniach promocyjnych szkoły Udział w działaniach promocyjnych szkoły
- tworzenie materiałów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej

- organizacja imprez, akcji, apeli
Szkolna strona www, potwierdzenia
4 Organizowanie wycieczek Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych oraz tematycznych Sprawozdania
5 Przewodzenie w pracach Zespołu Klasowego w celu osiągania wyników dydaktycznych uczniów na miarę ich możliwości - ewaluacja szkolnego systemu oceniania
- diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów
- podniesienie jakości pracy nauczycieli
- wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych Protokoły Zespołu
Analizy wyników, testy

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - spotkania
- konsultacje
- rozmowy Notatki ze spotkań
2 Współpraca z nauczycielami z innych szkół Współpraca z nauczycielami z innych szkół podczas konkursów przedmiotowych, konferencji i seminariów. Notatki ze spotkań, potwierdzenia
3 Udział w organizacji uroczystości szkolnych. Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych Potwierdzenia
4 Współpraca z instytucjami Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli - szkolenia, warsztaty i konferencje
Współpraca z instytucjami związanymi z popularyzacją fizyki i matematyki (np. UMK w Toruniu)- udział w warsztatach, pokazach i seminariach Potwierdzenia§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”
Lp Zadanie / Działanie Forma realizacji Sposób dokumentowania
1 Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. -zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski
Opis i analiza dwóch przypadków
Wnioski

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI PODPIS NAUCZYCIELA

…............................................. ….........................................


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.