AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Sałata-Kucharczyk, 2018-09-03
Lubin

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Sałata-Kucharczyk
Status zawodowy: nauczyciel mianowany
Stanowisko i miejsce pracy: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Lubinie
Okres stażu: 01.09.2016 – 31.05.2019

Cel główny: Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Wymagania kwalifikacyjne

§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.


L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego;
Wrzesień, październik 2016
Opracowanie planu awansu zawodowego
2.
Doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – rady szkoleniowe, warsztaty, kursy.
• Warsztaty
• Kursy
• Rady szkoleniowe

Cały okres stażu
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.
3.
Udział w pracach zespołów opracowujących szkolne dokumenty.
• Opracowanie planu pracy szkoły
• Opracowanie planu pracy zespołu samokształceniowego
Wrzesień 2016
Dokumenty szkoły
4.
Opracowanie i wdrażanie narzędzi do badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.
• Opracowanie testu czytania ze zrozumieniem dla uczniów kończących klasę drugą
• Opracowanie testu czytania ze zrozumieniem dla uczniów kończących klasę trzecią
• Wykonanie analizy testów czytania ze zrozumieniem uczniów kończących klasę drugą
• Wykonanie analizy testów czytania ze zrozumieniem uczniów kończących klasę trzecią
• Systematyczne diagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
Maj 2017

Maj 2018Czerwiec 2017

Czerwiec 2018


Cały okres stażu
Arkusz testu


Arkusz testu


Raport z osiągniętych wynikówRaporty z osiąganych wyników


§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Wykorzystanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej technologii komputerowej i informacyjnej.
• Tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji szkolnej oraz awansowej;
• Wykorzystanie komputera w codziennej pracy: pisanie scenariuszy, testów, kart pracy, pomocy dydaktycznych;
• Wykorzystanie komputera przy pisaniu oceny opisowej śródrocznej, tworzeniu arkuszy ocen;
• Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach;
• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców;
• Archiwizacja dokumentacji na nośnikach pamięci
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Oceny okresowe 2017, 2018, 2019, oraz arkusze ocen 2017,2018,2019

Cały okres stażu

Cały okres stażuCały okres stażu
Dokumentacja, scenariusze zajęć, karty pracy, zadania dla uczniów, pomoce dydaktyczne itp.
Wydruk oceny śródrocznej i arkusza ocen
WydrukiDokumenty w formie elektronicznej
2.
Prowadzenie zajęć komputerowych z uczniami w ramach zajęć szkolnych.
• Zajęcia komputerowe zgodnie z założeniami Podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej;
Okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych
3.
Korzystanie z Internetu do gromadzenia informacji zawodowej.
• Korzystanie z portali internetowych
• Komunikowanie się z rodzicami uczniów za pomocą poczty elektronicznej.
Cały okres stażu

Cały okres stażu


Wydruki z poczty elektronicznej
§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
• Prowadzenie zajęć
• Omówienie zajęć
Według harmonogramów pracy zespołów samokształceniowych
Lista obecności nauczycieli
2.
Przekazanie do biblioteki szkolnej opracowanego programu edukacyjnego oraz scenariuszy zajęć.
• Opracowanie programu i scenariuszy
Okres stażu
Potwierdzenie bibliotekarza
3.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady pedagogicznej

Okres stażu
Zapisy w protokołach
4.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń
Cały okres stażu
Potwierdzenia nauczycieli


§ 8 ust.2 pkt 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem słabym
• Opracowanie programu
• Przedstawienie głównych założeń na radzie pedagogicznej
• Przyjęcie programu do realizacji
• Realizacja programu
• Ewaluacja
Wrzesień 2017
Program, zapis w protokole rady pedagogicznej


§ 8 ust. 2 pkt 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych we współpracy z innymi nauczycielami
• Opracowanie regulaminów, scenariuszy konkursów
• Prowadzenie konkursów
Cały okres stażu, zgodnie ze szkolnym harmonogramem imprez i konkursów
Scenariusze konkursów
2.
Organizowanie wycieczek klasowych i zajęć terenowych

• Wyjazd na wycieczkę
Cały okres stażu według planu dydaktyczno- wychowawczego3.
Udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez instytucje współpracujące ze szkołą


• Wyjścia na zajęcia do MDK, CEP lub warsztaty zorganizowane w szkole przy współpracy z różnymi osobami


Wg potrzeb
Zdjęcia, zapisy w dzienniku
4.
Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym
• Wyjścia do CK Muza, kina Helios Ośrodka
Wg potrzeb
Zapisy w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Edukacja artystyczna, teatralna i filmowa uczniów.
• Organizacja wyjść na przedstawienia teatralne, projekcje filmowe
• Organizacja wyjść na zajęcia proponowane przez MDK Lubin
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia prac uczniów
2.
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Lubinie
• Kierowanie uczniów na badania
• Stosowanie zaleceń poradni
• Konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych
Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkoły
3.
Współpraca z instruktorem nauki pływania w ramach programu „Już pływam”
• Organizowanie cotygodniowych zajęć na basenie w ramach programu „Już pływam”
Cały okres stażu
Potwierdzenie o współpracy, zapisy w dzienniku lekcyjnym


§ 8 ust.2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.


L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjno – wychowawczego.
• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Propozycja rozwiania problemu
• Wdrożenie
• Efekty oddziaływań
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku
2.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego.
• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Propozycja rozwiania problemu
• Wdrożenie
• Efekty oddziaływań
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku
………………………………………… ……………………………………………
Sporządziła: Elżbieta Sałata-Kucharczyk Zatwierdził: Dyrektor Szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.