AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Radosław Radwan, 2018-08-24
Mucharz

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Radosław Radwan
Adres zamieszkania:
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
Stanowisko pracy: nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
WYMAGANIA
ZADANIA ZREALIZOWANE
SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
HARMONO-
GRAM
DOWODY REALIZACJI I UWAGI
& 8 ust. 2 pkt 1
"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły"
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
 
Analiza dokumentów i przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty

IX 2016 rok
 
 
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Założenie teczki „Awans zawodowy”.
Gromadzenie dokumentacji.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
1.06.2019 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje metodyczne)

Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa

Zapoznanie się z organizacją zadań szkoły.
Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Analiza dokumentacji rozwoju szkoły.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
Cały czas trwania stażu.
Zaświadczenia.

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
Opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału

Cały staż
Wymagania
i rozkłady materiałuSamodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- studiowanie literatury fachowej
i wykorzystanie Internetu
- współpraca z doradcami metodycznymi
i przedstawicielami wydawnictw Longman i Express Publishing
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
& 8 ust. 2 pkt 2
" wykorzystywanie w
pracy technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej"
 
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych
i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego

Cały okres stażu
 
Przykładowe dokumenty
i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
 

Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy
z uczniami.


Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera Ćwiczeń
Sprawdzających
wiedzę i
umiejętności
uczniów.Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
 
& 8 ust. 2 pkt 3
"umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć"
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy lub konspektów.
Cały okres stażu
 
Scenariusze, konspekty z zajęć.


Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Wygłoszenie referatów na spotkaniach Zespołu nauczycieli nauczycieli j.obcych. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach WDN.
Cały okres stażu
Zaświadczenia. Własne notatki

Studiowanie literatury pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Cały okres stażu
Notatki własne.

Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego".
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
X 2016r
 
 
Publikacja w Internecie.
 

Spotkania z native speakerami
Wymiana doświadczeń, dyskusje.
Okres stażu
Notatki własne
§ 8 ust. 2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Organizacja wycieczek, wyjazdy do kina i do teatru.
Organizacja pogadanek na temat zdrowego stylu życia
Sprawowanie funkcji organizatora, kierownika oraz opiekuna wycieczek.
Cały okres stażu
Notatki własne

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów przygotowujących się do konkursów językowych.
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć .
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
cały okres stażu
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.
 

Opieka nad młodzieżą.
Uczestnictwo w przygotowaniu wycieczek, wyjazdów.
Okres stażu
Zdjęcia.

 Prowadzenie dodatkowych zajęć.
 
Koło języka angielskiego.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenie, tematyka zajęć.
 

Przygotowywanie uczniów do występów w akademiach
 
Próby i spotkania z uczestnikami akademii.
Okres stażu
Zdjęcia.

Wyjazdy do teatru i do kina
Dyskusje na temat spędzania czasu w sposób”kulturalny”
Okres stażu
Notatki własne
 

Współpraca z wychowawcami
oraz rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców.

Systematyczne kontakty z wychowawcami oraz z rodzicami uczniów,
Cały okres stażu
Potwierdzenie.

Organizacja konkursów języka angielskiego.
Zorganizowanie konkursu.
Okres stażu
Ogłoszenie, zaświadczenie, wyniki, zdjęcia.
 
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E
"wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami"
 
 
Czytanie literatury pedagogicznej.
Studiowanie literatury.
Cały okres stażu.
Lista przeczytanych pozycji.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Spotkania z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu
Zaświadczenie
 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Organizowanie spotkań z psychologiem.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie.

 
& 8 ust. 2 pkt 5
"umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony"
Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania
 
Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.
• Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Uwaga: plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.