AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

MIROSŁAW SAŁEK, 2018-08-13
Polska

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
-Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.Systematyczne zapoznawanie się
ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny regulaminy.
Praca w zespołach dostosowujących dokumenty szkolne do aktualnych przepisów.

-Właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy.


3.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów zadaniowych.
Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły (przygotowywanie testów diagnozujących, opracowywanie dokumentów i wyników).
Praca w zespole matematyczno – przyrodniczym.
Okres stażu
-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

4.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

-Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.


5.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Analiza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów.

-Sprawozdanie z pracy i wnioski.

6.Organizowanie konkursów szkolnych.

Opracowanie i przeprowadzenie konkursów.
Praca w komisji konkursu.

-Sprawozdanie, dyplomy i nagrody dla uczniów.

7.Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Tworzenie własnych narzędzi badawczych, przeprowadzanie sprawdzianów diagnozujących.

-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.
Współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły itp.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Zdjęcia na stronie szkoły.


8.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Kontakty z rodzicami.

-Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

Korzystanie z własnego sprzętu komputerowego oraz komputerowych programów edukacyjnych i Internetu.

-Potwierdzenie.

2.Zastosowanie technologii komputerowej w prowadzeniu zajęć.

Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.
Przedstawianie samodzielnie wykonanych prezentacji multimedialnych.
Korzystanie z podręcznika i ćwiczeń w wersji elektronicznej w pracy z uczniami.

-Zapisy w dzienniku.
-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.


3.Prezentacja i promocja działań szkoły.
Prowadzenie strony internetowej szkoły.

-Strona internetowa szkoły.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1.Dzielenie się swoja wiedzą dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.

Udostępnianie własnych materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

-Potwierdzenie nauczycieli.

2.Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.

Opracowanie scenariuszy zajęć i przygotowanie pomocy dydaktycznych.

-Scenariusze.
-Potwierdzenie nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania
własnych działań.

Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klas IV – VIII zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.
Opracowanie programu zespołu matematyczno – przyrodniczego.

-Plan pracy wychowawczej.

2.Program wychowawczy dla uczniów kl. IV.
Opracowanie i wdrożenie programu na lekcjach wychowawczych.

-Program, sprawozdanie z realizacji.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych1.Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.

Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do konkursów przedmiotowych.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

2.Organizowanie imprez i wycieczek szkolnych.

Współpraca z nauczycielami przy organizowaniu akcji charytatywnych, zabaw karnawałowych.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych.

-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, karty wycieczek.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami1.Aktywna i systematyczna współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym.

Zapewnienie pomocy materialnej uczniom będących w trudnej sytuacji.
Wykorzystanie możliwości darmowego dożywiania uczniów w szkole.
Konsultacje w sprawach wychowawczo – dydaktycznych.

-Potwierdzenie współpracy.

2.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Analiza środowiska rodzinnego ucznia.
Organizowanie pomocy uczniom.

-Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

3.Aktywna i systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Obserwacja ucznia, pisanie opinii do poradni, sugerowanie konsultacji w poradni.

-Opinie o uczniach wydane przez poradnię.

4.Współpraca z Tarnobrzeskim Domem Kultury i lokalnymi mediami.

Wyjścia na wystawy, projekcje filmowe.
Działalność w Katolickiej Telewizji Serbinów.

-Zapis w dzienniku lekcyjnym.
-Potwierdzenia współpracy.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1.Umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów.

Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

-Potwierdzenia współpracy.

2.Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

Opis i analiza dwóch przypadków.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.