AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Ziarkowska-Robak, 2018-07-03
Chełm

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

1
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: dr Agnieszka Ziarkowska-Robak
Nauczane przedmioty: język angielski, język angielski zawodowy
Czas stażu: 19 X 2017– 19 VII 2018
Miejsce zatrudnienia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
Studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z przygotowaniem pedagogicznym,
Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego.
2
I. Czynności organizacyjne
L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI
ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH
PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)

TERMIN
REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego odnośnie awansu zawodowego
- analiza artykułów w czasopismach fachowych
- śledzenie stron internetowych MEN
-udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- informacja o udziale w szkoleniu
X-XI 2017
2 Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
X-XI 2017
3
4
Wstępna ocena własnych umiejętności
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów
ocenianych w pracy
- udział w pracach Rady Pedagogicznej
- analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolnym system oceniania
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
X/XI 2017
W czasie stażu
3
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- zbieranie informacji o realizacji zadań
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
W czasie stażu
6 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- analiza dokumentacji
- autorefleksja i autoanaliza
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- sprawozdanie VII 2018

II. Zadania wynikające z rozporządzenia
L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI
ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH
PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN
REALIZACJI

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje
pozaszkolne, m.in. LSCDN
- udział w ogólnopolskiej językoznawczej konferencji PASE
i wygłoszenie referatu
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu, wykresy wyników
W czasie stażu
4
2 Doskonalenie metod i form pracy - stosowanie metod aktywizujących
w pracy np. praca w parach, burza mózgów
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- wymiana doświadczeń z koleżankami i kolegami,
- scenariusze, karty pracy W czasie stażu
3 Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym, organizowanie gazetek
tematycznych-gazetka dla maturzystów, gazetka dla zawodu
kucharza i hotelarza
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej
biblioteczki
- zdjęcia i notatki W czasie stażu
4 Przygotowywanie uczniów do konkursów, egzaminu maturalnego - prowadzenie konsultacji lub spotkań indywidualnych w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach
- zaświadczenia i notatki
- potwierdzenie odbytych konsultacji
W czasie stażu
5 Indywidualne studiowanie literatury. - literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z zasobów biblioteki,
wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
- wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism
- recenzje
W czasie stażu
5

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2
1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu, przygotowywanie testów, sprawdzianów, rozkładów, materiału i konspektów techniką komputerową
- odpowiednia dokumentacja
W czasie stażu
2 Lekcja języka angielskiego w pracowni komputerowej
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych,
Internetu
- scenariusze zajęć
- notatka z przebiegu zajęć
W czasie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego
- przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób
- scenariusz zajęć
W czasie stażu
6
2 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami
- aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- udostępnienie opracowanych przez siebie materiałów na stronie internetowej
- opublikowanie w internecie zatwierdzonego planu rozwoju
zawodowego
– pisanie artykułów do czasopism naukowych
- potwierdzenie Dyrektora
Szkoły
- adresy stron internetowych
- stosowne publikacje
W czasie stażu


Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4
1 Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§8 ust 2 pkt 4 a)

- udział w szkoleniach dotyczących projektów związanych z realizacją programów współfinansowanych ze środków UE
- notatki
- ewaluacja programu
W czasie stażu

2 Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
(§8 ust 2 pkt 4 b)
- udział w przeprowadzeniu ustnego
egzaminu maturalnego
- zaświadczenie
W czasie stażu

3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust 2 pkt 4 c)
- organizacja konkursów
-zaświadczenie Dyrektora Szkoły
W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1 Współpraca z pedagogiem szkolnym
- opis i analiza, co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
- potwierdzenie pedagoga szkolnego
- analizy
W czasie stażu

Plan zatwierdzono Podpis
...................................... ......................................
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.