AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Pawlak, 2018-06-26
Siedlce

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Imię i nazwisko: Marta Justyna Pawlak
Stanowisko: pedagog szkolny
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

(§ 8 ust. 1 pkt 1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji.
1.1 Sposoby realizacji:
- wykorzystanie technologii komputerowej do sporządzania narzędzi diagnostycznych, opracowywania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych, opracowanie konspektów zajęć,
- korzystanie z Internetu w poszukiwaniu informacji dot. pracy z dzieckiem oraz nowości i innowacji pedagogicznych; systematyczne korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych
1.2 Dokumentacja:
- wzory kart, konspektów, materiałów dydaktycznych,
- potwierdzenie.
1.3 Termin realizacji: okres stażu.

2.Stosowanie i wykorzystywanie Internetu do komunikowania się z innymi.
2.1 Sposoby realizacji:
- korzystanie z sieci szkolnej: elektroniczny kontakt z dyrekcją, nauczycielami i instytucjami; przesyłanie informacji drogą elektroniczną; dziennik elektroniczny librus.
2.2 Dokumentacja:
- potwierdzenie.
2.3 Termin realizacji: okres stażu.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy terapeutycznej; korzystanie z programów diagnostycznych dla uczniów;
3.1 Sposoby realizacji:
- korzystanie z programów edukacyjnych, multimedialnych dla uczniów,
- sporządzanie opinii pedagogicznych,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów,
- sporządzanie artykułów i umieszczanie ich na stornie internetowej szkoły.
3.2 Dokumentacja:
- potwierdzenie,
- dokumentacja szkolna,
- przykładowe materiały.
3.3 Termin realizacji: okres stażu.

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
4.1 Sposoby realizacji:
- opublikowanie w portalu internetowym „ planu rozwoju zawodowego”.
4.2 Dokumentacja:
- wydruk strony.
4.3 Termin realizacji: okres stażu.

(§ 8 ust. 1 pkt 2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
1.1 Sposoby realizacji:
- czynny udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki,
- udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- systematyczny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
1.2 Dokumentacja:
- sprawozdanie,
- lista obecności.
1.3 Termin realizacji: wg ustalonego terminarza.

2. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole przydzielonych przez dyrektora.
2.1 Sposoby realizacji:
- współtworzenie dokumentów szkolnych: Szkolnego Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki, Planu Pracy Szkoły,
- koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
2.2 Dokumentacja:
- dokumentacja szkolna,
- dziennik pedagoga,
- potwierdzenie.
2.3 Termin realizacji: wg terminarza.

3. Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
3.1 Sposoby realizacji:
- przygotowanie i omówienie z nauczycielami przedmiotowymi, na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, informacji o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- prowadzenie indywidualnych spotkań - konsultacje dla rodziców i uczniów,
- prowadzenie zajęć/warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji,
- organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami w ramach pedagogizacji,
- udzielanie wychowawcom pomocy przy opracowywaniu dokumentów pomocy psychologiczno-pedagogicznej (IPET, Arkusze Wielospecjalistycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej).
3.2 Dokumentacja:
- dokumentacja z posiedzenia Zespołu,
- dziennik pedagoga,
- notatki ze spotkań,
- dokumentacja szkolna.
3.3 Termin realizacji: okres stażu.

4. Praca diagnostyczna.
4.1 Sposoby realizacji:
- współpraca z nauczycielami przy diagnozie uczniów z oddziału przedszkolnego pod kątem dojrzałości szkolnej,
- sporządzanie opinii pedagogicznych dot. zdiagnozowanych uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4.2 Dokumentacja:
- dokumentacja szkolna,
- potwierdzenie.
4.3 Termin realizacji: wg terminarza (okres stażu).

5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
5.1 Sposoby realizacji:
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej w ramach dodatkowej godziny z Karty Nauczyciela oraz wolontariatu nauczycieli,
- prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii,
- prowadzenie zajęć wychowawczych oraz zajęć psychoedukacyjnych.
5.2 Dokumentacja:
- dziennik pedagoga,
- dziennik elektroniczny Librus.
5.3 Termin realizacji: okres stażu.

6. Działania z zakresu profilaktyki szkolnej.
6.1 Sposoby realizacji:
- prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach realizacji szkolnych programów (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy i agresji, profilaktyka zdrowia),
- organizowanie pogadanek, warsztatów, zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specjalistami,
- przygotowywanie odpowiednich treści dla rodziców i uczniów (gazetki, artykuły).
6.2 Dokumentacja:
- dziennik pedagoga,
- dziennik elektroniczny Librus,
- wydruk przykładowych materiałów.
6.3 Termin realizacji: okres stażu.

7. Planowanie pracy pedagoga szkolnego
7.1 Sposoby realizacji:
- plan pracy pedagoga szkolnego uwzględniający specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeby.
7.2 Dokumentacja:
- dokumentacja szkolna.
7.3 Termin realizacji: okres stażu/ wrzesień.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.1 Sposoby realizacji:
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
8.2 Dokumentacja:
- potwierdzenie,
- dokumentacja.
8.3 Termin realizacji: okres stażu.

(§ 8 ust.1 pkt.3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
1.1 Sposoby realizacji:
- prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela kontraktowego; odbywanie bieżących spotkań konsultacyjnych; obserwacja prowadzonych zajęć.
1.2 Dokumentacja:
- sprawozdanie,
- dokumentacja.
1.3 Termin realizacji: okres stażu.

2. Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.
2.1 Sposoby realizacji:
- przygotowywanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
2.2 Dokumentacja:
- wydruki przykładowych scenariuszy.
2.3 Termin realizacji: okres stażu.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi nauczycielami.
3.1 Sposoby realizacji:
- wymiana doświadczeń z nauczycielami i wychowawcami,
- aktywny udział w pracach zespołów,
- przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
3.2 Dokumentacja:
- potwierdzenie,
- sprawozdanie.
3.3 Termin realizacji: wg terminarza (okres stażu).

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
4.1 Sposoby realizacji:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
4.2 Dokumentacja:
- wydruk.
4.3 Termin realizacji: na zakończenie stażu.

5.Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego, uzyskanie dodatkowych kompetencji pedagogicznych.
5.1 Sposoby realizacji:
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym,
- szkolenia on-line.
5.2 Dokumentacja:
- zaświadczenia.
5.3 Termin realizacji: okres stażu, wg terminarza instytucji kształceniowych.

6. Samokształcenie
6.1 Sposoby realizacji:
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej; korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych.
6.2 Dokumentacja:
- wykaz literatury i portali edukacyjnych.
6.3 Termin realizacji: okres stażu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.