AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Wysocka, 2018-06-22
Gliwice

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanegoImię i nazwisko nauczyciela: ……………….. - nauczyciel mianowany
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy:

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr.206,poz.2593) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr.2118 z 2003r.,poz.1112) z późniejszymi zmianami.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

I.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów prawa oświatowego;
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
- opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego -sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego

¬¬-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2015

Okres stażu


Maj 2018


2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. - udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola:(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
- ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych „Zarządzanie w systemie oświaty”
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
- przygotowywanie dzieci do konkursów plastycznych
- przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych - potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa
w warsztatach


- zaświadczenie
o ukończeniu kursu lub dyplom.


- ciekawe scenariusze imprez okolicznościowych
- dyplomy, podziękowania
- scenariusze, konspekty Okres stażu

Okres stażu

Okres stażuOkres stażu

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej,
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (warsztaty, kursy, szkolenia)
- opracowane dokumenty;

- potwierdzenie dyrektora
- zaświadczenia Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu4. Doskonalenie umiejętności współpracy
z rodzicami.
- prowadzenie rozmów indywidualnych;

- zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

- zawarcie kontraktu współpracy nauczyciela z rodzicami - harmonogram rozmów;
- pomoc w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek
- scenariusze uroczystości.
- kontrakt

Okres stażu

Okres stażu

Każdy rok szkolnyII.
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. - opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;

- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;


- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
- przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
- dyplomy, podziękowania, zaproszenia

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego


- wymienione materiały
- Potwierdzenie dyrektora Okres stażuOkres stażu

Maj 2018

Okres stażu

2. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła informacji -wykorzystanie internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dziećmi
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie;
- przykłady materiałów z internetu;
- dokumentacja stażu. Okres stażu

III.
§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- konspekty zajęć, scenariusze, przykłado-we materiały Okres stażu
2.
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń - potwierdzenie dyrektora
-opracowane materiały Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. - opublikowanie na stronach internetowych:
• konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
- teksty publikacji- adresy strony internetowej
Okres stażu

IV
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. - Organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego -potwierdzenie dyrektora
- zdjęcia Okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - rozmowy, obserwacje
- zainteresowania dziecka poza przedszkolem
- obserwowanie i analizowanie możliwości wychowanków
- zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi
- indywidualne kontakty z rodzicami
- indywidualne kontakty z dziećmi
- Arkusz obserwacji

- Ankiety
- Rozmowy z rodzicami
Okres stażu
3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. - prowadzenie zajęć otwartych;
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. - konspekty zajęć
- przepisy prawne Okres stażu
4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola - przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. - opracowane scenariusze, regulaminy
- zdjęcia Okres stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych. - zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach (zbieranie żywności dla zwierząt ze schroniska) - potwierdzenie dyrektora Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z logopedą. -wspieranie dzieci z wadami wymowy- zorganizowanie spotkania dla rodziców “Wczesna opieka logopedyczna- kiedy do logopedy?”
- konsultacje ze specjalistą - potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. - Udział w organizowanych spotkaniach
- Włączanie rodziców z grupy do ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta dzieciom” - zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora Okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
- regulaminy
- karty wycieczek;
Okres stażu
Wg kalendarza
4. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” - zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. - potwierdzenie dyrektora Okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
- przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. - link do strony internetowej Okres stażu.

2. Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.
- opracowanie scenariuszy.
- publikacja scenariuszy.
- opracowane scenariusze
- link do strony internetowej
2016r
3. Promocja placówki w środowisku poprzez udział wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne. - przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich - zdjęcia, dyplomy, podziękowania Okres stażu.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.