AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Martyna Komraus, 2018-06-22
Pszczyna

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Martyna KomrausZajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki i zajęć komputerowychOkres stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2015r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.


Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
i formy realizacji:

Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- sformułowanie wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 8 UST. 2 PKT 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Podnoszenie kompetencji zawodowych.
- udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Przygotowanie uczniów do konkursów i przeprowadzanie konkursów matematycznych.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkurach
- opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematycznego „Mały Pitagoras”
- przeprowadzenie w szkole Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny
- przeprowadzenie Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
- udział w programie Sesja z plusem zaproponowanym przez GWO
- przygotowanie analizy sprawdzianu szóstoklasisty na podstawie raportu CKE

Podejmowanie dodatkowych funkcji i zadań w szkole.
- praca w zespole ds. ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty

§ 8 UST. 2 PKT 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie techniki komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- przygotowywanie dokumentacji nauczyciela, sprawozdań, wniosków
- opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów, materiałów dla rodziców
- przygotowywanie gazetek ściennych
- korzystanie z zasobów Internetu
- wykorzystanie tablicy interaktywnej i rzutnika na lekcjach
- prowadzenie zajęć w pracowni informatycznej
- korzystanie z dziennika elektronicznego

§ 8 UST. 2 PKT 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
- uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych na zaproszenie nauczyciela
- aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
konsultacje z innymi nauczycielami matematyki oraz informatyki
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zakresie organizacji imprez, uroczystości szkolnych

Upowszechnianie i promocja własnego warsztatu pracy.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- opublikowanie przygotowanych przeze mnie sprawdzianów, testów, scenariuszy lekcji oraz innych materiałów

§8 ust.2.pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
- ukończenie kursu na egzaminatora

Wykonywanie zadań egzaminatora.
- udział w pracach komisji egzaminacyjnej

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
- przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty

§ 8 UST. 2 PKT 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Pełnienie zadań wychowawczo – opiekuńczych.
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy
- organizowanie wycieczek i wyjazdów klasowych
- prowadzenie spotkań z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- angażowanie rodziców do współpracy przy organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych
- organizowanie uroczystości i imprez klasowych
- organizowanie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego

Prowadzenie zajęć dodatkowych.
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki
- prowadzenie koła matematycznego
- prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty

§ 8 UST. 2 PKT 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką.
- rozmowy, wspólne rozwiązywanie problemów

Współpraca z instytucjami i strukturami samorządowymi.
- stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- praca w zespole ds edukacji dla bezpieczeństwa
- organizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji

§ 8 UST. 2 PKT 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu.
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- znalezienie rozwiązania i zastosowanie go

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.