AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

kamil Rakoczy, 2018-06-01
Bytom

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Dyplomowanie - plan rozwoju zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Cele:
1. Podwyższenie jakości pracy dydaktycznej
2. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015 r.

Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018 r.

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Informacje o nauczycielu:

1. Imię nazwisko: Kamil Rakoczy

2. Miejsce zatrudnienia i odbywania stażu :

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu

3. Pełniona funkcja w szkole : nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

4. Staż pracy : 10 lat.

5. Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

§ 8ust.2pkt1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Zadania do realizacji
1. Odbycie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
Przekazanie planu Dyrekcji szkoły
Dokonanie ew. poprawek
Realizacja poszczególnych zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego Sporządzenie aneksu ( w razie konieczności)
Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu 01.09. 2015r.
Przekazanie sprawozdania Dyrektorowi szkoły

2. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu gry w piłkę nożną dla nauczycieli (trenerów piłki nożnej) Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów piłki nożnej

3. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział
w kursach, kursokonferencjach trenerskich , szkoleniach, samodzielne studiowanie fachowej literatury. Udział w zajęciach w ramach WDN oraz szkoleniach zewnętrznych

4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu wewnątrzszkolnego oceniania. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z piłki nożnej

5. Analiza własnej działalności dydaktycznej
Analiza wyników nauczania poprzez wykonanie testów ,
Szczegółowe omawianie hospitowanych zajęć


6. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Obserwacja zajęć, uwzględnienie nowości i zmian w swojej pracy


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej Korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych do opracowania treningu sportowego Przygotowanie pomocy dydaktycznych z piłki nożnej do pracy z uczniem

2. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Regularne przeglądanie zasobów Internetu i śledzenie nowości związanych z oświatą , opieką i wychowaniem

3. Korzystanie ze stron MEN- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

4. Korzystanie z zasobów i możliwości Internetu do poszukiwania literatury pedagogicznej,


5.Wykorzystanie komputera do redagowania dokumentacji szkolnej i przygotowywanie internetowej bazy konspektów treningowych w systemie dropbox.

6. Udoskonalenie sposobów komunikowania się z innymi Trenerami piłki nożnej Opracowanie, z zespołem n-li sposobu szybkiego porozumiewania się poprzez pocztę e-mailową

7. Propagowanie na stronach internetowych swoich osiągnięć Umieszczenie na odpowiednich stronach

8. Wdrażanie innowacyjnych metod pracy na lekcjach piłki nożnej.§8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Lekcje pokazowe z piłki nożnej dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz chętnych rodziców. Konsultacje z nauczycielami przedmiotu piłka nożna z różnych szkół.


2. Prowadzenie zajęć pokazowych oraz warsztatów dla nauczycieli stażystów oraz nauczycieli kontraktowych.
Przeprowadzenie lekcji pokazowych w ramach nauczanego przedmiotu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. Opieka nad nauczycielami odbywającymi staż Od 2015-2018

4. Pełnienie funkcji opiekuna praktykanta. Opieka nad studentami AWF odbywającymi praktyki pedagogiczne w naszej szkole Zgodnie z potrzebami szkoły

5. Udostępnienie planu rozwoju zawodowego Publikacja planu na portalach Internetowych związanych
z awansem zawodowym nauczycieli§8 ust. pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

1. Kontynuacja i ewaluacja autorskiego Programu nauczania dla klas I-III LO piłki nożnej ewaluacja programu

§ 8 ust. pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Przygotowanie uczniów do uroczystości i imprez na szczeblu szkoły i miasta. Oprawa sportowa uroczystości i imprez szkolnych. Zgodnie z potrzebami

2. Organizacja życia sportowego szkoły
Organizacja obozów sportowych z piłki nożnej.

§8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,


1. Współpraca z OSIR Współdziałanie dotyczące wykorzystania obiektów sportowych, pomoc w org. zawodów dla dzieci i młodzieży

2. Współpraca z klubami sportowymi Udział w promowaniu piłki nożnej, współpraca z Polonią Bytom

3. Współpraca z policją Spotkania , organizacja pogadanek związanych z dopalaczami i narkotykami

4. Praca w klubie Polonia Bytom. Pełnienie funkcji koordynatora ds. szkolenia dzieci i młodzieży


§8 ust. 4 pkt f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
1. Doprowadzenie do szczebla wojewódzkiego drużyn sportowych naszej szkoły. Zajęcie czołowych lokat w rozgrywkach rejonowych

2. Samodoskonalenie z zakresu piłka nożna Studiowanie i wzbogacanie wiedzy z zakresu piłki nożnej.
Uzyskanie licencji trenerskiej UEFA A

3. Osiąganie czołowych miejsc w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej Solidne przygotowanie zawodników do udziału w zawodach

§ 8.ust2pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem

Przedstawienie obrazu zaistniałego problemu, opracowanie planu działań zmierzających do poprawy.
Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.