AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Kunc, 2018-04-20
Łebcz

Ogólne, Scenariusze

Paralambdacyzm

- n +


SCENARIUSZ 1
Wiek dziecka: 6 lat (klasa I)
Diagnoza: Paralambdacyzm, zamiana głoski „l” na „j”.
Temat: Głoska „l” w sylabach i logotomach.
Cele ogólne:
- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (pionizacja języka);
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;
- kształtowanie wrażliwości słuchowej i słuchu fonematycznego;
- poszerzanie słownictwa dziecka.
Cele szczegółowe:
- utrwalenie głoski „l” w izolacji;
- wprowadzenie głoski „l” w sylabach i logotomach;
- usprawnianie języka – pionizacja.
Metody pracy:
- ćwiczenie oddechowe
- ćwiczenie słuchowe
- ćwiczenie artykulacyjne
- ćwiczenie głosowe
Środki dydaktyczne:
świeca, zapałki, lustro, kwiatki przygotowane przez logopedę, karty pracy, rymowanka (Akademia wzorowej wymowy)
Czas trwania zajęć: 30 minPrzebieg zajęć:
1. Wstęp
Powitanie dziecka, sprawdzenie pracy domowej.
2. Ćwiczenie oddechowe
Logopeda przygotowuje świecę, ustawia ją i zapala. Dziecko zdmuchuje płomień świecy. Odległość stopniowo jest zwiększana.
3. Ćwiczenie artykulacyjne usprawniające narządy mowy
Logopeda siada z dzieckiem przed lustrem. Logopeda instruuje dziecko, by oblizywało wargi przy szeroko otwartych ustach, wysuwało język jak najdalej w stronę brody i nosa, a następnie machało językiem w lewą i prawą stronę i robiło tzw. „wahadełko.
- Logopeda tłumaczy dziecku, by wyobraziło sobie, że język jest rakietą, która przygotowuje się do startu w kosmos. Dziecko otwiera szeroko buzię i podnosi powoli język do wałka dziąsłowego. Ćwiczenie powtarzane jest kilka razy. Następnie dziecko liczy gwiazdy na niebie – dotyka językiem podniebienia wyobrażając sobie, że dotyka gwiazd. Widzi spadającą gwiazdę i podąża jej śladem (tzw. malowanie językiem podniebienia)
4. Głoska „l” w izolacji.
Przypomnienie sposoby wymowy głoski „l” przed lustrem. Logopeda demonstruje ułożenie narządów mownych potrzebnych do prawidłowej realizacji głoski „l”. Czubek języka unosimy za ząbki, na wałku dziąsłowym, jego boki dotykają tylnych ząbków. Dziecko stara się naśladować i wykonywać instrukcje logopedy. Mówimy aaaa i unosimy czubek języka do górnych dziąseł: aaal.
5. Dziecko czyta głoskę „l” w połączeniu z samogłoskami na płatkach kwiatków przygotowanych przez logopedę. (la, le, lo, lu, ly, al, el, ol, ul, yl).
6. „Baloniki”
Logopeda prezentuje przygotowaną wcześniej kartę pracy z misiem trzymającym baloniki z logotomami z głoską „l”. Dziecko czyta logotomy. Nagrodą za poprawne przeczytanie jest możliwość pokolorowania baloników.
7. Ćwiczenie słuchowe: rymowanka
Logopeda czyta przygotowaną rymowankę. Zadaniem dziecka jest klaśnięcie, gdy usłyszy głoskę „l”.
La, la, la – lata motyl nad kwiatem.
Lo, lo, lo – lody lubię latem.
Le, le, le – leje deszcz na dworze.
Lu, lu, lu – lubimy polskie morze.
Następnie możliwe jest czytanie rymowanki wspólnie z dzieckiem. Dziecko czyta sylaby, a logopeda dalszą część zdań.
8. Praca domowa
Dziecko dostaje do domu zestaw wydrukowanych baloników z wypisanymi sylabami. Jeśli przećwiczy daną sylabę – koloruje dany balonik.

Ewaluacja zajęć:
- Dziecko otrzymuje naklejkę motywacyjną za pracę na lekcji. Nagrodą za wykonaną pracę domową jest żółty medal z uśmiechem.
Podsumowanie:
- Krótka rozmowa z rodzicem na temat przeprowadzonych zajęć, zalecenie do codziennej pracy w domu. Autoewaluacja.
SCENARIUSZ 2
Wiek dziecka: 6 lat (klasa I)
Diagnoza: Paralambdacyzm.
Temat: Głoska „l” w nagłosie wyrazów.
Cele ogólne:
- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (pionizacja języka);
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;
- kształtowanie wrażliwości słuchowej i słuchu fonematycznego;
- poszerzanie słownictwa dziecka.
Cele szczegółowe:
- utrwalenie głoski „l” w izolacji, sylabach i logotomach;
- wprowadzenie głoski „l” w wyrazach w nagłosie;
- usprawnianie języka – pionizacja.
Metody pracy:
- ćwiczenie oddechowe
- ćwiczenie słuchowe
- ćwiczenie artykulacyjne
- ćwiczenie głosowe
Środki dydaktyczne: bańki mydlane, lustro, puzzle (pomoc załączona), zestaw obrazków do zagadek, karta pracy dla dziecka.
Czas trwania zajęć: 30 min
Przebieg zajęć:
1. Wstęp
Powitanie dziecka. Sprawdzenie pracy domowej: staranna wymowa głoski „l” w sylabach i logotomach.


2. Ćwiczenie oddechowe
Dziecko puszcza bańki mydlane, zdmuchuje je tak, by utrzymywały się w powietrzu jak najdłużej.
3. Ćwiczenie artykulacyjne
Logopeda opowiada wymyśloną przez siebie historyjkę o chłopcu – Języku pt. „Język idzie do pracy”.
„Język postanowił pójść do pracy. Bardzo chciałby zostać malarzem. Wyszedł ze swojego domku, by zakupić farbę. (wysuwanie języka z buzi) Najpierw poszedł w lewo, a potem w prawo. (dziecko macha językiem w lewą i prawą stronę). Wrócił do domu i postanowił trochę poćwiczyć. Wszedł na drabinę (dziecko podnosi język do wałka dziąsłowego) i zaczął malować sufit (język porusza się po podniebieniu w stronę gardła i wraca). Język chciał też pomalować ściany. (dziecko wypycha policzek z lewej i prawej strony). Teraz z całą pewnością jest przygotowany do pracy jako malarz.”
4. Utrwalenie głoski „l” w sylabach.
Przypomnienie rymowanki z poprzedniej lekcji. Dziecko wyczytuje sylaby, a logopeda pozostałą część zdania.
5. Ćwiczenie słuchowe
Logopeda wyczytuje kilka wyrazów. Dziecko klaszcze, gdy usłyszy ćwiczoną głoskę „l”. Poza wyrazami z głoską „l” logopeda wymienia również wyrazy, w których się ona nie pojawia.
6. Puzzle
Logopeda wykłada puzzle (pomoc załączona). Zadaniem dziecka jest ułożenie kilku zestawów puzzli, a następnie prawidłowe nazwanie obrazków. Wszystkie wyrazy mają głoskę „l” w nagłosie: las, lody, lupa, liść, lew, lis.
7. Zagadki.
Logopeda układa przed dzieckiem obrazki. Czyta zagadki, dziecko musi odgadnąć, o który wyraz chodzi i wybrać odpowiedni obrazek.
- W lecie ludzie dla ochłody
Jedzą na patyku …. (lody)
- Sosnowy, dębowy, stary lub młody,
Rosną w nim grzyby, rosną jagody. (las)
- W Afryce mieszka groźny zwierz.
Ma ogromną grzywę i paszczę też. (lew)
- Stoi w kuchni szafa, w niej mięso i sok.
Zima w niej panuje przez okrągły rok. (lodówka
- Na białym fartuchu słuchawki dwie nosi.
Pilnie nasłuchuje jak twe serce pracuje. (lekarz)
- Mocna drewniana, z góry zagięta,
dziadziuś, idąc na spacer, zawsze o niej pamięta. (laska)
8. Praca domowa
Dziecko otrzymuje kartę pracy z obrazkami przedstawiającymi wyrazy ćwiczone podczas zajęć. Na dole kartki narysowane jest siedem buziek. Kiedy dziecko przećwiczy staranną wymowę tych wyrazów, dorysowuje przy buźkach uśmiechy.
Ewaluacja zajęć:
- Dziecko otrzymuje naklejkę motywacyjną za pracę na lekcji. Nagrodą za wykonaną pracę domową jest żółty medal z uśmiechem.
Podsumowanie:
- Krótka rozmowa z rodzicem na temat przeprowadzonych zajęć, zalecenie do codziennej pracy w domu. Autoewaluacja.

SCENARIUSZ 3
Wiek dziecka: 6 lat (klasa I)
Diagnoza: Paralambdacyzm.
Temat: Głoska „l” w śródgłosie wyrazów.
Cele ogólne:
- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (pionizacja języka);
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;
- kształtowanie wrażliwości słuchowej i słuchu fonematycznego;
- poszerzanie słownictwa dziecka.
Cele szczegółowe:
- utrwalenie głoski „l” w nagłosie wyrazów;
- wprowadzenie głoski „l” w śródgłosie;
- usprawnianie języka – pionizacja;
- słuchowe różnicowanie wyrazów z głoską „l” i „j”.
Metody pracy:
- ćwiczenie oddechowe
- ćwiczenie słuchowe
- ćwiczenie artykulacyjne
- ćwiczenie głosowe
Środki dydaktyczne:
Obrazki ( słońce i chmurka), plansza z kotem oraz rybki (pomoc załączona), karta pracy „Labirynt”, wierszyk „Ślimak i lin” oraz obrazki, memory z obrazkami.
Czas trwania zajęć: 30 min


Przebieg zajęć:
1. Wstęp
Przywitanie dziecka, sprawdzenie pracy domowej: staranna wymowa wyrazów z głoską „l” w nagłosie.
2. Ćwiczenie oddechowe
Logopeda podaje instrukcje dla dziecka:
Jesteś roślinką. Gdy słońce świeci, bierzesz wdech, prostujesz się, podnosisz rączki do góry. Gdy słońce zachodzi, wydech, rączki opuszczasz, kulisz się w sobie.
Logopeda w odpowiednim momencie pokazuje słońce lub chmurkę zasłaniającą słońce.
3. Ćwiczenie artykulacyjne
Ćwiczenia warg:
- Otwieraj i zamykaj buzię, jak lew swoją wielką paszczę.
- Rozciągnij szeroko wargi jak rechocząca żaba.
Ćwiczenia języka:
- Wysuń język do przodu jak szufladę.
- Wypełnij językiem na przemian raz jeden, raz drugi policzek, jak chomik chowający jedzenie.
- obliż wargi ruchem okrężnym, jak kotek po wypiciu smacznego mleka.
- Unoś język do wałka dziąsłowego, następnie energicznie opuszczaj go, tak jak piłeczka na gumce.
4. „Głodny kotek” (pomoc załączona)
Logopeda przygotowuje planszę przedstawiająco kotka. Czyta polecenie. Dziecko wyszukuje spośród rybek te, które posiadają głoskę „l” i układa wokół planszy. Wymawia starannie wyrazy.
5. „Labirynt”
Logopeda prezentuje przygotowaną wcześniej kartę pracy przedstawiającą labirynt. Na początku labiryntu jest chłopiec. Zadaniem dziecka jest odnalezienie drogi do lodów na końcu labiryntu. Po drodze napotyka mnóstwo obrazków, musi starannie wymówić wyrazy z głoską „l” w śródgłosie.
6. Logopeda przygotowuje obrazki przedstawiające ślimaka, lina oraz fale. Czyta krótki wierszyk „Ślimak i lin”. Dziecko słucha. Odpowiada na pytania logopedy dotyczące tekstu. O czym był? Co robił ślimak i lin?
„Ślimak i lin”
Sunie wolno malutki ślimak
I spogląda leniwie wokoło.
A w stawie mały lin pływa
I plumka w falach wesoło. (Akademia wzorowej wymowy. D. Klimkiewicz, E. Siennicka-Szadkowska)
7. Ćwiczenie słuchowe
Logopeda wyczytuje wyrazy z głoską „l” oraz z głoską „j”: lampa, lody, jeż, Ala, jajko, lew, palec, Janek, Justyna, Ola, ślimak, mleko, jogurt, palma. Dziecko klaszcze wtedy, kiedy usłyszy wyraz z głoską „l”.
8. Praca domowa.
Dziecko otrzymuje przygotowane przez logopedę memory z wydrukowanymi obrazkami z wyrazami z głoską „l” w śródgłosie. Podczas gry w domu, dziecko starannie wymawia poszczególne wyrazy.
Ewaluacja zajęć:
- Dziecko otrzymuje naklejkę motywacyjną za pracę na lekcji. Nagrodą za wykonaną pracę domową jest żółty medal z uśmiechem.
Podsumowanie:
- Krótka rozmowa z rodzicem na temat przeprowadzonych zajęć, zalecenie do codziennej pracy w domu. Autoewaluacja.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.