AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Kuik, 2018-04-09
Toruń

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO OBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Ilona Kuik
nauczyciel matematyki

Zespół Szkół Nr 15 Gimnazjum Nr 15 w Toruniu
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.
Wymagania kwalifikacyjne:

§ 8. ust.2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania:
• Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
• Odbycie stażu dotyczącego własnego awansu zawodowego.
Forma realizacji:
 Analiza prawa oświatowego, w szczególności dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela, korzystanie z Internetu, literatury doskonalącej pracę nauczyciela, analiza form dokumentowania przebiegu rozwoju zawodowego nauczycieli.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu.
Zadania:
• Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej określającej zasady funkcjonowania szkoły i ewaluacja.
• Praca w zespole przedmiotowym.
• Praca z uczniem z trudnościami w nauce.
• Diagnozowanie osiągnięć uczniów.
• Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień, umiejętności, które umożliwią uzyskanie pozytywnych efektów pracy, doskonalenie warsztatu pracy o nowoczesne, efektywne metody i formy pracy oraz samokształcenie.
Forma realizacji:
 Praca w zespole opracowującym statut szkoły, opracowywanie WSO, w szczególności wewnątrzprzedmiotowy system oceniania z matematyki.
 Współpraca z nauczycielami uczącymi w tych samych oddziałach, pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami. Kontynuacja pracy w przedmiotowym zespole matematyczno-przyrodniczym.
 Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w ramach tzw. godzin „karcianych”
 Udział w projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła.
 Udział w zajęciach szkoleniowych w ramach WDN oraz w innych formach proponowanych m.in. przez KPCEN w Toruniu lub innych dostępnych propozycjach.
 Podniesienie swoich kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych.


Wymagania kwalifikacyjne:
§ 8. ust.2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
• Wzbogacanie swojego warsztatu pracy przy wykorzystaniu i doskonaleniu umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Forma realizacji:
 Poszerzanie umiejętności komputerowych poprzez korzystanie z dostępnych szkoleń lub samokształcenie.

 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych ; przygotowywanie bieżących materiałów do pracy dydaktyczno-wychowawczej (ankiety, testy, sprawozdania, dokumentacja realizacji planu, itp), opracowanie dokumentacji szkolnej m.in. PSO, aneksy do statutu szkoły.

 Stosowanie i wykorzystanie Internetu w ży¬ciu codziennym i pracy :
- jako źródła wiedzy
- korzystanie z portali interneto¬wych, np. www.gwo.pl,
- kontakt przez Internet z innymi nauczycielami, rodzicami m.in. poprzez e-dziennik
- pobieranie testów np. Sesja z Plusem, arkuszy egzaminu próbnego dla klasy trzeciej gimnazjum oraz wprowadzanie wyników testów z matematyki w ramach projektu edukacyjnego Lepsza Szkoła
- Zaprojektowanie własnej strony internetowej.

Wymagania kwalifikacyjne:
§ 8. ust.2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania:
• Dzielenie się wiedzą z nauczycielami.
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
• Prezentacja zmian statutowych na zebraniach Rady Pedagogicznej

Forma realizacji:
 Dzielenie się w gronie pedagogicznym zdobytą wiedzą.
 Publikacje w portalu internetowym.

 Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów. Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
 Opracowywanie działań z nauczycielami przedmiotów np. technicznych -zainteresowanie technikami składania papieru jako forma aktywująca ucznia.
 Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, opracowanie scenariusza lekcji.
 Prezentacja aneksów do statutu szkoły w sytuacjach zmian prawa oświatowego w ramach pracy w zespole odpowiedzialnym za aktualizacje statutu ZS15 w Toruniu.

Wymagania kwalifikacyjne:
§ 8. ust.2. pkt 4
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich..
Zadania:
• Program pracy koła „Zabawa z papierem”
Forma realizacji:
 Realizacja opracowanego programu na zajęciach koła mającego na celu rozwijanie zdolności manualnych dzieci, rozwijanie ich wyobraźni przestrzennej.
§ 8. ust.2. pkt 4
b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,...
Zadania:
• Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Forma realizacji:
 Ukończenie kursu na egzaminatora;
 Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.§ 8. ust.2. pkt 4
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania:
• Wspieranie uczniów zdolnych w ich rozwoju
• Organizowanie dodatkowych form pomocy dla klas trzecich gimnazjum w przygotowaniach do egzaminu z matematyki.
Forma realizacji:
 Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy z matematyki.
 Przygotowywanie chętnych uczniów do udziału w konkursach z matematyki, m.in. do etapu szkolnego w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla gimnazjów.
 Współudział w przeprowadzeniu konkursów z matematyki na etapach szkolnych.
 Korzystanie z cyklu testów powtórzeniowych Matematyka z Plusem (poza programem Lepsza Szkoła) dla klas trzecich gimnazjum w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu klas trzecich.
 organizowanie w szkole dodatkowych egzaminów próbnych dla uczniów klas trzecich gimnazjum (poza ogólnoszkolnymi).
§ 8. ust.2. pkt 4
e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania:
• Współpraca z wydawnictwami
• Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
Forma realizacji:
 Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
 Udział w programie ’’Sesja z plusem’’, będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Lepsza Szkoła”, prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 Praca w szkolnych komisjach konkursowych.
 Praca w komisji nadzorującej egzamin klas trzecich.

Wymagania kwalifikacyjne:
§ 8. ust.2. pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania:
• Obserwacja i zdiagnozowanie wybranych przypadków edukacyjnych, wychowawczych lub innych zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Forma realizacji:
 Dokonanie opisu i analizy rozpoznanych i rozwiązanych problemów w szkole we współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

Dopuszcza się możliwość zmiany planu w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.