AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Wolniak, 2018-02-14
Biała

Taniec, Scenariusze

Przygotowanie do nauki podstawowych kroków do zwrotek piosenki „Stronger”.

- n +


Scenariusz zajęć tanecznych dla klasy II


Temat zajęć: Przygotowanie do nauki podstawowych kroków do zwrotek piosenki „Stronger”.

Cele ogólne
- nauka podstawowych kroków do zwrotek piosenki „Stronger”,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań.
Cele szczegółowe
Uczeń:
- uczy się nowych kroków tanecznych,
- utrwala poznane wcześniej układy taneczne,
- kształci koordynację i sprawność ruchową,
- kształci poczucie rytmu,
- gra na różnorodnych instrumentach perkusyjnych,
- panuje nad własnym ciałem,
- współpracuje w grupie,
- uczy się dyscypliny w czasie wykonywania zbiorowych figur tanecznych.

Formy, metody nauczania oraz środki dydaktyczne
1 Formy nauczania: nauczanie indywidualne, zbiorowe.

2 Metody nauczania: pokaz z objaśnieniem, wykonywanie zadań ruchowych, obserwacja, metoda naśladowcza ścisła, powtórzeniowa, ćwiczeniowa.

3 Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, płyty z utworami muzycznymi, instrumenty perkusyjne, pompony.
Przebieg zajęć:

I Część wstępna
1. Powitanie, podanie tematu zajęć.
2. Rozgrzewka:
- krążenia głowy,
- krążenia ramion,
- skłony, przysiady,
- ćwiczenia rozciągające.
3. Powtórzenie i utrwalenie układów tanecznych do piosenek: „Taniec z pomponami”,
„Hot and cold”.

II Część główna
1. Pokaz, objaśnienie oraz nauka podstawowych kroków tanecznych do zwrotki piosenki „Stronger”. Nauczyciel demonstruje kroki, uczniowie powtarzają je bez muzyki:

Ustawienie: szachownica

krok aerobikowy, obrót, klaśnięcie na przemian w prawo, lewo 4x
krok dostawny, klaśnięcie w górze 7x
krok podstawowy salsy, młynek góra-dół 3x

2. Ćwiczenie poznanych kroków z muzyką.

III Część końcowa
1. Ćwiczenia uspokajające - gra na instrumentach perkusyjnych – improwizacja do utworu instrumentalnego „Tarantella”.
2. Sprawy organizacyjno - porządkowe.
Zbiórka w siadzie skrzyżnym. Omówienie zajęć - zwrócenie uwagi na te elementy, które są szczególnie ważne lub sprawiają największą trudność.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.