AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Sobel, 2018-02-14
Dubiecko

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGODane osobowe:
Imię i nazwisko: xxx
Nauczane przedmioty: zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
Szkoła: xxx
Wniosek o stopień awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Opiekun stażu: xxx
Dyrektor szkoły: xxx

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393)

Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
 zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
 ustalenie terminów spotkań,
 obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna,
 prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna,
 omówienie prowadzonych
i obserwowanych zajęć w celu
doskonalenia umiejętności
omawiania oraz ewaluacji
własnych i obserwowanych
lekcji,
 opracowanie projektu sprawozdania,
4. Organizacja pracowni zajęć rewalidacyjnych, miejsca prowadzenia zajęć.
5. Tworzenie oraz stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów.
6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej, dzienników.
7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Uczestnictwo w różnorodnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
z podkreśleniem efektów
i możliwości wykorzystania w pracy.
9. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
10. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej
i psychologicznej.
11. Współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.


Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniów poprzez obserwację, spotkania indywidualne z rodzicami, aktywna współpraca.
2. Znajomość literatury przedmiotu.
3. Dostosowywanie metod, form i środków dydaktycznych do potrzeb rozwojowych.
4. Znajomość problematyki wiejskiego środowiska lokalnego (bezrobocie, eurosierotyzm itp.)
5. Organizacja, współorganizacja imprez szkolnych, zajęć o tematyce profilaktycznej, ekologicznej itp. (bezpieczna droga, Dzień Ziemi, „Nakręć się na pomaganie” itp.)
6. Udział w szkoleniach, warsztatach poświęconych problemom współczesnego świata.


Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.1. Opracowywanie dokumentacji awansu, scenariuszy zajęć, dyplomów, podziękowań zaproszeń i pomocy dydaktycznych za pomocą Pakietu Office.
2. Wykorzystywanie na zajęciach programów multimedialnych.
3. Korzystanie z Internetu jako:
 źródła informacji(serwisy secjalistyczne, oświatowe)
 narzędzia edukacyjnego (udział w kursie online),
 miejsca publikacji materiałów własnych; opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela
mianowanego na stronach www
4. korzystanie z technologii komunikacyjnych:
 poczta elektroniczna,
 komunikatory np. Skyp
 fora dyskusyjne
5. Szkolenie z zakresu wybranej technologii.


Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.3.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki; studiowanie literatury i udział w szkoleniach z ww. zakresu.
 Ukończenie studiów podyplomowych : „Spektrum autyzmu- diagnoza, terapia i edukacja”
2. Znajomość zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, współpraca z
rodzicami, pedagogizacja rodziców
4. Uwzględnianie w tematyce prowadzonych zajęć tematykę kształtowania umiejętności życiowych ( radzenie sobie ze stresem, z negatywnymi emocjami, samoocena, asertywność, empatia)
5. Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych- Spektrum autyzmu , Zespół Aspergera, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną.Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego:
 Udział w szkoleniu „awans nauczyciela kontraktowego na starcie”
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego z wykorzystaniem stron internetowych MEN, dotyczące konkretnych zadań.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej:
 Statutu
 Planów pracy, regulaminów wewnątrzszkolnych,
 Podstawy programowej
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego przez udział w Radach Pedagogicznych oraz szkoleniowych.
5. Udział w pracach komisji szkolnych.
6. Posługiwanie się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.Zatwierdzono do realizacji Podpis nauczyciela
…………………………… …………………………
Data i podpis dyrektora


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.