AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Czuchaj, 2018-02-09
Tyszowce

Język angielski, Konspekty

konspekt lekcji

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DATA:
klasa 1 gimnazjum

TEMAT: Food. Exercices.

Cele lekcji:
• Cel operacyjny: uczeń zna podstawowe słownictwo zwiazane z jedzeniem.

• Cele szczegółowe:
- uczeń zna nazwy jedzenia i przedmiotów związanych z jedzeniem.
- uczeń umie umie odróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
- uczeń umie utworzyć liczbę mnogą rzeczowników.

Metoda pracy: mieszana z przewagą ćwiczeniowej.

Środki dydaktyczne: podręcznik, tablica, zeszyt ucznia

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie obecności i pracy domowej
2. Poinformowanie o celach lekcji, zapisanie tematu lekcji.
3. Rozgrzewka: uczniowie przypominają sobie nazwy jedzenia z poprzedniej lekcji.
4. Nauczyciel prezentuje słuchają nagrania i zaznaczają odpowiednie odpowiedzi o tym, co Sally je na obiad itp.
5. Nauczyciel tłumaczy różnicę pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepolicz. Uczniowie zapisuję notatkę do zeszytu i robią dwa ćwiczenia z wykorzystaniem wiadomości.
6. Uczniowie analizuję tworzenie liczby mnogiej rzeczowników, z pomocą nauczyciela podają zasady tworzenie l. mnogiej.
7. Uczniowie wykorzystują wiadomości w zadaniu i następnie sprawdzają je z nauczycielem.
8. Praca domowa: wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.