AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Gabriela Byrdziak, 2017-12-21
Bielsko- Biała

Dorota Chrobak, Renata Węgrzyn - Bąbol
Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA SZKOLNY KLUB MEDIALNY

- n +INNOWACJA PEDAGOGICZNA
SZKOLNY KLUB MEDIALNY
oparta o doświadczenia i pomysł Katarzyny Krywult – nauczycielki języka polskiego Szkoły Podstawowej w Bestwinie


Autorzy innowacji: Gabriela Byrdziak, Dorota Chrobak, Renata Węgrzyn - Bąbol.

Kwalifikacje zawodowe: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych w klasach 4 – 6 oraz nauczyciele języka polskiego.

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany, nauczyciele dyplomowani.

Realizacja: Gabriela Byrdziak, Dorota Chrobak, Renata Węgrzyn - Bąbol.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej.

Adresaci innowacji: chętni uczniowie klas IV – VI.

Czas trwania innowacji: od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Wymiar godzin: dwie godziny w tygodniu:
- poniedziałek, na 8 lekcji, od 14.15 – 15.00, (sala nr 38) w ramach Art. 42 ust. 2 pkt 2. Karty Nauczyciela,
- środa, na 7 lekcji, od 13.15 – 14.00, (sala nr 38) w ramach Art. 42 ust. 2 pkt 2. Karty Nauczyciela.

Warunki realizacji: zapewnienie przez Dyrekcję Szkoły Sali na prowadzenie zajęć oraz aparatu cyfrowego i w miarę możliwości kamery cyfrowej. Uzyskanie akceptacji Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Opis innowacji pedagogicznej:
Edukacja medialna stanowi istotne zagadnienie w kształceniu młodego pokolenia. Rozwijająca się coraz szybciej technologia komputerowa wywiera ogromny wpływ na dzieci i młodzież – pomaga w nauce, jest źródłem wiedzy, stanowi narzędzie komunikacji z rówieśnikami.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów proponujemy zajęcia dodatkowe o charakterze innowacyjnym – Szkolny Klub Medialny.
Członkowie Klubu będą redagować internetową gazetkę szkolną w formie bloga. Zamieszczać będą na nim artykuły, prezentacje multimedialne, gry, filmy. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracy dziennikarza. Zapoznają się z istotnymi problemami dotyczącymi etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość.
W naszej szkole jest wielu uczniów uzdolnionych, dla których tradycyjne metody nauczania są niewystarczające. Innowacyjne podejście pozwoli rozwinąć u nich zainteresowania, wzbogacić ich doświadczenia oraz wszechstronnie rozwinąć ich osobowość. Proponowana innowacja pedagogicznej ma charakter metodyczno-organizacyjny, gdyż dotyczy modyfikacji organizacji kształcenia
i wychowania oraz metod pracy na zajęciach Szkolnego Klubu Medialnego.

Główne cele innowacji:
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi,
• doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem
pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,
• wszechstronne rozwijanie zainteresowań i zdolności ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych),
• zwiększenie atrakcyjności organizacji i metod nauczania,
• tworzenie gazetki szkolnej w formie bloga redagowanego przez uczniów,
• przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie mediów,
• promowanie szkoły oraz twórczej aktywności uczniów,
• poszerzanie wiedzy informatycznej oraz dziennikarsko-redakcyjnej,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz medialnych,
• zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności,
• racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu,
• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Szczegółowe cele innowacji:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego dotyczącej zasad redagowania niektórych form pisarskich oraz reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
• próby własnej twórczości dziennikarskiej,
• poznawanie warsztatu pracy dziennikarza,
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów,
• zachęcanie do wyrażania własnych sądów, opinii, przekonań,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,
• uświadomienie wpływu mass – mediów na kształtowanie osobowości
młodego człowieka,
• kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania
z mediów,
• kształtowanie umiejętności wykorzystania programów
komputerowych do redagowania gazetki oraz tworzenia
filmów poklatkowych,
• poznawanie różnorodnych technik komputerowych (skanowanie,
drukowanie, wstawianie grafiki),
• kształcenie umiejętności porządkowania, przetwarzania i selekcjonowania informacji,
• projektowanie i wykonanie szaty graficznej,
• wdrażanie do troski o estetykę publikacji,
• aktywny udział w życiu środowiska lokalnego,
• nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, nawiązanie pozytywnych
relacji z otoczeniem,
• wspieranie i dowartościowanie uczniów o niskiej samoocenie,
• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Metody pracy:
a) słowne – pogadanka, instrukcja, opis, wyjaśnienia, dyskusja,
b) oglądowe – pokaz, demonstracja, rysunek, wykres,
c)czynne – ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:
a) praca z całym zespołem,
b) praca w grupach,
c) praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
komputery, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, tablica interaktywna lub projektor, programy edukacyjne, Internet.

Tematyka zajęć:
1. Zapoznanie z formą, zasadami tworzenia i redagowania gazetki w postaci bloga internetowego.
2. Rodzaje blogów - pokaz różnych typów blogów i ich charakterystyka.
3. Zakładanie własnego bloga.
4. Redagowanie artykułów dotyczących życia szkolnego, aktualnych wydarzeń, uroczystości, świąt, jak również nawiązujących do indywidualnych zainteresowań uczniów.
5. Nauka tworzenia filmów poklatkowych – instrukcja obsługi programu Picasa.
6. Nauka tworzenia puzzli w programie Jigsaw Planet.
7. Nauka tworzenia puzzli w programie Jigsaw Planet – cd..
8. Tworzenie prezentacji Prezi i Animato.
9. Tworzenie prezentacji Prezi i Animato - cd.
10. Interaktywne gry w LearningApss.
11. Interaktywne gry w LearningApss - cd.

Przewidywane efekty:
Zajęcia Szkolnego Klubu Medialnego będą stanowić ciekawą propozycję na spędzenie wolnego czasu i rozwinięcia zainteresowań dzieci. Dzięki nim członkowie Koła wykształcą w sobie umiejętność świadomego korzystania
z różnych źródeł informacji, nauczą się dostrzegania ciekawostek w najbliższym otoczeniu, krytycznej analizy otaczającego świata oraz oceniania zmian zachodzących w świecie. Rozwiną zainteresowania i zdolności oraz umiejętność stosowania wiedzy polonistycznej i informatycznej w praktyce. Zdobędą umiejętności komunikacyjne i zdolność precyzyjnego formułowania myśli. Uświadomią sobie posiadane predyspozycje i możliwości twórcze, wykształcą
w sobie postawę kreatywną, rozwiną wyobraźnię, fantazję, ekspresję artystyczną. Rozwiną w sobie poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Wpłynie to na podniesienie samooceny dzieci, a tym samym umiejętne nawiązywanie kontaktów z innymi uczniami. Przewiduje się, że zachęci to uczniów do liczniejszego udziału w konkursach polonistycznych i informatycznych oraz uzyskiwania przez nich możliwie najwyższych wyników.

Sposoby ewaluacji:
a) ankieta dla uczniów przed rozpoczęciem zajęć dotycząca oczekiwań dzieci
i określenia celowości podjętych działań,
b) obserwacja pracy uczniów na zajęciach, modyfikowanie zajęć w razie konieczności,
c) rozmowy z nauczycielami na temat postępów uczniów biorących udział
w innowacji na temat nauki i zachowania,
e) ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów i rodziców celem podsumowania
i oceny prowadzonych zajęć.

Bibliografia:
 Gierszal K., Miętus G., Puchalska U. „Warto stworzyć koło dziennikarskie”. „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4 (24)
 Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt - Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło „Informatyka. Technologia informacyjna”. Program nauczania dla szkoły podstawowej, WSIP, Warszawa 1999
 Jurska E. „Samodzielne próby pisarskie uczniów i gazetki szkolne
w kształceniu ich sprawności językowej”
 Miller M. „Szalejący reporter, czyli jak wydawać szkolną gazetkę?” ,Wszystko dla Szkoły” 1996
 Katarzyna Krywult „Blogowa strona WWW” logodydaktyka.blogspot.com

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.