AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Gabriela Byrdziak, 2017-12-21
Bielsko- Biała

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Inowacja „KLUB MIŁOŚNIKÓW SUDOKU”

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„KLUB MIŁOŚNIKÓW SUDOKU”
wdrażana w II semestrze roku szkolnego 2014/2015

Informacje o szkole:
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej.
Informacje o autorze/autorach innowacji:
Imię i nazwisko: Gabriela Byrdziak.
Kwalifikacje zawodowe: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych
w klasach 4 – 6.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.
Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej: NIE.
Liczba innowacji wprowadzonych dotychczas – 0.
Informacje dotyczące innowacji:
Rodzaj innowacji pedagogicznej: mieszana (metodyczno – organizacyjna)
Adresaci innowacji: Chętni uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku – Białej.
Czas trwania innowacji: od lutego 2015 do czerwca 2015.
Zajęcia objęte innowacją: dodatkowe zajęcia pod nazwą „Klub Miłośników SUDOKU”
Krótki opis innowacji pedagogicznej:
Z doświadczeń i obserwacji wielu nauczycieli pracujących w klasach I - VI wynika,
że uczniowie mają coraz większe problemy z zapamiętywaniem treści programowych realizowanych na lekcjach, z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów. Mimo wielu powtórek przerabianego materiału, efekty pracy z uczniami są mało widoczne. Niestety dzisiejsze warunki życia (łatwy dostęp do informacji, gotowe wypracowania w Internecie (plagiaty – kopiowanie, bez podjęcia nawet najmniejszego wysiłku przeczytania i zrozumienia skopiowanego tekstu), łatwe zadania tekstowe (w klasach młodszych, w ćwiczeniach) z podanymi rozwiązaniami, które powodują mechaniczne rozwiązywanie problemów, brak systematycznej pracy w domu, przyczyniają się do coraz mniejszego wysiłku intelektualnego ze strony uczniów, a tym samym wpływają na niższy poziom osiągania sukcesu szkolnego.
W przeciwieństwie do innych łamigłówek, Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, przez co wydaje się banalna. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia, rozwiązanie diagramu nie jest możliwe.
Podczas zajęć realizowane będą również tematy, które przybliżą uczniom niektóre treści programowe z matematyki i informatyki.
Wykorzystane zostaną nowoczesne środki multimedialne, takie jak: pracownia komputerowa, programy komputerowe, Internet. Celem działań będzie utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności przez uczniów przy pomocy różnych form i metod pracy oraz zaprezentowanie matematyki i informatyki w sposób przystępny i przyjazny uczniowi.
Nowatorstwo planowanych zajęć polega na:
- zastosowaniu podczas zajęć ciekawych form i metod pracy, których celem będzie
rozwijanie logicznego myślenia, uczenia cierpliwości, utrwalanie wiadomości i umiejętności uczniów oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych.
Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):
Wprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających logiczne myślenie pod nazwą „Klub Miłośników Sudoku”, przeplatanych różnymi łamigłówkami matematycznymi,
umożliwi wszystkim chętnym uczniom klas 4 – 6 udział w zajęciach. Dzięki nim członkowie Klubu nauczą się cierpliwości, rozwiną umiejętność stosowania wiedzy matematycznej
i informatycznej w praktyce. Wpłynie to na podniesienie samooceny dzieci oraz uzyskanie
lepszych wyników edukacyjnych. Przewiduje się, że zachęci to uczniów do liczniejszego udziału w konkursach matematycznych i informatycznych oraz uzyskiwaniu przez nich
możliwie najwyższych wyników.INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„KLUB MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW SUDOKU”

Autor innowacji: Gabriela Byrdziak.

Kwalifikacje zawodowe: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i zajęć komputerowych w klasach 4 – 6.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.

Realizacja: Gabriela Byrdziak

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej
w Bielsku – Białej.

Adresaci innowacji: Chętni uczniowie klas IV – VI.

Czas trwania innowacji: od lutego 2015 do czerwca 2015.

Wymiar godzin: jedna godzina w tygodniu – w czwartki na 8 lekcji
od 14.15 – 15.00, (sala nr 38) w ramach Art. 42
ust. 2 pkt 2. Karty Nauczyciela.

Warunki realizacji: Zapewnienie przez Dyrekcję Szkoły sali
na prowadzenie zajęć.
Uzyskanie akceptacji Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.


Krótki opis innowacji pedagogicznej:
Z doświadczeń i obserwacji wielu nauczycieli pracujących w klasach I - VI wynika, że uczniowie mają coraz większe problemy z koncentracją uwagi,
z zapamiętywaniem treści programowych realizowanych na lekcjach,
z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów,
z doprowadzeniem pracy do końca w związku z brakiem cierpliwości
i szybkim zniechęcaniem się w przypadku napotykania trudności. Mimo wielu powtórek przerabianego materiału, ciekawych metod i form pracy, efekty pracy z uczniami są niestety mało widoczne. Duży wpływ na zaistniałą sytuację mają dzisiejsze warunki życia: łatwy dostęp do informacji, gotowe wypracowania w Internecie (uczniowie łamią prawa autorskie stosując plagiaty, czyli kopiowanie, bez podjęcia nawet najmniejszego wysiłku przeczytania i zrozumienia skopiowanego tekstu), łatwe zadania tekstowe (umieszczone w ćwiczeniach zwłaszcza klas młodszych) z podanymi sposobami rozwiązań, które powodują mechaniczne podejście do problemów, brak systematycznej pracy w domu, przyczyniają się do coraz mniejszego wysiłku intelektualnego ze strony uczniów, a tym samym wpływają na niższy poziom osiągania sukcesu szkolnego.
Sudoku (wg Wikipedii) to łamigłówka, której celem jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie
i w każdym z dziewięciu pogrubionych kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”) znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9. Zasady przypominają trochę kwadrat łaciński, wymyślony i badany przez średniowiecznych matematyków z terenów Arabii (XIII wiek). W Sudoku,
w przeciwieństwie do kwadratu łacińskiego, cyfry nie mogą się powtarzać nie tylko w żadnym wierszu i kolumnie, ale także w małym kwadracie 3 × 3.
W przeciwieństwie do innych łamigłówek, Sudoku nie wymaga od gracza wykonywania żadnych rachunków matematycznych, przez co wydaje się banalna. W rzeczywistości bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia, rozwiązanie diagramu nie jest możliwe.
Podczas zajęć realizowane będą również tematy, które sprawiają uczniom problemy, a tym samym przybliżą im niektóre treści programowe
z matematyki i informatyki.

Główne cele innowacji:
- rozwijanie logicznego myślenia,
- uczenie cierpliwości i wytrwałości,
- wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca.

Szczegółowe cele innowacji:
- utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności przez uczniów
przy pomocy różnych form i metod pracy,
- zaprezentowanie matematyki i informatyki w sposób przystępny
i przyjazny uczniowi,
- wdrażanie do samodzielności i kreatywności,
- wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

Metody pracy:
a/ Słowne – pogadanka, instrukcja, opis, wyjaśnienia, dyskusje.
b/ Oglądowe: pokaz, demonstracja, rysunek, wykres.
c/ Czynne: ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:
a/ Praca z całym zespołem.
b/ Praca w grupach.
c/ Praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
komputery, programy Sudoku on – line, kartki z planszami Sudoku, tablica interaktywna lub projektor, programy edukacyjne, arkusz kalkulacyjny Excel, program Kalkulator, łamigłówki matematyczne, gry logiczne
i edukacyjne, Internet.Tematyka zajęć (16):
- Zapoznanie z historią i zasadami rozwiązywania SUDOKU.
- Ćwiczenia w rozwiązywaniu łatwych diagramów na szablonach.
- Indywidualne rozwiązywanie łatwych diagramów on - line.
- Obsługa programu Kalkulator – proste działania.
- Dokonywanie obliczeń arytmetycznych za pomocą programu Kalkulator (kolejność działań).
- Zbiorowe rozwiązywanie diagramów Sudoku o średnim poziomie trudności.
- Indywidualne rozwiązywanie on - line diagramów Sudoku o średnim poziomie trudności.
- Konkurs rozwiązywania Sudoku.
- Łamigłówki matematyczne - http://www.top-gry.pl/zagadki-matematyczne.php.
- Arkusz kalkulacyjny – wiersze, kolumny i komórki.
- Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
- Zbiorowe rozwiązywanie trudnych diagramów Sudoku.
- Indywidualne rozwiązywanie on – line trudnych diagramów Sudoku.
- Konkurs rozwiązywania Sudoku on-line.
- Programy matematyczne on - line: obliczanie NWW, NWD, dzielenia pisemnego, itp. (http://www.matemaks.pl/programy.php), http://download.komputerswiat.pl/edukacja-i-nauka/matematyka, http://www.serwis-atematyczny.pl/static/st_programy_online.php,
- Podsumowanie zajęć – ankiety, zabawy i gry edukacyjne.


Przewidywane efekty:
Wprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających logiczne myślenie pod nazwą „Klub Miłośników Sudoku”, przeplatanych różnymi łamigłówkami matematycznymi,
umożliwi wszystkim chętnym uczniom klas 4 – 6 udział w zajęciach. Dzięki nim członkowie Klubu nauczą się cierpliwości, rozwiną umiejętność stosowania wiedzy matematycznej
i informatycznej w praktyce. Wpłynie to na podniesienie samooceny dzieci oraz uzyskanie
lepszych wyników edukacyjnych. Przewiduje się, że zachęci to uczniów do liczniejszego udziału w konkursach matematycznych i informatycznych oraz uzyskiwaniu przez nich
możliwie najwyższych wyników.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.