AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Borowska, 2017-11-17
Śrem

Różne, Program nauczania

Program rewalidacji ( uczennica z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim )

- n +

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ UCZENNICY kl.3 GIMNAZJUM


Diagnoza Poradni psychologiczno Pedagogicznej

• Zaburzenia myślenia pojęciowo- słownego, arytmetycznego
• zaburzenia pamięci wzrokowej i długotrwałej
• Zaburzenia zdolności werbalnych
• Ubogi zasób słownictwa
• Trudności z definiowaniem prostych pojęć, formułowaniem własnych myśli i podtrzymywaniem swobodnej rozmowy
• Brak utrwalenia podstawowych wiadomości dotyczących najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego
• Poprawnie dostrzega proste związki przyczynowo- skutkowe, lecz wolno dokonuje ich analizy
• Nie potrafi klasyfikować obiektów oraz tworząc pojęć nadrzędnych
• Nie posługuje się pojęciami abstrakcyjnymi
• Niski poziom myślenia arytmicznego – duże problemy z ujmowaniem w pamięci prostych relacji ilościowych
• Nieutrwalone podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy ogólnej
• Czyta w obniżonym tempie, z błędami (zniekształca słowa, pomija słowa)
• Słabe rozumienie czytanego tekstu
• W pisaniu popełnia wiele błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, pomija litery, zamienia słowa
• W działaniach na liczbach popełnia liczne błędy rachunkowe
• W słabym stopniu korzysta z liczenia w pamięci- liczy na konkretach
• Ma problemy z działaniami na liczbach wielocyfrowych
• Nie zna kolejności wykonywania działań
• Ma problemy z analizą treści tekstu w zadaniach tekstowychZALECENIA PORADNI PSYCHPLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

• Bogata stymulacja rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem sfery werbalnej
• Usprawniać funkcje percepcyjno- motoryczne
• Usprawniać myślenie i procesy pamięciowe
• Doskonalić techniki szkolne
• Systematyczne utrwalanie wiadomości i umiejętności szkolnych, bez których niemożliwe jest zdobycie nowych
• Usprawniać umiejętność czytania ze zrozumieniem
• Wprowadzać nawyk autokorekty prac pisemnych
• Utrwalać tabliczkę mnożenia i dzielenia
• Trening w rozwiązywaniu zadań tekstowych z matematyki
• Wzbogacenie słownictwa i stosowanie ćwiczeń poprawiających płynność wypowiedzi


W zajęciach rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni uwzględniono :

• Posadzenie uczennicy w pierwszej ławce, blisko nauczyciela co ułatwi nadzorowanie jej pracy i udzielanie jej w razie potrzeby pomocy
• Motywować do wytrwałej i systematycznej pracy
• Wspierać w podejmowanych przez nią wyzwaniach, dostrzegać jej wysiłek
• Angażować uczennicę w dodatkowe zadania , w których może zaprezentować swoje mocne strony

Realizacja programu, przykładowe zadania :
1.Wzbogacanie języka, komunikacja językowa
- swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat
- wyjaśnienie znaczenia nieznanych słów
- poprawne formułowanie wypowiedzi
- słuchanie wypowiedzi innych
- tworzenie wyrazów pochodnych, bliskoznacznych, przeciwstawnych
- układanie zdań z podanym wyrazem
- budowanie spójnej kilkuzdaniowej wypowiedzi
- słuchanie utworów literackich, wyodrębnianie postaci i zdarzeń w tekście
- układanie pytań do tekstu
- opisywanie osoby, przedmiotu
- podtrzymywanie spontanicznych wypowiedzi

2.Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- głośne czytanie – zwrócenie uwagi na tempo czytania i zmianę tonu głosu
- opowiadanie treści przeczytanej przez nauczyciela
- ciche czytanie krótkich opowiadań, a następnie wypowiedz ustna ucznia dotycząca treści przeczytanego tekstu
- czytanie ukierunkowane, którym uczeń szuka w tekście odpowiedzi na postawione pytania
- formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu
-uzupełniani wyrazowe, sylabowe, literowe
- tworzenie krótkich wyrazów z jednego długiego
- porządkowanie wyrazów z rozsypanki wyrazowej

3.Ćwiczenia usprawniające pamięć

- gry rozwijające logiczne myślenie
- rozwiązywanie zadań w oparciu o uprzednio przeczytany tekst
- rozwiązywanie zadań zgodnie z wytycznymi w poleceniu
- zapamiętywanie układu przedmiotów, ich wzajemnego położenia , liczby i kształtu np.gra ‘’memory’’
4.Rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego

- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
- ćwiczenia utrwalające tabliczkę mnożenia i dzielenia
- utrwalanie kolejności czterech działań
- ćwiczenie pamięciowego dodawania i odejmowania
- ćwiczenie mnożenia , dzielenia , dodawania i odejmowania sposobem pisemnym
- zadania praktyczne związane z obliczeniami pieniężnymi, czasowymi itp.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.