AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Telman, 2017-09-28
Konin

Różne, Scenariusze

Scenariusz zajęć - niepełnosprawni są wśród nas!

- n +

1. Temat
Niepełnosprawni ruchowo są wśród nas!

2. Tytuł / autor opowiadania psychoedukacyjnego
„Leo i Nela” Aleksandra Chmielewska (seria bajek psychoedukacyjnych „Bajki bez barier” – część VI – Niepełnosprawność ruchowa)

3. Uczestnicy
Grupa wychowawcza ze świetlicy szkolnej – dzieci z klas drugich i trzecich.

4.Czas trwania
90 minut

5. Problemy i potrzeby
- brak wrażliwości i zrozumienia w stosunku do uczniów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej;
- osamotnienie dzieci dotkniętych niepełnosprawnością ruchową, które przebywają w świetlicy szkolnej;
- nieumiejętne postępowanie z osobami o ograniczonych możliwościach ruchowych.

6. Cele
- zapoznanie uczniów ze specyfiką niepełnosprawności ruchowej oraz z barierami i ograniczeniami z niej wynikającymi;
- budowanie pozytywnych postaw, w tym postawy tolerancji, w stosunku do osób o odmiennym wyglądzie, zachowaniu i sprawności;
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników dotkniętych niepełnosprawnością ruchową;
- wskazanie możliwych sposobów pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo w szkole i grupie rówieśniczej;
- ukazanie różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego z osobą
o ograniczonych możliwościach ruchowych podczas zajęć świetlicowych.

7. Metody
- słowna (rozmowa, pogadanka, praca z tekstem);
- oglądowa (analiza ilustracji, projekcja filmu);
- aktywizująca (burza mózgów, drama, gry i zabawy);
- czynna (działania plastyczne).

8. Forma pracy
- indywidualna;
- grupowa;
- zbiorowa.

9.Środki dydaktyczne
- egzemplarz książki „Leo i Nela” Aleksandry Chmielewskiej (seria „Bajki bez barier” – część VI – Niepełnosprawność ruchowa);
- projektor multimedialny;
- film z cyklu „Integracja” – odcinek pt. „Osoby z niepełnosprawnością ruchową” (dostępny w serwisie YouTube);
- rekwizyty – kule, wózek inwalidzki;
- arkusz szarego papieru;
- kartki/blok rysunkowy;
- materiały plastyczne (kredki, pastele, flamastry).

10. Przebieg lekcji (zajęć)

I. Powitanie i wprowadzenie w tematykę zajęć
Organizacja grupy wychowawczej, powitanie uczniów, przedstawienie tematyki oraz celów zajęć.

II. Pogadanka na temat niepełnosprawności ruchowej.
Wprowadzenie zagadnienia niepełnosprawności ruchowej. Odwołanie się do doświadczeń uczniów, które mogły zostać nabyte w trakcie nauki
w szkole z oddziałami integracyjnymi.

III. Głośne odczytanie bajki psychoedukacyjnej Aleksandry Chmielewskiej pt. „Leo i Nela” połączone z pokazem ilustracji (ze szczególnym zwróceniem uwagi na wkładkę zatytułowaną „Świat Neli”).

IV. Rozmowa na temat odczytanego opowiadania i obejrzanych ilustracji.
Kim była główna bohaterka?
Kto był jej najbliższym przyjacielem?
W jakich sytuacja Neli robiło się przykro? Dlaczego?
Jak w stosunku do dziewczynki zachowywały się inne dzieci? Jak oceniasz ich postępowanie?
Dlaczego Nela płakała po powrocie ze spaceru?
Jakich wskazówek, dotyczących postępowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, udzielają Mateuszowi Nela i jej rodzice?

V. Zabawa „Ludzie do ludzi”
Dzieci dobierają się w pary. Uczeń, który pozostał bez pary lub nauczyciel wydaje polecenia dotyczące zadań, które pozostali powinni wykonać (przykłady komend: „czoło do czoła”, „nosek do noska”, „kolano do kolana” itp. Gdy padnie komenda „ludzie do ludzi”, uczniowie zmieniają pary. Jest to doskonała zabawa integrująca grupę, która może być w przyszłości wykorzystana także w grupie, w której znajdują się osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych.

VI. Projekcja filmu z cyklu „Integracja”, odcinek pt. „Osoby
z niepełnosprawnością ruchową”.
Film zwraca szczególną uwagę na sposoby postępowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo w różnych sytuacjach i miejscach, także w przestrzeni publicznej.

VII. Burza mózgów inspirowana wyświetlonym filmem - jak pomóc osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych w naszej klasie i szkole?
Co robić, aby czuły się one dobrze wśród nas?
Zapisywanie odpowiedzi na arkuszu szarego papieru.

VIII. Drama
Podział uczniów na cztero-, pięcioosobowe grupy.
Odgrywanie scenek, w których jedna z osób w grupie wciela się w rolę osoby niepełnosprawnej ruchowo i wykorzystuje przygotowane rekwizyty – kule, wózek inwalidzki itp. Zadaniem pozostałych osób jest wykorzystanie wiedzy zdobytej do tej pory podczas zajęć i wsparcie kolegi w konkretnej, wylosowanej sytuacji (przemieszczenie się do innej klasy
i na inne piętro, pomoc w niesieniu tornistra, pomoc w zakupie napoju w szkolnym automacie, spędzanie czasu wolnego, zabawa). Po odegraniu wszystkich scenek, dzieci dzielą się doświadczeniami. Opowiadają, co sprawiło im najwięcej trudności w relacji z niepełnosprawnym kolegą.

IX. Zabawa integrująca – „Komisja kwalifikacyjna”
Trzyosobowa komisja kwalifikuje kandydatów do pracy na różnych stanowiskach. Każdy uczestnik ma przekonać komisję, że jest idealnym kandydatem na wybrane stanowisko (np. treser niedźwiedzi, przewodnik wycieczki chińskiej, kosmonauta...). Warto wymyślać śmieszne
i irracjonalne zawody.
To kolejna zabawa, która w przyszłości może być wykorzystana przez dzieci w grupie osób, w której przebywają osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Zabawa ma pewne działanie terapeutyczny, gdyż uczy dzieci dostrzegania swoich mocnych stron i pomaga budować poczucie własnej wartości, co jest szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych.

X. Praca plastyczna – „Mój niepełnosprawny przyjaciel i ja”
Każde dziecko ma za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką, na której przedstawi możliwe sposoby spędzania czasu wolnego z osobą niepełnosprawną ruchową, uwzględniając bariery i ograniczenia wynikające ze specyfiki choroby.
Po wykonaniu pracy dzieci mają możliwość przedstawienia rówieśnikom swoich pomysłów.
Prace zostaną wykorzystane do stworzenia wystawki tematycznej.

XI. Zakończenie zajęć, podziękowanie za aktywne uczestnictwo. Pożegnanie.

11. Ewaluacja
Ocena zajęć przez dzieci – dzieci otrzymują od nauczyciela wycięte kółka, na których mają narysować twarze: uśmiechniętą, w przypadku gdy zajęcia podobały się i wywołały pozytywne emocje lub smutną, gdy zajęcia nie spełniły oczekiwań i ucznia lub wiązały się z negatywnymi emocjami.

Plecak wspomnień - dzieci siadają w kole. Zastanawiają się, co było ważne podczas tych zajęć i co zapadło im w pamięć, na tyle, że zechcą zabrać te informacje ze sobą do domu. Kolejno mówią: Pakuję swój plecak
i wkładam do niego...

12. Uwagi
W podobny sposób można wykorzystać inne części serii „Bajki bez barier” (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch). Bajki są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej stowarzyszenia Światełko (www.swiatelkodladzieci.pl).
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.