AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Gontarska-Harasim, 2017-07-05
Siedlce

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozowju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
REALIZOWANY W OKRESIE


od 1 września 2013 r. do 31 maja 2016 r.


W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYKSANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Ilona Gontarska- Harasim
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
Stanowisko: wychowawca w internacie
CELE:
1. Podniesienie efektywności moich działań wychowawczych
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.1 pkt 1)


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań
Podsumowanie własnej pracy.
Świadomość swoich mocnych i słabych stron.
IX.2013
Notatki własne.
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Zapoznanie z prawnymi wymogami awansu.
Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Rozwijanie własnych umiejętności, rozpoczęcie stażu.
IX-X.2013
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.
Opracowanie dokumentów dotyczących internatu, planu pracy opiekuńczo- wychowawczej, planów grup i sekcji, protokołów z rad.
Udział w pracach rady wychowawców internatu.
Poszerzenie wiedzy specjalistycznej, wzbogacenie warsztatu pracy.
IX.2013
IX.2014
IX.2015
Plany pracy opiekuńczo- wychowawczej, plany grup, sekcji, protokoły.
Wzbogacanie metod
i form pracy wychowawczej.
Opracowanie scenariuszy zajęć i imprez
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem mającym problemy w nauce

Pogłębianie wiedzy.
Rozwijanie zainteresowań wychowanków. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Zapisy w dzienniku.
Sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas dyżurów dziennych i nocnych.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych na bieżąco, rozmowy pogadanki.
Nabywanie nowych doświadczeń.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Aktywny udział w organizowaniu, zajęć i imprez oraz wyjść poza internat.
Organizowanie zajęć i imprez dla młodzieży. Sprawowanie opieki nad młodzieżą.
Integracja wychowanków.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Wykorzystanie i stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Opracowanie, pisanie i przetwarzanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Aktualizacja informacji na stronie internetowej internatu. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wspomaganie procesu wychowania, podniesienie wyglądu estetycznego dokumentacji, promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Cały okres stażu.
Plan rozowju, wniosek.
Scenariusze.
Strona internetowa internatu.
Zaświadczenia.
Korzystanie z zasobów sieci www.
Publikacje własnych materiałów.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
Wzbogacanie działań wychowawczych, umiejętności wyszukiwania informacji.
Cały okres stażu.
Publikacje w internecie.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Uzyskanie lepszych efektów oddziaływań wychowawczych.
Cały okres stażu.
Notatki z przeczytanych lektur.
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust.1 pkt 2)


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.
Opracowanie programu wychowawczego dla wychowanków internatu.
Uzyskanie pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych związanych z wdrożonym programem.
X. 2014
Autorski program wychowawczy.
Prowadzenie sekcji wolontariatu.
Organizowanie różnych dobroczynnych akcji: zbiórek pieniędzy, odzieży na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Udzielanie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku wolontariatu.
Poszerzenie zakresu działań internatu, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Organizacja imprez i uroczystości na terenie internatu.
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej wychowanków.
Udział wychowanków w różnych formach kultury na terenie miasta.
Nabywanie przez wychowanków umiejętności występowania przed publicznością.
Wzrost efektywności oddziaływań wychowawczych i pedagogicznych.
IX. 2013
V.2014
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków.
Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków na temat problemów wychowawczych, dydaktycznych czy problemów ze zdrowiem.
Uzyskanie informacji dotyczących wychowanków, wspólne ustalenia.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Wspólpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz nauczycielami.


Spotkania z pedagogiem szkolnym. Rozmowy z nauczycielami- wychowawcami klas, wymiana poglądów
spotrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem
Uzyskanie informacji dotyczących wychowanków, wspólne ustalenia.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienni
Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji na temat konsekwencji prawnych posiadania i zażywania używek oraz przepisów bezpieczeństwa.
Wzrost świadomości zagrożeń, nauka bezpiecznych zagrożeń.
X.2014
X. 2015
Zapisy w dzienniku.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Współdziałanie z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
Zwiększanie świadomości na temat zachowań w czasie choroby i zapobiegania jej.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom wychowanków.
Organizowanie pogadanek na temat nałogów i używek.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży.
Wzrost efektywności oddziaływań wychowawczych.
Cały okres stażu.
Zapisy w dzienniku.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeń z innymi wychowawcami.
Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie przygotowania uroczystości, wszelkich imprez czy konkursów dla wychowanków.
Prowadzenie zajęć otwartych.
Wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki oraz sprawowania funkcji wychowawczej, nawiązanie współpracy z gronem pedagogicznym.
Cały okres stażu.
Notatki własne.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
(§ 8 ust.1 pkt 3)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Uczestnictwo w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Udział w:szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach i szkoleniach poświęconych wychowaniu i opiece, udział w zajęciach otwartych.
Rozwijanie własnych umiejętności, wzbogananie własnego warsztatu.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia.
Czytanie literatury pedagogicznej.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych .
Cały okres stażu.
Notatki.
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Udział w kursie języka angielskiego.
Umiejętność posługiwania się językiem obcym.
2014
Zaświadczenie.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.