AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariusz Gaworski, 2017-06-22
Dobryszyce

Historia, Scenariusze

scenariusz lekcji historii i społeczeństwa "Średniowieczne miasto"

- n +

Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa w klasie V
Temat: Średniowieczne miasto.
Data:
Cel główny:
Zapoznanie uczniów z życiem codziennym w okresie średniowiecza
Cele operacyjne:
uczeń:
• wyjaśnia znaczenie terminów: mieszczanin, rzemieślnik, kupiec,
• podaje przykłady zawodów rzemieślniczych uprawianych w średniowieczu
• wyjaśnia pochodzenie nazw współczesnych ulic, np. Szewska, Garncarska, Tkacka
• opowiada o średniowiecznym mieście i jego mieszkańcach
• porównuje średniowieczne miasto ze współczesnym.
Metody:
• Praca z tekstem źródłowym
• Praca w grupach
• Praca z filmem
Środki dydaktyczne:
• Karty pracy
• Fragment filmu
• Tekst źródłowy
• Infografika z podręcznika przedstawiająca miasto
Przebieg lekcji.
1.Uczniowie w ramach rekapitulacji wtórnej przypominają wiadomości dotyczące zakonów i rycerzy
2.Nauczyciel dokonuje wprowadzenia lekcji przedstawia w jaki sposób powstały średniowieczne miasta
3.Uczniowie na podstawie infografiki opisują średniowieczne miasto i porównują je ze współczesnym.
4.Uczniowie na podstawie filmu odpowiadają na pytania dotyczące życia i grup społecznych w średniowieczu
5.Nauczyciel wyjaśnia czym był cech.
6.Uczniowie na podstawie tekstu źródłowego odpowiadają na pytania dotyczące życia codziennego w średniowieczu.
7.Uczniowie odpowiadają na pytania w ramach rekapitulacji pierwotnej.
8.Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.