AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariusz Gaworski, 2017-06-22
Dobryszyce

Historia, Scenariusze

Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa "Polska Kazimierza Wielkiego

- n +

Scenariusz lekcji historii i społeczeństwa w klasie V
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.
Data:
Cel główny:
Zapoznanie uczniów z dokonaniami Kazimierza Wielkiego
Cele operacyjne:
uczeń:
• wskazuje, co wydarzyło się w latach 1333, 1364 i
1370, oraz zaznacza te daty na osi czasu,
• tłumaczy, dlaczego królowi Kazimierzowi nadano
przydomek Wielki,
• wymienia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego,
• opowiada o uczcie u Mikołaja Wierzynka,
• opowiada o znaczeniu utworzenia Akademii
Krakowskiej
• wyjaśnia sens powiedzenia, według którego król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.
Metody:
• Praca z tekstem źródłowym
• Praca w grupach
• Praca z filmem
Środki dydaktyczne:
• Karty pracy
• Fragment filmu
• Tekst źródłowy
• Karty z taśmą czasu
Przebieg lekcji.
1.Uczniowie w ramach rekapitulacji wtórnej przypominają wiadomości dotyczące panowania Władysława Łokietka
2.Nauczyciel dokonuje wprowadzenia lekcji przedstawia jak doszło do objęcia tronu przez Kazimierza Wielkiego
3.Uczniowie na podstawie tekstu źródłowego opisują działalność polityczną i gospodarczą Kazimierza Wielkiego
4.Nauczyciel opowiada o uczcie u Wierzynka
5.Na podstawie filmu uczniowie opowiadają o Akademii Krakowskiej.
6.Uczniowie zaznaczają na osi czasu daty związane z panowaniem Kazimierza Wielkiego.
7.Uczniowie odpowiadają na pytania w ramach rekapitulacji pierwotnej.
8.Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.