AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bogumiła Rymarz, 2017-06-13
Księżpol

Awans zawodowy, Scenariusze

W jaki sposób pracować z uczniem mającym trudności w nauce, aby zmotywować go do aktywności i uczenia się?

- n +

Warsztaty szkoleniowe opracowała:
Bogumiła Rymarz
nauczyciel Zespołu Szkół w Księżpolu


„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”

1. Uświadomienie celów szkolenia.

2. Zapoznanie z tematem warsztatów szkoleniowych:

Temat: W jaki sposób pracować z uczniem mającym trudności
w nauce, aby zmotywować go do aktywności i uczenia się?

3. Charakterystyka ucznia słabego, mającego trudności w nauce -dywanik pomysłów.

brak ciekawości poznawczej zapominanie mylenie podstawowych pojęć
nierozumienie materiału brak wiary we własne możliwości brak skupienia
bierność złe oceny brak zainteresowania wykonywanie innych czynności
brak umiejętności uczenia się brak wsparcia rodziny

uczeń słaby, z trudnościami w nauce

nudzenie się wolne tempo pracy brak motywacji do działania brak samodzielności
obniżone możliwości intelektualne posiada dysfunkcje (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
trudności w szybkim czytaniu i rozumieniu tekstu zakompleksienie
problemy rodzinne problemy zdrowotne absencja na zajęciach, ucieczki
problemy wychowawcze zapominanie brak aktywności
nieumiejętność pokonywania trudności

4. Wskazanie najczęstszych przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia.

• dysfunkcje centralnego układu nerwowego,
• problemy zdrowotne,
• zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej,
• obniżone możliwości intelektualne,
• brak uwagi, koncentracji,
• brak motywacji do nauki,
• brak umiejętności uczenia się,
• trudności wychowawcze,
• problemy rodzinne,
• osobowość ucznia,
• odrzucenie przez klasę,
• absencja w szkole.

5. Zapisanie sześciu najskuteczniejszych metod, form pracy z uczniem słabym- praca w grupach dwuosobowych.

6. Prezentacja wyników pracy przez liderów- dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem.

7. Zasady pracy z uczniem słabym - prezentacja form i metod.

ZASADY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

1. Stworzyć bazę danych o uczniu:
a). zdiagnozować trudności ucznia,
b). określić przyczyny niepowodzeń dziecka,
c). zapoznać się z zaleceniami poradni, jeśli uczeń był badany przez pracowników
tej instytucji,
d). poznać sytuację rodzinną ucznia ( relacje uczeń- rodzic, problemy
wychowawcze, rodzinne, wielodzietność, alkoholizm, choroba itp.)
e). określić status materialny rodziny.

2. Prowadzić z uczniem szczere rozmowy, wspierać emocjonalnie.

3. Przeprowadzić analizę SOFT - uświadomić uczniowi jego mocne i słabe strony, wskazać szanse i zagrożenia ( praca ucznia z nauczycielem).

4. Jasno określić zasady współpracy- obowiązki, oczekiwania.

5. Uświadamiać przypominać uczniowi, że nie uczy się dla szkoły, dla nauczycieli, ale dla siebie. Nauczyciel nie jest jego wrogiem, ale pragnie mu pomóc.

6. Poświęcać dziecku, w miarę możliwości, jak najwięcej uwagi, kontrolować, sprawdzać, śledzić, upewniać się, czy zrozumiało polecenie.

7. Zdiagnozować preferowane przez ucznia style uczenia się ( wzrokowiec, słuchowiec, kinetyk) i uwzględniać tę wiedzę w planowaniu form i metod pracy.

8. Dostosować treści nauczania do predyspozycji i zdolności ucznia.

9. Dostosowywać wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

10. Indywidualizować proces kształcenia, stymulując rozwój ucznia.

11. Dostosowywać pytania do możliwości ucznia.

12. Przygotowywać odpowiednie zestawy zadań.

13. Ukierunkowywać pracę dziecka. Stosować pytania naprowadzające, pomocnicze.

14. Wykorzystywać i rozwijać mocne strony ucznia.

15. Rozwijać zainteresowania. Poruszać interesujące tematy.

16. Wzbogacać lekcje środkami dydaktycznymi, które będą wspomagać przyswajanie wiedzy i umiejętności przez ucznia.

17. Różnicować środki dydaktyczne, aby zaciekawić dziecko.

18. Stosować właściwe metody i formy pracy z uczniem.

19. Preferować aktywne metody nauczania zwiększające aktywność dziecka i efektywność przyswajania wiedzy.

20. Wykorzystywać multimedia do wizualizacji zagadnień.

21. Opracowywać plansze tematyczne.

22. Wskazywać praktyczne zastosowania nabytej wiedzy, umiejętności w codziennym życiu

23. Akcentować , podkreślać niezbędne, istotne treści.

24. Udzielać prostych, jasnych instrukcji,

25. Różnicować prace i zadania ( luki, prawda- fałsz, dobieranie, wielokrotnego wyboru, podkreślanie, zaznaczanie, wycinanie, naklejanie itp.).

26. Stwarzać okazję do samodzielnego wykonywania przez ucznia pomocy dydaktycznych.

27. Stwarzać uczniowi możliwość wyboru zadań.

28. Ograniczać liczbę zadawanych zadań, np. praca domowa.

29. Ograniczać partie materiału do przeczytania.

30. Stosować metodę małych kroków- respektować zasadę powolnego stopniowania trudności.

31. Mobilizować ucznia do zadawania pytań, proszenia o wyjaśnienie.

32. Wyjaśniać treści niejasne, niezrozumiałe, rozwiewać wątpliwości ucznia.

33. Dostosować tempo pracy do potrzeb ucznia.

34. Wydłużać czas pracy w zależności od potrzeb.

35. Dzielić materiał na mniejsze partie ( zaliczanie stopniowe).

36. Nieustannie motywować do pracy i samodzielnego wykonywania zadań.

37. Mobilizować dziecko do samodzielnego pokonywania trudności.

38. Stwarzać możliwości wykonywania zadań analogicznych do wzoru.

39. W czasie pracy w grupie (najlepiej z uczniem dobrym), należy zwracać uwagę, aby uczeń słaby nie pozostawał bierny, ale wykonał zadanie przydzielone przez lidera, uwzględniające stopień trudności, który może pokonać )

40. Uczyć systematyczności poprzez konsekwentne sprawdzanie i ocenianie wykonanych przez ucznia ćwiczeń, prac itp. ( dziecko powinno mieć świadomość, że wykonana praca i włożony w nią trud zostaną docenione).

41. Uświadamiać uczniowi, że tylko systematyczna praca i ćwiczenie może przynieść oczekiwane efekty.

42. Powtarzać polecenia.

43. Systematycznie powtarzać, utrwalać niezbędne wiadomości, umiejętności.

44. W miarę możliwości nie dopuszczać do pogłębiania zaległości ucznia.

45. Zachęcać go do uczęszczania na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze.

46. Stosować wzmocnienia pozytywne, pochwały, oceny, plusy.

47. Pobudzać wiarę we własne możliwości, siły.

48. Oceniać nie tylko efekt pracy, ale także włożony trud, wysiłek, zaangażowanie.

49. Stwarzać uczniom słabym możliwość otrzymania pozytywnej oceny.

50. Uświadamić uczniowi konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków, np. systematycznego niewykonywania prac domowych.

51. Jasno wskazywać i uzasadniać powód negatywnej oceny, źle wykonanego ćwiczenia.

52. Nieustannie ćwiczyć uwagę, koncentrację.

53. Stwarzać właściwą, niestresująca atmosferę pracy.

54. Wspierać ucznia w przypadku niepowodzeń.

55. Wyrównywać deficyty.

56. Nie dzielić klasy na grupy słabsze i mocne, ale dostosuj zadania do możliwości ucznia, podkreślając wagę każdego z nich.

57. Wprowadzać elementy humorystyczne, ciekawostki, aby nie zanudzać ucznia.

58. Usadzać w pierwszych ławkach, nawiązywać kontakt wzrokowy.

59. Zorganizować pomoc koleżeńską.

60. Wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami pracującymi z uczniem.

61. Utrzymywać stały kontakt z wychowawcą w celu monitorowania niepowodzeń.


62. Utrzymywać pozytywne, w miarę systematyczne kontakty z rodzicami, mające na celu wspomaganie ucznia
a). wzajemna wymiana spostrzeżeń o dziecku,
b). udzielanie wskazówek, pedagogizacja,
c). wskazywanie metod i form pracy,
d). nadzór nad pracą.

8. Zbudowanie piramidy priorytetów- wybór najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych form i metod pracy z uczniem słabym.

9. Zaproponuj dwa ćwiczenia dla ucznia o obniżonych możliwościach intelektualnych zgodnie z przedmiotem, którego uczysz – praca indywidualna.

10. Prezentacja wyników pracy.

11. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.