AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Trzuskowska, 2017-06-13
Studzieniec

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
Jolanta Trzuskowska
Zielona Góra
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Wychowawca świetlicy
Zadania i formy realizacji
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

Zadania i formy realizacji
• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego.
• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą .
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogiczny
• Udział w zajęciach otwartych.
Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych.
Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.
• Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.
Kursy kwalifikacyjne.
• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.
• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy
Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.
• Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:
- Andrzejki,
- Karnawał,
- Walentynki.
• Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.

Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy
• Kształtowanie sprawności fizycznej.
Organizowanie zajęć ruchowych..
• Edukacja ekologiczna.
Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.
Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
Zbieranie surowców wtórnych.
• Współpraca z innymi świetlicami.
Udział wychowanków w konkursach i zawodach organizowanych przez świetlice z innych szkół
• Praca z „uczniem słabym”
Pomoc w odrabianiu lekcji .Szczególne wsparcie uczniów mających problemy z nauką.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej oraz w pracy szkoły.
Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej. Korzystanie z komputera i programów komputerowych (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie potrzebnych dokumentów).
• Wykorzystanie zasobów internetowych.
Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu. Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej. Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie adresów internetowych.
• Współtworzenie szkolnej strony internetowej.
Udział w pracy zespołu tworzącego świetlicową stronę internetową.
Współtworzenie księgi osiągnięć uczniów szkoły.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego.
Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.
• Organizacja zajęć otwartych dla wychowawców świetlicy i innych nauczycieli.
Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych.
Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

• Opracowanie projektów wychowawczych.
Opieka nad uczniami sześcioletnimi. Ułatwienie dziecku przystosowania się do sytuacji szkolnej i nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami. Uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie.
Ewaluacja programu.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)
• Aktualizacja strony internetowej świetlicy szkolnej.
Systematyczne uaktualnianie informacji i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej.
• Wdrożenie świetlicy do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej.Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.
• Propagowanie akcji „Stop agresji”.
Ćwiczenia technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi.
Prowadzenie zajęć kształtujących właściwe postawy.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)
• Współpraca z pedagogiem szkolnym. Objęcie opieką uczniów z deficytami rozwojowymi.
• Współpraca z policją, strażą pożarną oraz strażą miejską. Organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim lub strażakiem. Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
• Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych. Udział w zajęciach bibliotecznych, w konkursach i quizach czytelniczych.
• Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne.
Organizacja zbiórek zabawek dla przedszkoli, żywności dla schronisk dla zwierząt.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5)

• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych .
Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej.
• Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i rodzicami.
• Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci .
Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.
.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.