AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kurec, 2017-05-23
Olszyna

Przyroda, Konspekty

Konspekt lekcji przyrody

- n +

Klasa: 4
Temat: Podsumowanie działu „Odkrywamy tajemnice życia”.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: korelacja wiedzy z zakresem wiedzy przyrodniczej w klasach 1-3.
Treści z podstawy programowej:
Uczeń:
 rozpoznaje w terenie przyrodnicze (nieożywione i ożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazuje zależności między nimi;
 opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów;
 wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się;
 przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi, posługując się modelem lub schematem;
 obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece, opisuje przystosowania ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych do środowiska życia;
 przedstawia proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem lub schematem;
 opisuje glebę, jako zbiór składników nieożywionych i ożywionych, wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.

Cele lekcji (nauczyciela):
Uczeń:
- Wiadomości
Uczeń:
 wymienia cechy organizmów,
 omawia podział organizmów na królestwa,
 charakteryzuje, popierając przykładami, sposoby odżywiania się organizmów,
 podaje przykłady zależności pokarmowych między organizmami.


Umiejętności
Uczeń:
 rozpoznaje poziomy organizacji życia,
 wskazuje podobieństwa i różnice między organizmami,
 przedstawia graficznie proste łańcuchy pokarmowe.
Uczeń:
 wykazuje szacunek dla wszystkich form życia,
 ocenia wpływ działalności człowieka na liczebność organizmów.

Cele sformułowane w języku ucznia:
a) Zna:
-cechy wspólne organizmów żywych,
-królestwa organizmów żywych.
b) Potrafi:
- wskazać, który organizm należy do danego królestwa,
- zapisać przebieg procesu fotosyntezy,
-ułożyć prosty łańcuch troficzny.
c) Umie:
-odczytać z wykresów ilość gatunków poszczególnych królestw,
-podać przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych.

Zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości ucznia, w formie konkretnych zoperacjonalizowanych czynności, podlegających sprawdzeniu i ocenianiu:
Uczeń:
 dowodzi jedności świata żywego na podstawie wspólnych cech organizmów,
 wymienia i wskazuje królestwa organizmów żywych,
 odczytuje z wykresów ilość gatunków organizmów,
 wymienia przystosowania roślin do warunków życia,
 wymienia organizmy samożywne i cudzożywne, zapisuje proces fotosyntezy,
 podaje prosty łańcuch pokarmowy,

Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: podająca –wykład, pogadanka; metoda zajęć praktycznych – uczniowie przedstawiają mini scenki; uczniowie wypełniają karty pracy.
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: zadania praktyczne z wykorzystaniem kart pracy.

Kluczowe pytania do uczniów:
1. Jakie cechy mają organizmy żywe?
2. Jak nazywają się królestwa organizmów i na jakiej zasadzie organizmy są do nich
klasyfikowane?
3. Jak odżywiają się organizmy żywe?
4. Co to jest łańcuch pokarmowy?
Materiały i pomoce dydaktyczne: multibook, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna.
Opis lekcji:
Struktura lekcji:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
4. Nawiązanie do tematu.
5. Podanie tematu.
6. Realizacja tematu – omawianie kolejnych tematów z działu.

Nauczyciel rozpoczyna od zagadki, której rozwiązaniem jest hasło – „organizmy”. Uczniowie są proszeni o wymienienie cech organizmów żywych. Nauczyciel przypomina o budowie komórkowej organizmów i omawia poszczególne czynności życiowe. Następnie uczniowie poprzez przedstawienie przygotowanych scenek, przybliżają pozostałym uczestnikom lekcji złożoność klasyfikacji organizmów żywych. Nauczyciel podsumowuje to zagadnienie analizą wykresu ilość organizmów na świecie. W kolejnym etapie nauczyciel przypomina o podziale organizmów ze względu na ich sposób odżywiania się i wyświetla filmik dotyczący procesu fotosyntezy. Po projekcji jeden z uczniów zapisuje na tablicy przebieg tego procesu. Inny uczeń zostaje poproszony o przybliżenie podziału heterotrofów. Kolejnym etapem jest podsumowanie wiadomości o łańcuchach troficznych. Nauczyciel chętnym uczniom rozdaje karteczki, na których umieszczony jest opis organizmu. Po przeczytaniu pozostali u uczniowie muszą rozpoznać organizm i ułożyć łańcuch pokarmowy, pamiętając o zasadach jego tworzenia. Na koniec nauczyciel rozdaje karty pracy, które wraz z podsumowaniem w zeszycie ćwiczeń są zadaniem domowym.

7. Podsumowanie lekcji, uzasadnieni ocen.
8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
Praca domowa:
Podsumowanie działu – zeszyt ćwiczeń oraz karty pracy.
Przygotowała i przeprowadziła A.Kurec
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.