AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Jaskólska, 2017-02-28
Lubraniec

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Scenariusz lekcji otwartej dla klasy I

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA RODZICÓW KLASA I
Blok tematyczny: To Polska właśnie.
Hasła dni:
• Poznajemy naszą Ojczyznę.
• Zwiedzamy Kraków.
• Z wizytą w Warszawie.
• Co słychać nad brzegiem Bałtyku.
• Urządzamy wędrówkę po Polsce.
Hasło dnia, które jest realizowane:
• Urządzamy wędrówkę po Polsce.
Temat zajęć:
o Wzbudzanie szacunku dla naszych symboli narodowych. Wzbogacenie słownictwa związanego z Polską. Rozpoznawanie zabytków i ważniejszych miejsc Krakowa, Warszawy i Gdańska. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw, miast i rzek. Utrwalenie piosenek o Warszawie, Krakowie i kroku krakowiaka.
Cel główny:
o Zdiagnozowanie poziomu umiejętności dzieci w zakresie wiedzy o Polsce.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
• Wie, że jest Polakiem,
• Zna hymn,
• Zna symbole narodowe,
• Zna legendy związane z Krakowem i Warszawą,
• Zna piosenki pt. „Warszawa”, „Krakowiaczek”,
• Wie, które miasta leżą nad Wisłą,
• Wie, że państwa, miasta, rzeki piszemy wielką literą.

Uczeń potrafi:
• Rozpoznawać i nazywać symbole narodowe,
• Opowiedzieć legendy związane z miastami,
• Odszukać na mapie miasta,
• Rozpoznać zabytki i pamiątki pochodzące z różnych miast
• Śpiewać piosenki o Warszawie i Krakowie
• Tańczyć krakowiaka
• Zastosować regułę dotyczącą pisowni wielką literą nazw państw, miast i rzek.
Postawy:
• Wzbudzanie przynależności narodowej,
• Przyjmowanie prawidłowej postawy podczas hymnu,
• Jest zaangażowany w wykonywanie zadań ,
• Doprowadza pracę do końca,
• Potrafi dokonać samooceny,

Metody:
rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy:
indywidualna, zbiorowa, zespołowa.
Środki dydaktyczne:
mapa fizyczna Polski, flaga, godło, nagrania do piosenek i hymnu, kartki z napisami, karty pracy dla każdego ucznia, ilustracje zabytków, zagadki, rekwizyty do zgaduj-zgaduli, pytania do banku pytań.

1) Zagadka
• Pytanie nietrudne to każdy z Was przyzna, jak się nazywa nasza Ojczyzna?
• Jak brzmi pełna nazwa naszego kraju? (zawiesić)
• Jaką literą jest zapisana?

2) Popatrzcie na mapę- kto mi pokaże granice naszego kraju.
• Teraz macie różne kształty, zastanówcie się, który kształt przypomina Polskę;
• Co jest zaznaczone niebieską linią na tym obszarze?

3) Wiersz „Kto Ty jesteś?”
• O jakich symbolach jest mowa w tym wierszu?
4) Symbole narodowe
• Godło- co przedstawia (orzeł w koronie na czerwonym tle), jakimi literami Orzeł Biały
- gdzie można spotkać nasze godło ( na monetach, pieczęciach państwowych, szkoła).
• Flaga – wiersz Szymon
- jakie barwy ma nasza flaga
- gdzie spotykamy, kiedy zawieszamy ( uroczystości państwowe, gdy Polak zwycięży na Olimpiadzie to na maszt jest wieszana)
• Hymn- jaki tytuł (jakimi literami tytuł)
• Jaką postawę przyjmujemy
• Teraz posłuchamy kilka utworów, jeżeli usłyszycie hymn Polski to wstańcie;
• Teraz zaśpiewamy pierwszą zwrotkę hymnu;
5) Karta pracy
Otrzymacie karty pracy. Część z Was otrzyma tekst, który musi uzupełnić wyrazami podanymi u góry, druga część osób sama wpisze wyrazy w puste miejsca. Pamiętajcie jakimi literami trzeba wpisywać nazwy.
6) Każdy otrzymuje kopertę- tam macie działania, trzeba obliczyć i ułożyć wyniki od najmniejszego do największego.
• Jakie wyszło hasło z sylab- Poznajemy miasta
Dzisiaj będziemy podróżować po miastach Polski. Do jakiego miasta pojedziemy najpierw.
7) Rebus Kraków
• Kto pokaże Kraków na mapie, nad jaką rzeką leży?
• Kto zapisze na naszej mapce (jaką literą, jakie Ó)
• Czym był Kraków dla Polaka?
• Jaką znacie legendę o Krakowie, kto opowie?
• Odgadnijcie teraz co to takiego?
• Kto mi powie, dlaczego był grany hejnał?
• Jaką piosenkę o Krakowie znacie?
Teraz będziemy dopasowywać nazwy, które do siebie pasują:
Kościół Mariacki-hejnał
Jama- smok
Krakowiak- taniec
Wawel- dzwon Zygmunta
Ołtarz- Wit Stworz
8) Jedziemy do innego miasta: Co to za miasto, w którym chmury zawadzają o Pałac Kultury?
• Kto pokaże Warszawę na mapie?
• Nad jaką rzeką leży?
• Kto zapisze na naszej mapie, jaką literą?
• Czym jest Warszawa dla Polaków?
• Kto przeniósł stolicę do Warszawy (król Zygmunt III Waza)
• Jaką znacie piosenkę o Warszawie?
• Ułóżcie puzzle w ławkach i powiedzcie co Wam wyszło? Trzeba obliczyć działania i poszukać odpowiedzi w puzzlach;
• Czym jest syrenka dla Warszawy? Herbem
• Kto mi opowie legendę w której jest mowa o syrence?
• Macie ilustracje miejsc z Warszawy, dopasujcie podpisy do ilustracji;
• Kto mi pokaże jak maszerują żołnierze przy grobie nieznanego żołnierza.

9) Jedziemy do innego miasta ( rebus)
• Kto mi pokaże na mapie?
• Gdzie zapiszemy na naszej mapie? ( jaką literą, dlaczego ń)
• Z czym Wam się kojarzy to miasto? (z plażą, z morzem)
• Co tam można zbierać? Muszle bursztyny
• Ilustracja- co to jest? Port ( przypływają statki, przywożą towary), czy są statki tylko towarowe?(osobowe)

10) Zabawa tematyczna - mamy 2 torby, w jednej są skarby przywiezione z miast o których mówiliśmy. Waszym zadaniem będzie odgadnąć z jakiego miasta to pamiątka.
• Kraków- smok, trąbka
• Warszawa- syrenka, Pałac Kultury
• Gdańsk- muszla, bursztyn , statek
11) Worek, bank pytań dotyczących dzisiejszego zajęcia

• Jakie znasz symbole naszego narodu?
• Nad jaką rzeką leży Kraków, Gdańsk , Warszawa?
• Czym jest Warszawa dla Polaków?
• Co jest herbem Warszawy?
• Jaka postawę trzeba przyjąć podczas hymnu?
• Jak się nazywa miejsce, gdzie przypływają statki?
• Z wieży jakiego kościoła jest grany hejnał?
• Jak się nazywa najwyższy budynek w Warszawie?
• Jaki król przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
12) Dziękuję Wam bardzo teraz każdy z Was otrzyma buzię, jeżeli uważacie, że zajęcie było ciekawe, dużo z niego zapamiętaliście to wybierzcie buzię uśmiechniętą, jeżeli nie to buzię smutną. Z buzią uśmiechniętą stańcie po tej stronie tablicy. Widzę, że się Wam zajęcia podobały.
13) Teraz proszę rodziców o ocenę, podnieście odpowiednią buzię.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0