AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Dec, 2017-02-06
Lublin

Iwona Kowalczyk
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Konspekt lekcji bibliotecznej dla klas 2 i 3 LO oraz 3 i 4 TE.

- n +

Konspekt lekcji bibliotecznej realizowanej podczas godzin wychowawczych
w klasach II i III LO oraz III i IV TE.

Czas: 45 min.
Temat: Szarady literackie z Henrykiem Sienkiewiczem.

Środki dydaktyczne:

- słowniki biograficzne i przewodniki encyklopedyczne.

Cele ogólne:
- rozpropagowanie obchodów Roku Jubileuszu H. Sienkiewicza,
- utrwalenie wiadomości na temat życie i twórczości H. Sienkiewicza,
- skorelowanie tematu zajęć z treściami przedmiotowymi realizowanymi w ramach zajęć z j. polskiego,
- ćwiczenie sprawności umysłowej w formie zabawy intelektualnej.

Cele szczegółowe:
- umiejscowić twórczość H. Sienkiewicza w konkretnej epoce literackiej ze wskazaniem ideologii okresu pozytywizmu,
- wymienić charakterystyczne cechy twórczości H. Sienkiewicza oraz zna jego największe osiągnięcia literackie,
- sprawnie korzystać ze źródeł informacji zawartych w tradycyjnych wydawnictwach książkowych.
Metody pracy:
- rozmowa nauczająca,
- praca w grupach,
- korzystanie ze źródeł informacji

Formy pracy: grupowa

Przebieg zajęć:
Faza wstępna: sprawdzenie obecności
- wprowadzenie to tematu zajęć,
- odniesienie się do głównych założeń obchodów roku jubileuszu H. Sienkiewicza,
- rozdanie zestawów szarad i literatury pomocniczej.

Faza realizacji: - uczniowie podzieleni na 4 osobowe zespoły przystępują do rozwiązywania zestawów szarad, wspomagając się wybraną literaturą przedmiotu.

Faza podsumowująca:
- przedstawiciele każdej z grup odczytują rozwiązania wskazanej przez nauczyciela szarady,
- uczniowie określają stopień trudności rozwiązywanych zadań, dzieląc się ewentualnymi wątpliwościami,
- nauczyciel określa stopień poprawności omawianych rozwiązań, z ewentualną korektą błędów.

Załączniki:
- zestaw szarad literackich,
- spis literatury przedmiotu.

Literatura przedmiotu:

1.Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.2. Warszawa 1989
2.Markiewicz H.: Literatura pozytywizmu. Warszawa 1992
3.Słownik pisarzy polskich. Pod red. A. Latuska. Kraków 2003
4.Stopka D.: pozytywizm. Opracowania. Kraków 2000
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0