AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michał Strauss, 2016-12-16
Marcinowice

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Michała Straussa
nauczyciela języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Kasprowicza w Świdnicy

Opiekun stażu: mgr Ewa Brońska
Data rozpoczęcia stażu: 20 września 2016r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Cel stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1 a,b,c)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji

1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki
- Plan Pracy Szkoły
- przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów, regulaminy wycieczek i imprez
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- procedury maturalne
- pozostałe regulacje wewnątrzszkolne np. przyjęcia uczniów, klasyfikacja, egzaminy poprawkowe
- przepisy BHP
- udział w Radach Pedagogicznych IX-X 2016r.
bieżąco śledzić zmiany Znajomość przepisów prawnych.
Notatki własne z analizy dokumentacji.

2 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej IX 2016r.
bieżąco śledzić zmiany Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

3 Poznanie przepisów oświatowych - Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa Karta Nauczyciela
- rozporządzenia dot. podstawy programowej, ramowych statutów, ramowego planu nauczania IX-X 2016r. bieżąco śledzić zmiany Znajomość przepisów prawnych. Notatki własne.

4 Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zaplanowanie swojej ścieżki awansu Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
- najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli
IX 2016r. Znajomość przepisów prawnych.
Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - gromadzenie i opis dokumentów, działań, scenariuszy zajęć, rozkładów
- analiza własnych działań Cały okres stażu Dokumenty umieszczone w teczce stażysty.

6 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji poszczególnych elementów planu rozwoju V 2017r. Sprawozdanie z realizacji stażu.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły (§6 ust.1 pkt 3)

1 Doskonalenie własnego warsztatu pracy - udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
- zapoznanie się z zasobami księgozbioru fachowego biblioteki szkolnej
- lektura książek i czasopism o tematyce metodycznej i pedagogicznej Cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

2 Wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych Realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok 2016/2017 Cały okres stażu Rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka angielskiego.

3 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami i pracownikami, także innych placówek, dzielenie się doświadczeniami Cały okres stażu Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami, nauczycielami, pracownikami, również z innych placówek.


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1 Nawiązanie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym Cały okres stażu Notatki własne.

2 Poznanie i udzielenie wsparcia uczniom - obserwacja uczniów
- analiza potrzeb uczniów oraz udzielenie wsparcia w ramach prowadzonych zajęć Cały okres stażu Wpisy w dzienniku.

3 Poszerzenie wiedzy z zakresu diagnozy potrzeb uczniów Lektura literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Cały okres stażu Notatki własne.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 1 pkt 2 i 3)

1 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu Rozmowy, obserwacje, omawianie lekcji i metod ich prowadzenia. IX 2016r. Potwierdzenie opiekuna stażu.

2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwacja według wcześniej ustalonych zasad, omówienie i zapisanie wyników. Raz w miesiącu Wykaz zajęć obserwowanych. Zapis uwag..

3 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub podczas hospitacji. - przeprowadzenie ustalonych zajęć
- konsultacja i analiza z obserwatorem zajęć Raz w miesiącu Wykaz zajęć hospitowanych, wnioski i uwagi osoby hospitującej.

4 Doskonalenie technik pracy - publikacja Planu Rozwoju na stronie internetowej szkoły
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć i pomocy dydaktycznych dla uczniów Cały okres stażu Teczka stażysty w formie elektronicznej, publikacja Planu Rozwoju.


.................... ...................... .....................
Podpis Dyrektora Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.