AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Robert Pociecha, 2016-09-16
tarnów

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 5 w Tarnowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Robert Pociecha
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Forma/ metoda realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.
Okres stażu Plan rozwoju zawodowego
2. Odbycie stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu Plan rozwoju zawodowego
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu pracy Udział w formach wewnętrznego doskonalenia zawodowego w warsztatach szkoleniowych, radach szkoleniowych zgodnie z planem placówki
Okres stażu Lista obecności, zaświadczenia ukończenia danej formy
4. Samodzielnie studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń Zastosowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami

Lektura i analiza literatury fachowej

Okres stażu Wykaz literatury
5. Organizacja i doskonalenie warsztatu i zaplecza pracy Unowocześnienie i uzupełnienie pomocy dydaktycznych w sali korekcyjnej, magazynie sportowym

Wyszukiwanie i zbieranie fachowej literatury
Okres stażu

Okres stażu Zebrana dokumentacja
Wykaz literatury
6. Ewaluacja swojej pracy Analiza własnych osiągnięć

Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego
Okres stażu Zebrana dokumentacja
7. Realizowanie lekcji wychowania fizycznego, zajęć piłkarskich w klasie sportowej, gimnastyki korekcyjnej Opracowanie i udoskonalanie rozkładu materiału Okres stażu Zebrana dokumentacja

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji Forma / metoda realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów

Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.
Na bieżąco.

okres stażu.


Wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.

2. Wykorzystanie internetu. Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego stronach internetowych.
Na bieżąco.

Na bieżąco przez okres stażuPotwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.

3. Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej w pracy z dziećmi Wykorzystywanie na lekcji materiałów multimedialnych w celu uatrakcyjnienia zajęć i wzbogacenia metod pracy z uczniami
okres stażu.
Wykaz wykorzystywanych stron internetowych
8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.Lp. Zadania do realizacji Formy/ metody realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć piłkarskich dla nauczycieli


Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikających z kalendarza imprez sportowych
Przez okres stażu
Według potrzeb

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia


Materiały w formie zapisów elektronicznych
i poglądowe wydruki danych opracowań.
Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowanie fizycznego
2. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Czerwiec 2017 Wydruk publikacji ze strony internetowej.
Adres strony internetowej.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji Forma / metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Współpraca z rodzicami uczniów.
Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe
Dni otwarte szkoły.
Rok szkolny
Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

2. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć. Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji „Dnia Sportu”.
Okres stażu. Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania do realizacji Forma / metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Organizacja turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.
Przyjmowanie zgłoszeń, wykonanie tabel punktowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, sędziowanie
Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych, dyplomy.

2. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka nożna.
Rok szkolny
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Aktywna praca z młodzieżą szkolną. Organizowanie wewnątrz szkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.

Organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Okres stażu Sprawozdanie
4. Dokumentowanie życia sportowego szkoły. Powadzenie dokumentacji zawodów.
Okres stażu Sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania do realizacji Forma / metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Rozszerzenie zakresu uprawnień do korzystania uczniów naszej szkoły z innych obiektów sportowych „ Orlik” Opracowanie harmonogramu boiska
„ Orlik „

Umożliwianie korzystania z obiektu, udział w zajęciach, meczach, turniejach piłki nożnej, koszykowej, siatkowej.
Opieka nad uczniami Okres stażu Uprawnienia Animatora Sportu na boisku „Orlik” harmonogram, protokoły, scenariusze


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
zdiagnozowanie wybranych problemów
ustalenie i wdrożenie środków zaradczych,


wyciągnięcie wniosków.
Okres stażuOpis i analiza przypadków.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwa jest jego modyfikacja ze względu na potrzeby szkoły i własne.
Opracował mgr Robert Pociecha
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.