AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Agnieszka Borkowska, 2016-07-22
Siedlce

Fizyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel : mgr Marzena Agnieszka Borkowska
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum Gminne im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r

§ 8 ust. 1 pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Forma realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Opracowanie dokumentacji szkolnej.
Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania. Termin realizacji wrzesień 2014. Spodziewanym efektem jest jasność oceniania dla ucznia i nauczyciela.
Napisanie planu rozwoju zawodowego. Termin realizacji wrzesień 2014. Zaplanowanie działań dla potrzeb ucznia, szkoły i nauczyciela.
Przygotowanie protokołu wychowawcy klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Termin realizacji styczeń i czerwiec każdego roku. Analiza wychowawczo – dydaktyczna klasy i wdrożenie wniosków.
Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów. Termin realizacji wg potrzeb. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Przygotowanie Teczki Wychowawcy. Termin realizacji okres stażu. Analiza wychowawczo – dydaktyczna klasy. Wspólne opracowanie z wychowankami planu godzin wychowawczych.
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli i pedagogów.
Analiza materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnych portalach internetowych. Termin realizacji okres stażu. Wykorzystanie ciekawych pomysłów na scenariusze apeli, uroczystości, lekcji.
Uczestniczenie w koleżeńskich lekcjach otwartych. Termin realizacji wg potrzeb. Poznanie nowych metod, pomysłów na lekcje.
3. Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą, dotyczącą warsztatu pracy nauczyciela.
Udział w konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli wydawnictw. Termin realizacji okres stażu. Wykorzystywanie informacji w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Możliwość wyboru najlepszych podręczników z fizyki dla uczniów.
4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć. Termin realizacji okres stażu. Urozmaicenie lekcji wieloma środkami dydaktycznymi.
Wykorzystanie komputera do opracowania testów, sprawdzianów, sprawozdań, konkursów, do tworzenia dyplomów. Termin realizacji okres stażu.
Wypełnianie świadectw przy użyciu programu komputerowego „Vulcan”. Termin realizacji okres stażu.
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej –
e – dziennik. Termin realizacji okres stażu. Szybki i łatwy kontakt z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
5. Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na dydaktycznych stronach internetowych. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
6. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, programów edukacyjnych, tablicy interaktywnej. Termin realizacji na bieżąco. Uatrakcyjnienie lekcji wieloma środkami dydaktycznymi. Rozszerzenie podstawy programowej (zajęcia pozalekcyjne i klasy III po egzaminie gimnazjalnym).

§ 8 ust. 1 pkt.2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Zadania Forma realizacji Termin Spodziewane efekty
1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych. Okres stażu. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów słabych. Uzyskanie dobrych wyników z egzaminu gimnazjalnego.
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym.
Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach. Okres stażu. Rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką i naukami pokrewnymi.
Praca z uczniem zdolnym w formie projektu edukacyjnego. Okres stażu. Rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką i naukami pokrewnymi. Wystawa w szkole prac uczniowskich.
3. Konstruowanie programów naprawczych.
Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym. Termin realizacji okres stażu. Zwrócenie uwagi i pomoc uczniom mającym trudności w fizyce, spotkania indywidualne z uczniem.
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń. Termin realizacji wg potrzeb. Dzielenie się wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami.
5.Opracowanie materiałów dydaktyczno – wychowawczych w postaci segregatora pt. ”Biblioteczka nauczyciela”.
Przedłożenie opracowanych materiałów w postaci segregatora do biblioteki szkolnej. Termin realizacji okres stażu. Dzielenie się wiedzą i pomysłami z innymi nauczycielami.
6. Promowanie szkoły.
Przygotowanie i udział w Dniach Otwartych Szkoły. Termin realizacji kwiecień 2015. Zaangażowanie uczniów w życie szkoły. Uczenie współpracy i odpowiedzialności. Promocja szkoły wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.
Udział w organizacji Gali Sportu. Termin realizacji styczeń 2015. Zaangażowanie uczniów w życie szkoły. Uczenie współpracy i odpowiedzialności.
Zamieszczanie informacji o swoich działaniach na stronie internetowej szkoły oraz w kronice. Termin realizacji okres stażu. Promocja szkoły wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.
7. Współpraca z Komendą Policji.
Opracowanie planu spotkań z policjantem, organizowanie pogadanek o tematyce agresji. Termin realizacji wg potrzeb. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom młodzieży.
8. Współpraca z kuratorami.
Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów. Termin realizacji okres stażu.
Diagnozowanie przypadków wychowawczych. Termin realizacji okres stażu.
9. Opis i analiza przypadków wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Termin realizacji wg potrzeb. Organizowanie lekcji wychowawczych z udziałem pedagoga szkolnego.
Diagnozowanie przypadków wychowawczych. Termin realizacji wg potrzeb. Praca nad uczniami mającymi problemy edukacyjno-wychowawcze.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, rodzicami, innymi wychowawcami. Termin realizacji okres stażu. Omawianie problemów uczniów i ich rozwiązywanie.
10. Wykonywanie zadań na rzecz pomocy społecznej.
Angażowanie uczniów w zbiórkę plastikowych korków na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych na raka. Termin realizacji okres stażu. Kształtowanie u uczniów wrażliwości na choroby i potrzeby innych.

§ 8 ust. 1 pkt.3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania Forma realizacji Termin Spodziewane efekty.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach. Termin realizacji okres stażu. Podnoszenie swoich umiejętności.
Podyplomowe Studium Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody. Podnoszenie swoich kwalifikacji.
Nauczanie przyrody w Szkole Podstawowej.2. Samokształcenie.
Studiowanie literatury przedmiotu, podręczników, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań. Termin realizacji okres stażu. Prowadzenie lekcji w sposób ciekawy dla uczniów. Zachęcenie do nauki fizyki.
Prowadzenie lekcji otwartych z przyrody i fizyki. Termin realizacji wg potrzeb. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami i rodzicami.
Prowadzenie zebrania ogólnego dla rodziców.
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji. Rozwijanie swoich zainteresowań i dzielenie się nimi z uczniami i nauczycielami.
Systematyczne pogłębianie wiedzy dotyczącej wychowania. Rozwiązywanie konfliktów uczniowskich. Prawidłowe relacje uczeń – nauczyciel.
4. Doskonalenie swego warsztatu pracy.
Udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli w szkole. Termin realizacji wg potrzeb. Zdobywanie i wykorzystywanie nowych umiejętności.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów (plansze, gazetki, gry dydaktyczne). Termin realizacji okres stażu. Wzbogacanie pracowni przedmiotowej. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.