AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Świtaj, 2016-05-31
Częstochowa

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: mgr Aneta Świtaj
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego
3. Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
4. Posiadane wykształcenie: mgr wychowania fizycznego

II. Staż:
1. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
2. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
3. Termin zakończenia stażu: 31.05.2016

III. Cel główny stażu:
UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IV. Cele szczegółowe stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Omawianie zajęć,
wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia
zawodowego.1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r., §6 ust.2 pkt 1).

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Poznanie organizacji,
zadań i zasad
funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi
aktami prawnymi regulującymi pracę
szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Notatki
własne. Wrzesień 2015r.
2. Poznanie zasad
prowadzenia
dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, dziennik elektroniczny. Prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej. Wrzesień
2015
3. Zapoznanie się
z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole
oraz przepisami
przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura
obowiązkowych przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad
BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Zaświadczenie
o ukończeniu
kursu. Wrzesień 2015r.
4. Zapoznanie się
z tygodniowym planem
zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami,
zasadami współpracy
dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach
Pedagogicznych. Organizacja
zajęć
własnych. Wrzesień 2015r.
5. Poznawanie procedury
awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa
oświatowego dot. Awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Poznawanie
wymagań
dotyczących
uzyskania
stopnia awansu
zawodowego. Wrzesień 2015r.
6. Nawiązanie współpracy
stażysty z opiekunem
stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Omówienie
zasad współpracy. Wrzesień 2015r.
7. Opracowanie Planu
Rozwoju Zawodowego
i przedłożenie go do
zatwierdzenia
Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do
zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Plan Rozwoju
Zawodowego. Wrzesień 2015r.

8. Dokumentowanie
realizacji Planu
Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji,
zaświadczeń, potwierdzeń,
scenariuszy zajęć. Teczka
stażysty. Na bieżąco (wrzesień – maj 2016r.)
9. Sporządzenie
sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie go
Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania
opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Sprawozdanie
z realizacji
stażu. Czerwiec 2016r.
10. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela
kontraktowego wraz
z dołączoną
dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Wniosek, dokumentacja
z realizacji stażu. Wniosek,
dokumentacja
z realizacji
stażu. Czerwiec 2016r.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 marca 2013r.; §6 ust 2.pkt 2).

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Zapoznanie się z planem
pracy szkoły (w zakresie
zadań opiekuńczych). Analiza planu pracy szkoły. Notatki własne. Wrzesień 2015r.
2. Uczestnictwo
w doskonaleniu
zawodowym
wewnątrzszkolnym
i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące). Korzystanie z zasobów
biblioteki pedagogicznej, przeglądanie portali edukacyjnych w Internecie. Zaświadczenia
potwierdzenie
udziału przez
opiekuna stażu.
Lista
przeczytanych
pozycji oraz
odwiedzanych
portali
internetowych Na bieżąco
3. Doskonalenie
multimedialnych technik
pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej.
Wykorzystanie technologii
komputerowej do prowadzenia zajęć. Teczka
stażysty, nośnik
danych
z zapisem
elektronicznym. Na bieżąco
4. Współorganizowanie
spotkań poza
lekcyjnych. Organizacja własnych zajęć SKS. Pomoc w przygotowaniu imprez
szkolnych (Dzień sportu, Marszobieg, Zawody pływackie.) Potwierdzenie
opiekuna stażu. Na bieżąco
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w obecności opiekuna stażu oraz Dyrekcji. Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Zatwierdzone scenariusze zajęć. Na bieżąco


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 marca 2013r., §6 ust2. pkt 3).

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Zapoznanie się ze
sposobami gromadzenia
informacji o środowisku
uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem,
wychowawcami klas. Potwierdzenie
pedagoga,
wychowawcy. Na bieżąco
2. Zapoznanie się
z programem
wychowawczym szkoły. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem,
wychowawcami klas. Potwierdzenie
pedagoga,
wychowawcy. Na bieżąco
3. Zapoznanie się z pracą
Samorządu Szkolnego
i działania
wspomagające. Rozmowa z uczniami, opiekunem
Samorządu Szkolnego. Notatki
własne. Na bieżąco
4. Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania
potrzeb wychowanków. Udział w szkoleniach, lektura pedagogiczna i psychologiczna,
rozmowa w zespole wychowawczym. Zaświadczenia. Na bieżąco4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r.; §6 ust2. pkt 4).

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Ustalenie z opiekunem
stażu terminów zajęć
obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem
stażu. Potwierdzenie
opiekuna
stażu. Na bieżąco
2. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez
opiekuna stażu lub
innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia
do własnej pracy. Wnioski
własne z
obserwacji
zajęć. Na bieżąco
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna
stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Scenariusze
zajęć, arkusze
obserwacji
zajęć opiekuna
stażu, wnioski
i uwagi do
realizacji. Na bieżąco
4. Ocena własnych
umiejętności, analiza
mocnych i słabych stron
własnej działalności. Działanie autorefleksyjne.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami. Autorefleksja.
Wprowadzenie
udoskonaleń
w zajęciach. Na bieżąco
5. Określenie dalszej drogi
rozwoju zawodowego. Samoocena. Teczka stażysty Czerwiec 2016r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.