AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Buca, 2016-04-01
Czaplinek

Matematyka, Scenariusze

Rodzaje liczb i ich własności - scenariusz lekcji.

- n +

Temat lekcji: Rodzaje liczb i ich własności.

Cel główny: Powtórka wiadomości dotyczących liczb rzeczywistych i ich własności.

Cele operacyjne:
Uczeń: -posługuje się terminami związanymi z liczbami rzeczywistymi;
-potrafi podać przykłady liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i rzeczywistych;
-zna i stosuje cechy podzielności liczb;
-sprawdza czy dane liczby są podzielne przez określone liczby;
-rozpoznaje liczby pierwsze i złożone;
-wskazuje wielokrotności i dzielniki podanych liczb;
-wyznacza NWW i NWD dwóch liczb naturalnych.

Warunki pracy: Jest to lekcja powtórzeniowa prowadzona w formie zbiorowej metodą pogadanki i ćwiczeń praktycznych.

Przebieg lekcji:
I część wstępna

Nauczyciel sprawdza listę obecności oraz pracę domową.

II część właściwa

1. Podanie tematu lekcji

Pogadanka dotycząca pojęć związanych z tematem lekcji.
Nauczyciel mówi uczniom, że najmniejszym zbiorem liczbowym są liczby naturalne. Prosi ich, aby podali kilka przykładów liczb naturalnych. Po uzyskanych odpowiedziach pyta o najmniejszą i największą liczbę naturalną.
Podsumowując odpowiedzi uczniów nauczyciel stwierdza, że liczby naturalne są dodatnie i całkowite, najmniejszą liczbą jest 0, a największej liczby naturalnej nie ma, gdyż jest ich nieskończenie wiele. Następnie zapisuje na tablicy:
0, 1, 2, 3, … - LICZBY NATURALNE (N)
W następnym pytaniu nauczyciel prosi uczniów, aby podali przykłady par liczb przeciwnych.
LICZBY PRZECIWNE
-1 1
-2 2
-3 3
… …
Nauczyciel zapisuje na tablicy podane przez uczniów przykłady, a następnie pyta ich jaki zbiór tworzą te pary wraz z liczbą 0.
…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … - LICZBY CAŁKOWITE (C)
Podsumowaniem wypowiedzi uczniów jest zdanie, że liczby całkowite tworzą liczby naturalne i liczby do nich przeciwne.
W kolejnym kroku uczniowie przypominają sobie pojęcia związane z liczbami wymiernymi. Nauczyciel prosi ich o podanie kilku liczb wymiernych. Następnie pyta jakie rozwinięcie dziesiętne mają liczby wymierne.
Po uzyskanych odpowiedziach nauczyciel zapisuje na tablicy przykłady liczb wymiernych:
…, -1, -1/5, 0, 1, 1,25, 1,(6), … - LICZBY WYMIERNE (Q)
i stwierdza, że liczby wymierne to takie liczby, które można zapisać w postaci ułamka zwykłego. Liczby te mają :
- rozwinięcie dziesiętne skończone,
LUB
- rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.
Nauczyciel pyta uczniów czy liczby wymierne mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone nieokresowe np. 1,25897205917… . Uczniowie stwierdzają, że taka liczba jest liczbą niewymierną. Zapisujemy to następująco:
1,25897205917…, √2, π, … - LICZBY NIEWYMIERNE (RQ)
Podsumowując zbiory liczbowe nauczyciel pyta uczniów jak nazywamy zbiór będący sumą wszystkich powyższych zbiorów.


W następnym kroku uczniowie przypominają sobie wiadomości dotyczące liczb pierwszych i złożonych, dzielników i wielokrotności danych liczb oraz cech podzielności.
Nauczyciel pyta uczniów jakie liczby nazywamy pierwszymi. Po uzyskanych odpowiedziach zapisuje na tablicy:
2, 3, 5, 7, … - LICZBY PIERWSZE
(dzielą się przez liczbę 1 i rzez samą siebie).
Pozostałe liczby mające więcej niż dwa dzielniki nazywamy LICZBAMI ZŁOŻONYMI.
UWAGA!!! Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani liczbami złożonymi.
Nauczyciel zapisuje na tablicy dwie liczby: 12 i 18. Prosi uczniów, aby podali wszystkie dzielniki liczby 12, a następnie wszystkie dzielniki liczby 18. Ich odpowiedzi zapisuje na tablicy:
D_12 {1,2,3,4,6,12},
D_18 {1,2,3,6,9,18}.
Następnie prosi, aby uczniowie odczytali z tablicy największy wspólny dzielnik tych liczb.
〖NWD〗_12,18=6
Kolejne pytania nauczyciela dotyczą wielokrotności liczb 12 i 18
W_12={0,12,24,36,48,…},
W_18={0,18,36,54,…}
oraz najmniejszej wspólnej ich wielokrotności
〖NWW〗_12,18=36
W ostatnim kroku powtórzenia nauczyciel wraz z uczniami przypomina cechy podzielności liczb.
CECHY LICZB PODZIELNYCH PRZEZ:
2 - cyfra jedności jest liczbą parzystą,
3 - suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3,
4 - cyfry dziesiątek i jedności tworzą liczbę podzielną przez 4,
5 - cyfrą jedności jest 0 lub 5,
9 - suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 9,
10 - cyfrą jedności jest 0.
Rozwiązywanie zadań.
Poniższe zadania mają na celu utrwalenie wyżej wymienionych informacji.

Oceń prawdziwość zdań:
a) Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą.
b) Każda liczba całkowita jest liczbą naturalną.
c) Każda liczba wymierna jest liczbą rzeczywistą.
d) Każda liczba rzeczywista jest liczbą wymierną.


Zapisz słownie podane liczby:
a) 124 b) 706 c) 963 d) 2079

Napisz największą z możliwych liczb, używając każdej z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tylko jeden raz.

Napisz wszystkie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr jest równa 9, 16.


Napisz pięć kolejnych wielokrotności liczby:
a) 14 b) 29 c) 32

Wypisz wszystkie dzielniki liczby:
a) 121 b) 242 c) 999

Znajdź liczbę
dwucyfrową podzielną jednocześnie przez 4 i 5.
dwucyfrową podzielną przez 3, niepodzielną przez 9.
trzycyfrową podzielną przez 5.


III podsumowanie
Podanie i wyjaśnienie pracy domowej.
Napisz pięć kolejnych wielokrotności liczby 76.
Wypisz wszystkie dzielniki liczby 625.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 18


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.