AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Amelia Zielonka-Materko, 2016-03-18
białogard

Matematyka, Scenariusze

SCENARIUSZ DNIA MATEMATYKI

- n +

SCENARIUSZ
DNIA MATEMATYKI


Prowadzący 1
Witaj Królowo w pięknej koronie!
Uczcijmy święto Twe!
Zasiądź tu z nami na swoim tronie,
Posłuchaj, co nasza szkoła powiedzieć Ci chce!

Prowadzący 2
W naszej szkole obchodzisz dziś swoje drugie urodziny i z tej okazji życzymy Ci:
„sto lat, sto lat…”

Prowadzący 1
Swoją drogą, czy tą tradycyjną piosenkę też wymyślał matematyk, skoro pojawiają się w niej liczby?

Prowadzący 2
Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że nasza Królowa będzie z nami i naszymi pokoleniami przez tyle (tu pokazuje kartkę z symbolem „ ∞”) lat. Czy wiesz co to znaczy?

Prowadzący 1
Wiem, wiem… to symbol nieskończoności.
Zatem szanowna Królowo Matematyko życzymy Ci nieskończenie wielu lat!!!

Królowa Matematyka:
Bardzo Wam dziękuję moi mili!
Pamiętajcie, że mnie nie należy się bać!
Jeśli kto godnie przystępuje do wiedzy, to ona go biednym i zlęknionym nie zostawi! Uczcie się kochani a daleko zajdziecie! A widzę tutaj (rozgląda się po sali), że są wśród Was pierwiastki, z których Alphy i Omegi wyrosnąć mogą! Trzymam za Was mocno kciuki!
(królowa siada na tron i przygląda się dalszej części przedstawienia)

Prowadzący 2
Serdecznie witamy wszystkich przybyłych na naszą uroczystość, szczególnie panie dyrektor, wszystkich nauczycieli i was drogie koleżanki i koledzy. Mamy nadzieję, że dzień ten pozwoli wam zrozumieć, że matematyka jest nieodzowna na co dzień, a uczenie jej może sprawić wiele radości i korzyści.

Uczeń 1
Liczby jak wiecie są wszędzie: w domu, na ulicy, w urzędzie,
W sklepie, w pralni i w lesie,
I w kalendarzu, gdy mówimy, „już zaczyna się wiosna”,
W rozkładzie autobusów, w godzinach na zegarze,
W dawnych i nowych wiekach i w cenach na bazarze.
Uczeń 2
W Twoim wzroście i wadze, w wielkości słonia i mrówki,
W długości rzeki i drogi do szkoły oraz w wartości złotówki,
Więc czy chcemy, czy nie chcemy, czy nam się to podoba czy nie,
Liczby spotykamy wszędzie, więc warto je polubić

Prowadzący 2:
A teraz …
Za drzwiami już stoją
Nasi sławni goście.
Gromkimi brawami
Na salę ich proście!!!

(Wszyscy bija brawa , wchodzi sześć osób przebranych za wybitnych matematyków.)

Uczeń 3 - Tales:
Kiedy równoległymi kąty przecinałem,
Zawsze z nich proporcje jakieś otrzymałem.

Uczeń 4 - Gauss
Jeśli matematyka jest królową nauk,
To królową matematyki jest teoria liczb.

Uczeń 5 - Euklides:
Tylko jedną do prostej równoległą mamy,
Kiedy na płaszczyźnie punkcik obieramy.

Uczeń 6 - Pitagoras:
Gdy prostokątny to trójkąt jest,
to suma kwadratów przyprostokątnych jego,
równa się kwadratowi przeciwprostokątnej trójkąta danego.

Uczeń 7 - Kartezjusz:
„Myślę, więc jestem” - kiedyś tak stwierdziłem
i układ współrzędnych dla was wymyśliłem!

Uczeń 8 - Newton:
Zasady dynamiki wszyscy dobrze znacie.
Wzory skróconego mnożenia też mi zawdzięczacie.

Prowadzący 2:
Dostojni panowie
Bawcie się dziś z nami.
Że lubimy matmę
Zobaczycie sami.

Uczeń 3 (Tales)
Popatrzcie tu mili
Wór cukierków mamy
Zagadki zgadniecie-
Chętnie je wam damy.

(Sławni matematycy prezentują matematyczne zagadki dla publiczności a zgadujących częstują cukierkami)

ZAGADKI:

1. Najmniejsza liczba naturalna na świecie. (ZERO)
Co to za liczba? Czy już wiecie?

2. Jedna kropka w działaniu oznacza mnożenie
A gdzie w ułamku kryje się dzielenie? (KRESKA UŁAMKOWA)

3. W równaniu często x oznaczana bywa.
Jak ta liczba się nazywa? (NIEWIADOMA)

4. Cztery równe boki, kąty proste mają.
Jak się czworokąty takie nazywają? (KWADRATY)

5. Odwrotne do dodawania to odejmowanie.
Do czego odwrotne jest pierwiastkowanie? ( DO POTĘGOWANIA)

6. W sumie 180° mają kąty w trójkącie,
A jaka jest suma kątów w czworokącie? (3600)

7. Działania na ułamkach też chyba umiecie.
Co potrzeba zrobić, gdy dzielić je chcecie? (MNOŻYĆ PRZEZ ODWROTNOŚĆ)

8. Jeden ręcznik na sznurze godzinę suszymy.
Ile czasu schnąć będą, gdy trzy powiesimy? (GODZINĘ)
Prowadzący 1:
Teraz odbędzie się konkurs międzyklasowy pod nazwą "Skojarzenia matematyczne". Każdą klasę reprezentować będą dwuosobowe drużyny uczniów. Zapraszamy reprezentantów klas i prosimy o zajęcie miejsc. Pozostałych uczniów prosimy o kibicowanie swoim drużynom.
Każda drużyna będzie losowała kartki z hasłem do którego musi podać odpowiednie pojęcie matematyczne. Za każdą poprawną odpowiedź klasa otrzymuje 1 punkt. Konkurencja obejmuje trzy kolejki pytań.

Pytania i odpowiedzi:
1. Egipski lub bermudzki (TRÓJKĄT)
2. Kryształowa u wróżki (KULA)
3. Najczęściej w bucie (STOPA)
4. Rekwizyt Amora (ŁUK)
5. Potrzebne jak piąte u wozu (KOŁO)
6. Ryżowe lub magnetyczne (POLE)
7. Ostatnia baśń (1001-sza)
8. Akrobatyczny czworokąt (TRAPEZ)
9. Serialowa jednostka (ODCINEK)
10. Wyrównuje drogi (WALEC)
11. Ostatnia na wyścigach (PROSTA)
12. Uniwersalna grupa krwi (ZERO)
13. Jesienią na polach (ZBIÓR)
14. Usługowy, na prostej (PUNKT)
15. Ślady dwuśladu (RÓWNOLEGŁE)
16. 100 kg ziemniaków (METR)
17. Dobrze go pamiętać i naśladować (WZÓR)
18. Czubek drzewa (WIERZCHOŁEK)
19. Wcielił się w piramidę (OSTROSŁUP)
20. Stoi tam miotła (KĄT)
21. Podziwu godna liczba (cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej) (PI)
22. Lubią go politycy (UKŁAD)
23. Narysowany w zeszycie, a nie świeci (PROMIEŃ)


Prowadzący 2
Dziękujemy, możecie wrócić na miejsca.
Tymczasem wysłuchajmy „Wierszyka o zerze” w wykonaniu uczeń 9 i uczeń 10.Zapamiętaj sobie - babcia mi mówiła,
Zero - to potężna i przewrotna siła:
Niby takie skromne - moduł dodawania
Ale bardzo wpływa na inne działania!

Zero jako czynnik: pomnóż ile chcesz-
Wynik będzie zerem. Chyba o tym wiesz?
Jeśli go podzielisz przez dowolne "a"
(Ale nie przez zero!) znowu zero masz.

Dzielić zaś przez zero - babcia zakazała
Nie ma ilorazu! Taka już zakała.
I dzielenie wcale nie jest określone
Gdy przez zero zero będzie podzielone.

(Uzasadnić łatwo, trzeba tylko chcieć-
W ilorazie możesz każdą liczbę mieć).
Zero do zerowej nie podnoś potęgi.
Nic z tego nie będzie - tak nas uczą księgi.

- Gdy do potęgi inną liczbę masz
Jednością jest wynik. Definicję znasz?
Zer silnia! Przedziwne i wprost nie do wiary-
-Znowu jest jedynka. Zapamiętaj stary!

A logarytm zera wcale nie istnieje.
(Chyba wiesz dlaczego, cichą mam nadzieję).

Potęgując zero - masz zero w wyniku,
Pierwiastkując - również. Bez łez i bez krzyku!

A więc wniosek łatwo już wyciągnąć stąd:
Bądź ostrożny z zerem – możesz zrobić błąd!

Prowadzący 1
Teraz nastąpił czas na kolejną konkurencję „Jeden z siedmiu”. Zapraszamy wytypowanych uczniów z każdej klasy o wejście na scenę.
Prosimy uczestników o wylosowanie karteczki z numerem od 1 do 7. Ustawiamy się zgodnie z wylosowanymi numerami w linii prostej. Odpowiadacie na zadane przeze mnie pytanie matematyczne. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 2 punkty, za nieprawidłową lub brak odpowiedzi 0 punktów.

Pytania – konkurs „Jeden z siedmiu”

1. Jak nazywamy liczby w dodawaniu? (składniki)
2. Czy wynik mnożenia to iloczyn? (tak)
3. Największa cyfra to …(9)
4. Czy koło jest wielokątem? (nie)
5. Czy 3 jest dzielnikiem liczby 12? (tak)
6. Czy kwadrat jest prostokątem? (tak)
7. Ile przekątnych ma prostokąt? ( 2)
8. Najmniejsza liczba trzycyfrowa ( 100)
9. Ile centymetrów ma 1 metr? (100)
10. Liczba, przez którą dzielimy ( dzielnik)
11. Jak nazywamy przyrząd do rysowania kół? (cyrkiel)
12. Ile milimetrów ma 1 decymetr? (100)
13. Czy można mnożyć przez 0? (tak)
14. Ma początek, a nie ma końca (półprosta)
15. Figura płaska o najmniejszej liczbie boków (trójkąt)
16. Ile gram ma kilogram?(1000)
17. Podaj liczbę 3 razy większą od 9 (27)
18. Czy 15 jest wielokrotnością liczby 10? (nie)
19. Dwa XX w zapisie rzymskim oznaczają liczbę …..(20)
20. W pewnej rodzinie jest czworo braci. Każdy z nich ma siostrę. Ile jest wszystkich dzieci w rodzinie? (pięcioro)
21. Wymień największą liczbę naturalną. (Nie istnieje największa liczba naturalna)
22. Jaka liczba nie jest ani ujemna, ani dodatnia? (0)
23. Ile stopni ma kąt pełny? (3600)
24. Jaki tytuł nosi twój podręcznik do matematyki? (Matematyka z kluczem, Matematyka wokół nas”)
25. Jak nazywa się kąt o mierze 90°? (Prosty)
26. Ile zer jest w zapisie liczby milion? (6)
27. Ile boków ma koło? (0)
28. Przez jaką liczbę nie wolno dzielić? (0)
29. Co w zapisie rzymskim oznacza C? (100)
30. 3 godziny, ile to minut? (180)

Prowadzący 1:
Dziękujemy uczestnikom za udział w konkurencji. Wszyscy spisaliście się na medal.
Nasze szanowne Jury podliczy teraz zdobyte przez Was punkty w obu konkurencjach i doliczy punkty za miejsca z części plastycznej naszego konkursu, w którym należało stworzyć plakat królowej nauk.

Prowadzący 2: - z pamięci
Znów mija kolejny rok. A tak niedawno był wrzesień,
a już kolejne wakacje wkrótce nam czerwiec przyniesie.
Pożegnacie swoje klasy by do wyższych wystartować.
Warto jeszcze zebrać siły i rzetelnie popracować.
Sprawdzać i rozwijać swe umiejętności,
by w ostatniej klasie nie mieć z matematyką trudności.

Prowadzący 1: - z pamięci
Życzymy Wam sukcesów, a gdybyście mieli kłopoty,
możecie swego nauczyciela o pomoc poprosić.
Przecież kto pyta nie błądzi i znajdzie ten kto szuka.
Pokonywanie trudności to naprawdę wielka sztuka.

Prowadząca 2:
Czy znamy już wyniki?
Prosimy Jury o ogłoszenie zwycięzców.

Prowadzący 2:
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dzisiejsza uroczystość utrwaliła waszą wiedzę z matematyki oraz pokazała w jaki sposób się jej uczyć aby osiągnąć sukces zdając w przyszłości maturę z tego przedmiotu.

Prowadzący 1 i 2:
Przecież ,,MATEMATYKA TO KRÓLOWA WSZYSKICH NAUK
A JEJ NAUKA NIE MUSI BYĆ PROBLEMEM’’

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 49


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.