AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kamila Janikowska, 2016-03-17
czarna woda

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju-dyplomowany

- n +

Zespół Szkół w Łęgu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko nauczyciela -
Miejsce pracy- Zespół Szkół w Łęgu
Stanowisko – nauczyciel wychowania fizycznego
Stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013r.
Planowany termin zakończenia stażu: maj 2016r.
(& 8 UST.2 PKT.1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcja.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
• Analiza potrzeb szkoły.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustawa KN z dnia 26.01.1986r.
• Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego notatki
plan rozwoju zawodowego na bieżąco przez cały okres stażu
VIII, IX 2013 r.
IX 2013 r.
2. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, oligofrenopedagogiki psychologii i pedagogiki. • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
• Udział w Radach Szkoleniowych,
• Ukończenia kursu „Instruktor fitness”
• Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości; wykorzystanie publikacji z internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych
• Studia podyplomowe „ Wczesne wspomaganie i praca z dzieckiem autystycznym” zaświadczenia


bibliografia


świadectwo
cały okres stażu


2014
na bieżąco

2014/2015
3. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły • Przygotowanie uczniów do etapu gminnych, powiatowych, wojewódzkich zawodów sportowych(gier zespołowych, indywidualnych lekkoatletycznych),
• Przeprowadzenie etapu gminnego piłki siatkowej gimnazjum i mini piłki siatkowej dla szkoły podstawowej.
• Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody; wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
• Ewaluacja planów wynikowych
i systemów oceniania.
• Pozyskiwanie i dbałość o sprzęt sportowy
• Praca na rzecz ZHP scenariusze lekcji

plany wynikowe cały okres stażu


cały okres stażuna bieżąco

4. Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku. • Redagowanie i zamieszczanie artykułów z imprez szkolnych i harcerskich na stronie szkoły
• Działalność harcerska internetowa strona szkoły
plan pracy GZ,DH
na bieżąco
cały okres stażu
(& 8 UST.2 PKT.2)
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej. • Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
• Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
• Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne i harcerskie
• Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, sprawozdań
dokumentacja stażu
materiały do gazetek
dyplomy, zaproszenia, podziękowania

cały okres stażu
2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej • Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu w Internecie
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
• Korzystanie ze stron MEN
wydruk strony internetowej na bieżąco

(& 8 UST.2 PKT.3)
Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli • Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej
• Omówienie lekcji z obserwatorami i dyrektorem scenariusz lekcji otwartej 2014/2015
2. Uczestniczenie w pracach zespołowych nauczycieli • Współpraca przy tworzeniu Programu Wychowawczego, WSO, regulaminów szkolnych
• Współudział w tworzeniu szkolnego projektu przystąpienia do programu „Szkoła promująca zdrowie” opis i analiza cały okres stażu
3. Opracowanie publikacji związanej z wykonywaną pracą
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
wydruk strony internetowej
4. Współpraca z wychowawcami i rodzicami • Kontakty z wychowawcami klas w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych,
• Rozmowy indywidualne z rodzicami pisemne potwierdzenie przeprowadzanych rozmów cały okres stażu

(& 8 UST.2 PKT.4a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych • Opracowanie regulaminu i kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć SKS z uwzględnieniem dzieci ze szczególnymi zdolnościami,
• Opracowanie Planu Pracy Gromady Zuchowej oraz Drużyny Harcerskie kalendarz imprez sportowych,

program zajęć SKS
plan pracy GZ i DH cały okres stażu

(& 8 UST.2 PKT.4c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Prowadzenie zajęć SKS,
• Przygotowanie i przeprowadzanie zawodów i turniejów wewnątrzszkolnych
• Sprawowanie roli trenera i opiekuna podczas zawodów i turniejów,
• Współorganizowanie andrzejek szkolnych,
• Współorganizowanie uroczystości otwarcia harcówki,
• Organizacja biwaku drużyny,
• Współorganizowanie Prima Aprilisowego Rajdu Harcerskiego dziennik zajęć SKS,
program zawodów sportowych
program biwaku, rajdu cały okres stażu
2. Organizowanie zawodów i konkursów wewnątrzszkolnych - międzyklasowych
• Mistrzostwa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: w piłce siatkowej, piłce nożnej i piłce koszykowej
• Konkurs na Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
• Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem „Dzień sportu”
• Zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie ferii zimowych „Ferie na sportowo”. wyniki zawodów, wyniki konkursów cały okres stażu

(& 8 UST.2 PKT.4e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami pomocnymi edukacji • Współpraca z Radą Rodziców,
• Współpraca z Urzędem Miejskim w Czersku w celu współorganizowania imprez o charakterze środowiskowym(ognisko integracyjne w przedszkolu w Czarnej Wodzie, Prima Aprilisowy Rajd Harcerski)
Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych,
• Współpraca z policją, strażą pożarną i ośrodkiem zdrowia scenariusze imprez cały okres stażu
2. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym • Organizowanie i udział w zawodach sportowych,
• Przygotowywanie i prowadzenie imprez szkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym dyplomy, puchary, medale,
scenariusze imprez szkolnych cały okres stażu
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
• Praca w zespole nadzorującym sprawdzian/ egzamin gimnazjalny,
• Współpraca z samorządem szkolnym, pedagogiem, pielęgniarką szkolną pisemne potwierdzenia współpracy cały okres stażu

(& 8 UST.2 PKT.5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1.. Opis i analiza dwóch przypadków dydaktycznych lub wychowawczych • Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
• Ustalenie metod pracy
z młodzieżą i oddziaływań dydaktycznych lub wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu opis i analiza przypadku cały okres stażu
2. Przeciwdziałanie patologiom i nałogom wśród uczniów
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
• Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
• Wykorzystanie programu profilaktyki
• Udział w propagowaniu zdrowego stylu życia
• Pogadanki z uczniami na temat szkodliwości używek pisemne potwierdzenie współpracy,
wpisy w dzienniku, cały okres stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 36


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.