AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Klimek, 2015-11-09
Nowy Wiśnicz

Język angielski, Program nauczania

Program kółka języka angielskiego.

- n +

Program kółka języka angielskiego.1. WSTĘP I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Program kółka języka angielskiego adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim i chcą poszerzyć znajomość kultury, tradycji i zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglojęzycznych.
Głównym założeniem programu jest zdobywanie wiedzy o obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie sprawności językowych, umożliwiających swobodne komunikowanie się.
Program kładzie nacisk na zapoznanie uczniów z położeniem Wielkiej Brytanii i jej części składowych, przedstawienie najważniejszych świąt i uroczystości w krajach anglojęzycznych oraz słynnych postaci.
Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, ale także wskazywanie na wartość naszej rodzimej kultury i tradycji.

2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:

Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych.
W zajęciach mogą brać udział uczniowie gimnazjum, którzy chcą doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, poszerzyć znajomość słownictwa i wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.
Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3. CELE EDUKACYJNE:

3.1 Cele ogólne:
- rozbudzanie w uczniach ciekawości wobec innych kultur
- wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą krajów, których języka się uczą
- rozwijanie twórczego myślenia
- rozwijanie własnych zainteresowań
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur
- rozwijanie poczucia wartości własnego narodu na tle innych kultur
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
- kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
- wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

3.2. Cele szczegółowe:
Znajomość środków językowych:
Uczeń:
- posługuje się podstawowymi środkami językowymi
- zna słownictwo związane z kulturą Wielkiej Brytanii i innych krajów anglojęzycznych
- wie, gdzie szukać informacji na dany temat oraz w jaki sposób korzystać z dostępnych źródeł,
- wie, jak wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce

Rozumienie wypowiedzi:
Uczeń:
- potrafi zrozumieć główne myśli w słuchanych i czytanych tekstach i rozmowach
- potrafi wyszukać właściwe informacje
- domyśla się z kontekstu znaczenia niektórych wyrazów

Tworzenie wypowiedzi:
Uczeń:
- potrafi udzielić krótkich informacji ustnych dotyczących omawianych zagadnień kulturowych
- potrafi poprawnie wymawiać wyrazy
- potrafi sformułować wypowiedź pisemną na dany temat

Reagowanie na wypowiedzi:
Uczeń:
- poprawnie reaguje ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach, takich jak: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, prowadzenie rozmowy, sugerowanie, wyrażanie opinii, udzielanie rady, wyrażanie emocji itp.

Przetwarzanie wypowiedzi:
Uczeń:
- przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych, filmach, prezentacjach multimedialnych lub na mapach i planszach
- przekazuje w języku polskim główne myśli obcojęzycznego tekstu
- dokonuje tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski

4. TREŚCI NAUCZANIA:

1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2. England
3. London - the capital of Great Britain
4.Scotland
5. Loch Ness monster
6. Wales
7. Northern Ireland
8. British royal family
9. British school system
10. United States of America
11 .New York
12. Canada
13. Republic of Ireland
14. Australia
15. Halloween
16. Guy Fawkes' Night
17. Santa Claus
18. Christmas
19.New Year Celebrations
20. St. Valentine's Day
21. St. Patrick's Day
22. Easter
23. Thanksgiving Day
24. Independence Day
25. Famous British people: W. Shakespeare, A.G. Bell, M. Thatcher
26. Famous American people: J. Kennedy, T. Edison, B .Gates
27. British English and American English
28. British legends: Robin Hood and King Arthur
29. British lifestyle
30. Cities in UK and USA
31. National sports
32. Quizes, crosswords and games

5. METODY NAUCZANIA I TECHNIKI PRACY:

Założone cele będą realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy:
- metoda komunikacyjna - przygotowanie do skutecznego komunikowania się w języku angielskim
- metody aktywizujące, np. metoda projektu, burza mózgów
- metody audiowizualne - filmy kulturowe DVD, nagrania CD
- metoda multimedialna - Internet, prezentacje multimedialne
- quizy, gry i zabawy dydaktyczne,
- praca z tekstem czytanym i słuchanym - czytanie czasopism angielskich, lektur w języku angielskim, słuchanie piosenek
- metoda podająca - wykład, objaśnienie, pogadanka
- praca ze słownikami.

6. FORMY PRACY:

Zastosowane formy pracy będą dobierane tak, aby pobudzać ciekawość uczniów oraz ich aktywność:
- praca zbiorowa (całą grupą),
- praca indywidualna
- praca w parach,
- praca w grupach

7. WARUNKI PRACY I POMOCE DYDAKTYCZNE:

W celu realizacji programu niezbędne będą następujące pomoce:
- odtwarzacz CD, nagrania,
- odtwarzacz DVD i telewizor,
- komputer z dostępem do Internetu, projektor
- filmy,
- czasopismo anglojęzyczne "Crown"
- teksty do czytania – z różnych źródeł (strony internetowe, np. www.pearson.pl, www.macmillan.pl, www.profesor.pl , www.45minut.pl, itp, zagadnienia kulturowe z podręczników: New Exam Challenges, Voices, English Explorer, Next Move, Live Beat)
- przygotowane kserokopie dla uczniów,
- lektury angielskie z serii Penguin Readers,
- słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie
- mapa Wielkiej Brytanii
- plansze tematyczne


8. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczeń :
- posiada zasób słownictwa z omówionej tematyki, potrzebny do prowadzenia rozmowy na dany temat,
- posiada bogatą wiedzę językową i wiadomości o krajach anglojęzycznych,
- zna położenie, symbole, flagi i stolice Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych,
- zna najważniejsze święta i tradycje związane z krajami anglojęzycznymi,
- zna nazwiska słynnych Brytyjczyków i Amerykanów,
- zna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
- dostrzega różnice w kulturze i obyczajach Polski i krajów anglojęzycznych,
- dostrzega obecność języka angielskiego w życiu codziennym i możliwości, jakie daje jego znajomość,
- potrafi pracować z autentycznymi tekstami pisanymi i słuchanymi oraz ze słownikiem,
- jest tolerancyjny i otwarty wobec innych kultur,
- potrafi pracować samodzielnie i w grupie,
- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji

9. EWALUACJA PROGRAMU:

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną ankiety dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych oraz rozmowy z uczestnikami kółka.
Sugestie i wnioski płynące z ankiet pozwolą zmodyfikować program i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.Opracowała: Dorota Klimek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 302


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.