AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Paweł Waszkiewicz, 2015-07-22
Braniewo

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
Imię i nazwisko: Paweł Waszkiewicz
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa…
Opiekun stażu:…
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Dyrektor Szkoły: …

Rodzaj działań wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004r.
(Dz. U. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami)


§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• układanie planu zajęć
• układanie planu dyżurów

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci
• współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Współpraca z Radą Rodziców.
• współorganizowanie imprez środowiskowych tj. festynu z okazji Dnia Dziecka.

§ 7.1.2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego

2. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach,
radach szkoleniowych

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
W okresie trwania stażu

§ 7.1.3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U.Nr.83; poz 562) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty

3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen.
IX 2008 r.

§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez udział w zawodach sportowych uczniów.
2. Organizowanie wyjazdów do Aqua Parku w Sopocie dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
3. Organizowanie czasu wolnego uczniom poprzez zawody sportowe, biwaki, noclegi w szkole.
4. Pedagogizacja rodziców


§ 7.2.3.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
3. Przygotowanie uczniów do konkursu: Wiedzy Pożarniczej
4. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktywna praca nad samokształceniem.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów.

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź
modyfikacji: Statut Szkoły, wewnątrzszkolny system
oceniania, przedmiotowy system oceniania

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.


Opracował:
Paweł Waszkiewicz
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 710


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.