AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Maroń, 2015-07-22
Koszęcin

Chemia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAM ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Aleksandra Maroń

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2015


L.p. Cele i zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 1 «Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły»

1 1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli IX 2012 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2 Podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach samokształcenia a) studiowanie literatury o treści metodycznej i merytorycznej
b) śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli
okres stażu Notatki
3 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
a) udział w szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
b) udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poza miejscem pracy adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły okres stażu
Notatki, zaświadczenia, dyplomy
4 Organizacja konkursów i imprez bibliotecznych a) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów tematycznych i czytelniczych
b) organizacja imprez m.in. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień Otwarty dla Zerówek
okres stażu Scenariusze, teksty, sprawozdanie z przeprowadzonych działań, Wyniki konkursów


5 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym a) nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
b) praca nad wyeliminowaniem zachowań agresywnych
c) włączenie się do działań profilaktycznych szkoły
okres stażu Notatki
6 Badanie jakości pracy biblioteki a) badanie efektywności podejmowanych działań z wykorzystaniem własnych narzędzi badawczych
okres stażu Ankiety, kwestionariusze
7 Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły Analizowanie stanu wypożyczeń, pogadanki propagujące czytelnictwo, Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów okres stażu Podsumowania poziomu wypożyczeń wśród nauczycieli, analiza ankiety


§ 8 ust. 2 pkt 2 « Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej»

1 Komputeryzacja prac bibliotecznych Wykorzystanie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły. okres stażu Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, plan pracy, plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji
2 Korzystanie w swojej pracy z Internetu a) tworzenie materiałów dydaktycznych metodycznych z wykorzystaniem Internetu, skanera, bazy danych, komputerowego programu bibliotecznego
b) wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekarzami szkolnymi okres stażu Scenariusze zajęć, imprez
3 Opracowanie prezentacji multimedialnej Przygotowanie prezentacji w Power Point „Multimedialna Kronika Szkoły” okres stażu Prezentacje, potwierdzenie na szkolnej stronie www
4 Opracowanie podstrony internetowej biblioteki szkolnej Przygotowanie graficzne i merytoryczne strony biblioteki szkolnej okres stażu Prezentacja, potwierdzenie opiekuna szkolnej strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 3 « Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami»

1 Współpraca z nauczycielami szkoły Współpraca przy organizacji imprez szkolnych, udostępnianie scenariuszy inscenizacji, gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych, opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itd.) okres stażu Scenariusze, konspekty
2 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami a) Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece
b) Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż okres stażu Notatki
3 Aktywna praca w zespołach nauczycielskich a) aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych i zespole wychowawczym
okres stażu Notatki
4 Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach, warsztatach
a) wymiana doświadczeń, dzielenie się swoim doświadczeniami dydaktycznymi i wychowawczymi z innymi nauczycielami okres stażu Notatki, wnioski
Publikacja w Internecie Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego w portalu edukacyjnym okres stażu Potwierdzenie
Promocja biblioteki i szkoły wśród społeczności szkolnej Prowadzenie podstrony internetowej biblioteki i publikacja Multimedialnej Kroniki Szkoły okres stażu Potwierdzenie dyrekcji


§ 8 ust. 2 pkt 4a «Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich»

1 Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych „Zdrowe Talenty” a) przeprowadzenie cyklicznych spotkań członków koła
b) organizacja pracy koła związana z pomocą w czynnościach bibliotekarza i imprezach
okres stażu Zatwierdzony program autorski „Zdrowe Talenty”
2 Koordynacja ścieżki czytelniczej i medialnej Prowadzenie zajęć okres stażu Scenariusze, ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c «Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych»


1 Organizacja imprez na terenie szkoły Współorganizowanie imprez okolicznościowych dla uczniów uczniów i rodziców odbywających się na terenie szkoły
okres stażu Scenariusze
2 Prowadzenie działań zmierzających do poprawy «bazy» pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach bibliotecznych a) stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki
b) samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystywania na lekcjach bibliotecznych okres stażu notatki, wnioski

§ 8 ust. 2 pkt 4e «Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami lub podmiotami»

1 Współpraca z instytucjami regionalnymi a) współpraca z Biblioteką Publiczną w Koszęcin
b) współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczna „Wom” Częstochowa i Lubliniec okres stażu notatki, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 5 «Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły»

1 Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch problemów edukacyjnych lub wychowawczych a) wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej
b) wyodrębnienie konkretnych problemów
c) ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
d) podsumowanie i wnioski okres stażu analiza przypadków
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.