AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Brzeźnicka, 2015-06-24
ostrowiec

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOMgr .................

NAUCZYCIEL MIANOWANYI. Podstawowe dane personalne:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: .................
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

- śledzenia zmian w prawie oświatowym wrzesień 2012

na bieżąco wniosek o rozpoczęcie stażu
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego - przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły wrzesień 2012 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań okres stażu zgromadzona dokumentacja
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - uzyskanie oceny dorobku zawodowego

- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju czerwiec 2015


czerwiec 2015 ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


WYMAGANIA

§ 8 ust.2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy - powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych

- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp. na bieżąco


przykładowe materiały, testy


wykaz literatury i innych pomocy

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli - uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych okres stażu
potwierdzenie dyrektora,
materiały,
notatki ze szkoleń
3. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez WOM, SOD, wydawnictwa językowe okres stażu zaświadczenia o udziale w różnych formach doskonalenia
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego - studiowanie literatury i czasopism metodycznych (Języki Obce w Szkole, The Teacher)
okres stażu


wykaz literatury


5. Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego
- przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych oraz pozaszkolnych konkursach języka angielskiego

- organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych

- uzyskanie nagród od wydawnictwa okres stażu zaświadczenia,
dyplomy, zdjęcia


potwierdzenia dyrektora,
scenariusze konkursów, testy, sprawozdania

6. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej - praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Wdrożenie metody projektu dotyczącego wiedzy o krajach anglojęzycznych
Okres stażu Materiały dydaktyczne
7.Indywidualizacja nauczania -praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów
- praca z uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach zajęć wyrównawczych
Okres stażu Dzienniki zajęć dodatkowych
8. Pomoc w opieka nad pracownią języka angielskiego i gablotą dotyczącą języka angielskiego
- przygotowywanie i uaktualnianie gazetek o tematyce dotyczącej języka angielskiego: ogłoszeń, artykułów, zdjęć, prac uczniów
- okres stażu

- gazetki szkolne

§ 8 ust.2 pkt 2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Doskonalenie warsztatu pracy - wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej systematyczne korzystanie z zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera
- opracowywanie testów, ćwiczeń i wyników pracy
- stosowanie Internetu w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami. okres stażu materiały przygotowywane na zajęcia
- wpisy w dzienniku lekcyjnym i pozalekcyjnym
2.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu - wykorzystywanie technologii komputerowej i zasobów Internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac
okres stażu prace uczniów

3. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
- opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły Okres stażu poświadczenie administratora strony

§ 8 ust.2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Udział w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych - opracowywanie planów pracy, sporządzanie sprawozdań

- wzajemna wymiana doświadczeń okres stażu


potwierdzenie dyrektora,


plany pracy,
sprawozdania
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami - prowadzenie lekcji koleżeńskich dla pozostałych nauczycieli języków obcych

- udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom okres stażu


potwierdzenia,
listy obecności,
konspekty


opracowane materiały dydaktyczne
3. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych - udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych w pedagogicznych, edukacyjnych portalach internetowych okres stażu zaświadczenia o publikacjach,
wybrana publikacja


§ 8 ust.2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań -opracowanie programu zajęć pracy językowej z uczniem słabym

-przygotowanie do udziału w konkursach języka angielskiego Okres stażu program zajęć,
opis realizacji,
ewaluacja


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Promowanie szkoły w środowisku.
Opracowanie programu „Dni Kultury Brytyjskiej” zakończonej konkursem dla gimnazjalistów z Lipska i okolic. 2013/2014

potwierdzenie dyrektora,


program, scenariusz finału „Dni Kultury Brytyjskiej”

2. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach Okres stażu


Świadectwa
Zaświadczenia
3. Badanie wyników nauczania z zakresu języka angielskiego - przeprowadzanie w klasach pierwszych gimnazjum
diagnozy wstępnej z języka angielskiego mającej na celu podział uczniów na grupy o odpowiednim
poziomie zaawansowania
- okres stażu
- początek roku szkolnego - testy
- wyniki oraz ich ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Współpraca ze specjalistami pedagogiki i psychologii. - obserwacja uczniów . Zapoznanie z opiniami z ppp, wdrażanie wniosków do pracy. Przekazywanie spostrzeżeń pedagoga. Wykorzystanie doświadczeń do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
wg potrzeb efektywna współpraca, pomoc w rozwoju młodzieży
Okres stażu zaświadczenieŚwiadectwa
Zaświadczenia
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 273


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.