AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Sikora, 2015-06-24
Kłodzko

Język polski, Konspekty

Hymn o miłości - św. Paweł opisuje jak otworzyć serca.

- n +

Scenariusz lekcji j. polskiego w klasie III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Temat : Hymn o miłości - św. Paweł opisuje jak otworzyć serca.

Cele :
Uczeń:
- gromadzi epitety do pojęcia „miłość”,
- określa zachowania bohaterów ilustracji,
- poznaje „Hymn o miłości” św. Pawła,
- posługuje się cytatami z utworu,
- wskazuje główne myśli w utworze,
- wyjaśnia tytuł utworu,
- twórczo uzupełnia teksty,
- nazywa wartości na podstawie cytatów utworu,
- stosuje wyrazy określające miłość, o której mówi
św.Paweł,
- podaje przykłady hymnu jako gatunku literackiego,
- poprawnie zapisuje „nie” z czasownikami,
- dostrzega wartości wpisane w teksty kultury,
- odnajduje w tekście odpowiednie fragmenty,
- na podstawie omawianego utworu podaje cechy liryki i hymnu.

Pomoce : serce z czerwonego kartonu, słowniki wyrazów bliskoznacznych, szary papier z ilustracjami - rodzaje miłości , karty - rozsypanki sylabowe, kartki do czytania - fragmenty tekstu, karty- tekst z lukami , fiszki autokorektywne - tekst wykreślanka, tabele - prawda czy fałsz, wierszyk - zaimkowe pytania, płyta - piosenki o miłości

Przebieg :
I. Zanim przeczytasz - ćwiczenia na dobry początek, by wprowadzić w tematykę lekcji.

1. Bramy serca - rozsypanka literowa.
Uczniowie otwierają serce wycięte z czerwonego kartonu i pojawia się napis ŁOŚMIĆ, układają z rozsypanki literowej wyraz MIŁOŚĆ

2. Miłość - akrostych .
Uczniowie układają i zapisują poziomo wyrazy , które kojarzą się ze słowem miłość ( wyrazy bliskoznaczne, pokrewne, określenia miłości ) . Wyrazy muszą rozpoczynać się na daną literę lub zawierać tę literę.

np. Marzenie
nadzIeja
Łaskawa
Ogromna
Ślepa
radośĆ

3. Promienie miłości - wyrazy bliskoznaczne
Uczniowie wyszukują synonimy do wyrazu miłość i zapisują na promieniach serca - praca w parach ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych

4.Oblicza miłości - ilustracje
Uczniowie omawiają obrazy przedstawiające rodzaje miłości umieszczone na szarym papierze, podpisują ilustracje.
miłość do ojczyzny - patriotyzm
miłość do Boga
miłość macierzyńska, rodzicielska
miłość między kobietą a mężczyzną, małżeńska
miłość do bliźniego

5. Jaka to miłość ? - ćwiczenia dramowe - rzeźba, stop - klatka

6. O czym może opowiadać tekst ? - rozsypanka sylabowa
Uczniowie układają wyrazy i zastanawiają się o czym może opowiadać dzisiejszy tekst


łość - mi ………………….

pli - cier - wa ……………………….

ska - ła - wa ………………………

ra - wia …………………………..

ja - dzie - na …………………………


7. Temat lekcji - zapis
Wklejenie pod tematem karty pracy z rozsypanką sylabową.

II . Aktywne czytanie - odczytanie tekstu przy wykorzystaniu technik aktywizujących
( wykorzystanie ruchu , efektów dźwiękowych , obrazków )

8. Klaśnij w dłonie.
Uczniowie słuchają czytanego przez nauczyciela tekstu , klaszczą , gdy usłyszą któryś z wyrazów z poprzedniego ćwiczenia.

9. Teraz ja .
Uczeń wstaje i czyta głośno swój fragment tekstu , który ma zapisany na kartce

10. Tekst z lukami.
Uzupełniamy tekst hymnu wyrazami z ramki tak, aby poszczególne wersy miały sens.

Gdybym …….. ………..językami ludzi i aniołów
a ………………. bym nie miał
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też ………….. dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice
i posiadał wszelka wiedzę
i wszelką możliwą wiarę , tak, iżbym góry przenosił
a ……………..bym nie miał
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją
a ciało wystawił na spalenie
lecz …………….. bym nie miał
nic bym nie zyskał.
Miłość ……………. jest
łaskawa jest.
Miłość nie ………………
nie szuka poklasku
nie unosi się pychą
nie dopuszcza bezwstydu,
nie szuka swego ,
nie pamięta ……………….
nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli z prawdą .
Wszystko znosi
wszystkiemu ………………
we wszystkim pokłada nadzieję
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie …………………
Tak więc trwają
…………, nadzieja i miłość – te trzy
Z nich zaś największa jest miłość.


złego, wiara, miał, wierzy, cierpliwa, ustaje, zazdrości, mówił , miłości

11. Fiszki autokorektywne - wykreślanka
Uczniowie czytają tekst hymnu umieszczony na fiszce - zadanie i wykreślają wyrazy , które nie występują w hymnie św. Pawła ( nie można zaglądać na początku do tekstu na fiszce – wykonanie ) .

Miłość cierpliwa / niecierpliwa jest
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości
nie szuka poklasku / blasku
nie unosi się pychą / michą
nie dopuszcza bezwstydu,
nie szuka swego ,
nie pamięta złego / dobrego
nie cieszy się z niesprawiedliwości / sprawiedliwości
lecz współweseli z prawdą
Wszystko znosi / prosi
wszystkiemu ufa
we wszystkim pokłada nadzieję
wszystko przetrzyma / wytrzyma
Miłość nigdy nie ustaje / ustaje
Tak więc trwają / śpiewają
wiara, nadzieja i miłość - te trzy / patrzy
Z nich zaś największa / najmniejsza jest miłość.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.
Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Po wykreśleniu wyrazów sprawdzają poprawność zadania - fiszka wykonanie.
Omówienie podobieństw i różnic między wyrazami biorąc pod uwagę zapis, brzmienie, znaczenie .

III . Po przeczytaniu - czytanie ze zrozumieniem
( zaczynamy od kontekstu ) , sprawdzamy czy uczniowie zrozumieli , co przeczytali . Najpierw na poziomie dosłownym, potem skłanianie do myślenia i wychowania.

12. Prawda czy fałsz - wyszukiwanie informacji zawartych bezpośrednio w tekście,
praca w grupach.
Uczniowie stawiają znak X w odpowiedniej rubryce tabeli


Lp. Stwierdzenie

Prawda Fałsz
1.Miłość jest niecierpliwa.

2.Miłość nie zazdrości.

3.Miłość ustaje.

4.Z nich największa jest miłość.

5.Miłość unosi się pychą.

6.Gdybym miłości nie miał byłbym niczym.


13. Czy rozumiesz co czytasz? - rozmowy o tekście
Rozmowa o tym, co dostrzegamy w słowach i między nimi, odwoływanie się do doświadczeń uczniów.
Uczniowie odpowiadają na pytania :
Kto jest osobą mówiącą ( podmiotem lirycznym )?
Kto jest adresatem listu ?

Aby uczniowie lepiej zrozumieli tekst nauczyciel opowiada
o św. Pawle i adresatach listu.
Św. Paweł kieruje swój list do określonych ludzi , do Koryntian.
List do Koryntian należy do tzw. ksiąg nauczających Nowego Testamentu.

Szaweł, bo tak nazywał się wcześniej św. Paweł urodził się w 8 roku po narodzeniu Jezusa. Był wcześniej przeciwnikiem i prześladowcą chrześcijan, ale kiedy ukazał mu się pan Jezus i przemówił do niego nawrócił się , zmienił imię na Paweł i stał się oddanym sługą Jezusa.
Apostoł Paweł - uczeń Jezusa przebywał w 50 r. n. e. przez półtora roku w greckim mieście Korynt , które ze względu na swoje położenie było bogatym miastem handlowym otoczonym portami. Mówiono wówczas w Imperium Rzymskim „ żyć jak Koryntianin” co oznaczało życie pełne uciech , zabawy , w którym ważne były korzyści materialne.
Apostoł Paweł nauczał i starał się wyjaśnić korynckim chrześcijanom ważne prawdy.
Hymn to pochwała miłości. Wszelkie niedostatki wynikają z braku prawdziwej miłości, dar miłości nadaje sens i wartość, jest siłą przezwyciężającą egoizm „ nie szuka swego” .
Prawdziwej miłości uczymy się od Pana Jezusa , który zmarł na krzyżu z powodu naszych grzechów. Dlatego list św. Pawła adresowany jest nie tylko do Koryntian, ale i do nas.
Tekst jest uniwersalny, aktualny , dzisiaj czytając go poznajemy wartości, którymi powinien kierować się każdy chrześcijanin. Ważne jest dobro innych , nie tylko moje ,
egoistyczne nastawienie zamieniamy na miłość.
Hymn o miłości jako czytanie biblijne podczas mszy , często towarzyszy obrzędowi zawarcia małżeństwa.

IV. Ewaluacja – podsumowanie i zakończenie zajęć.

13. Serce - zabawa w kręgu. Jedna osoba trzyma maskotkę - serce, które wędruje z rąk do rąk. Uczeń, który trzyma w ręce serce, mówi do widzenia i wypowiada się na temat zajęć. Podczas tej zabawy obowiązuje zasada: tylko ta osoba ma głos, która trzyma w ręku serce, pozostali uważnie słuchają.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.