AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Artur Cybulski, 2015-06-16
Szydłowo

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Zespół Szkół Nr 1 w DziałdowiePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOmgr Artura CybulskiegoRozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015


Podstawa prawna:

Dz. U. Nr 260, poz.2593.
Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN z dnia 01.12. 2004r


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
-Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
IX.2012r

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły

- Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut, WSO, plan wychowawczy.

Posiadanie bieżących wiadomości. Orientacja w zmianach.
Właściwe wykorzystanie przepisów w codziennej pracy
Cały okres stażu

3. Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

-Doskonalenie zawodowe, uczestniczenie w szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
-Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
-Udział w warsztatach metodycznych.
- Samodzielne studiowanie fachowej literatury.

Zaświadczenia, świadectwa
Wykaz literatury
Cały okres stażu

4. Wzbogacanie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły

-Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
-Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

Konspekty zajęć
Arkusze obserwacyjne, testy
Cały okres stażu

5.Podejmowanie dodatkowych zadań

-Opieka nad szkolnymi obiektami sportowymi.
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
-Promowanie zdrowego stylu życia.

Dziennik zajęć
Na bieżąco

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).


1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
-Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej do planowania pracy, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji.
-Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
-Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Tabele, wyniki testów sprawności, wyniki zawodów itp
Cały okres stażu

2. Wykorzystywanie Internetu
-Prowadzenie internetowej strony sportowej.
-Aktualizowanie informacji na stronie szkoły.
-Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
-Korzystanie ze stron MEN.
-Opracowywanie dyplomów, komunikatów, zaproszeń na zawody sportowe.
-Wykorzystanie komputera do przygotowywania zajęć.

Strona internetowa
Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt.3.)1. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
-Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.
-Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
-Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów, planów, scenariuszy.

Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji, referat.
Notatki ze spotkań. Materiały poglądowe.
Konspekty zajęć

Cały okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a).


1. Współpraca z rodzicami uczniów

-Program własny zajęć sportowo-rekreacyjnych.
-Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Cały okres stażu

2.Praca z grupą uczniów uzdolnionych

-Przygotowanie do zawodów

Zapisy w dziennikach zajęć
Cały okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt.4c).


1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom

-Diagnozowanie środowiska uczniów.
-Rozmowy z rodzicami.
-Współpraca z pedagogiem.

Cały okres stażu

2. Organizacja imprez, konkursów i turniejów sportowych
-Organizowania zawodów klasowych i międzyklasowych.
-Organizacja Szkolnej Ligi Piłki Nożnej chłopców.
-Organizacja Halowej ligi Piłki Nożnej dziewcząt.

Harmonogram imprez, dyplomy, artykuły prasowe, internetowe.

Cały okres stażu

3. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów

-Organizowanie zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem zaplecza sportowego innych placówek.
-Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej szkoły.

Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
Cały okres stażu

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Dzienniki zajęć
Cały okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e).


1. Współpraca ze strukturami samorządowymi


-Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.

Cały okres
stażu

2. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS

-Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

Komunikaty i dyplomy

Cały okres
stażu

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 ust.2 pkt.4f).


1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej

-Kursy i szkolenia.

Kopia świadectwa ukończenia kursu

Cały okres stażu.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5).1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych

-Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego. Zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków.

Opracowany opis i analiza
Okres stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 624


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.