AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jacek Tymosiak, 2015-06-16
Łęczna

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Opiekun stażu: mgr ...


Plan rozwoju zawodowego sporządzony jest w oparciu o następujące przepisy:
1) Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19)
2)Ustawa z dn. 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239)
3) Ustawa z dn. 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2001 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2593)

Cele planu rozwoju zawodowego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§6 ust.2 pkt 1).
L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI/DOKUMENTACJA
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
1.1 Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2001 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela.
1.2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu.
Wrzesień 2014Wrzesień 2014
Rejestr przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.


Plan rozwoju zawodowego.
2.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
2.1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji planu i wprowadzonych koniecznych modyfikacji.
Maj 2015
Sprawozdanie z przebiegu stażu.
3.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy.
3.1. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
3.2. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wrzesień 2014

4.
Poznanie struktury organizacyjnej, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
4.1 Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawa oświatowego: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
4.2. Dokumenty programowe szkoły: Statut Gimnazjum nr 1 Szkoły, Program Wychowawczy, Regulamin Rady Pedagogicznej, Koncepcja Pracy Szkoły.
4.3. Poznanie tradycji, ceremoniału szkoły.
4.4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem organów szkoły i zasadami ich współdziałania.
4.5. Arkusz monitoringu frekwencji, Arkusz Diagnozy i Osiągnięć uczniów.
Wrzesień – październik 20145.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
5.1. Dokumentacja przebiegu nauczania: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
5.2. Księga Zarządzeń Rady Pedagogicznej, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.
Wrzesień – maj 2015
Dziennik lekcyjny.
6.
Zapoznanie się z zasadami BHP w szkole oraz przepisami p. poż.
6.1. Poznanie Regulaminu Pracy.
6.2. Udział w szkoleniu BHP.
6.3. Praktyczne zastosowanie zasad BHP i p. poż. podczas codziennego funkcjonowania w szkole.
Wrzesień 2014

Okres stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły (§ 6 ust.2 pkt.2)

L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI/DOKUMENTACJA
1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.
1.1. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje z opiekunem, analiza.
W pierwszym tygodniu każdego miesiąca przez okres trwania stażu.
Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, arkusze obserwacji.
2.
Doskonalenie warsztatu pracy.
2.1. Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej. Ocenianie kształtujące, koncepcja pracy szkoły.
2.2. Lektura literatury metodycznej.
Okres stażu.
Zaświadczenia z przebytych form szkoleniowych.

3.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy.
3.1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystywaniem komputera (Internet, programy Word, Excel i inne) i innego sprzętu elektronicznego (drukarki, rzutniki multimedialne itd.).
3.2. Korzystanie ze stron internetowych do opracowania konspektów zajęć. np. scholaris.pl
Okres stażu.
Płyta lub inny nośnik z zapisem elektronicznym.
4.
Współorganizacja zawodów, turniejów i imprez sportowych.

4.1. Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców kl.2 i kl. 3.
4.2. Szkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców kl. 1.
4.3. Szkolny Turniej Piłki Nożnej. Chłopców.
Październik – Listopad 2014
Grudzień 2014
Luty – Marzec 2015


5.
Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
5.1. Zorganizowanie i poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej dziewcząt.
Wrzesień - Czerwiec
Notatki własne, dziennik zajęć pozalekcyjnych.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt.3)
L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI/DOKUMENTACJA
1.
Rozpoznanie problemów środowiska uczniowskiego.
1.1. Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami i uczniami.
1.2. Zapoznanie się ze szkolnym Programem Profilaktyki „Bezpieczna Jedynka” .
1.3. Rozmowa o przeprowadzanych ankietach szkolnych dotyczących opinii i oczekiwań rodziców na temat szkoły z pedagogiem i psychologiem.

Okres stażu

Wrzesień 2014


Notatki w dzienniku lekcyjnym, notatki własne.
2.
Współpraca z rodzicami.
2.1. Udział w zebraniach ogólnych i klasowych u różnych nauczycieli.

Okres stażu
(Według potrzeb).

3.
Współpraca z Pedagogiem i Psychologiem Szkolnym, Wychowawcami klas i innymi nauczycielami.
3.1. Konsultowanie z innymi nauczycielami oraz psychologiem i pedagogiem sytuacji trudnych wychowawczo.
Okres stażu
(Według potrzeb).
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt.4)
L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI/DOKUMENTACJA
1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
1.1. Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą.
W drugim tygodniu każdego miesiąca przez okres trwania stażu.
Notatki własne, arkusze obserwacji.

2.
Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
2.1. Udział w otwartych lekcjach i w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych.
Okres stażu
Notatki własne.
3.
Opracowanie konspektów lekcji.
3.1. Doskonalenie umiejętności opracowywania konspektów zajęć – analiza z opiekunem stażu.
Okres stażu
Notatki własne.
Opracował: J. T.
dn.19.09.2014 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 393


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.