AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Karol Baryła, 2015-01-26
Piotrków Trybunalski

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Karol Baryła - nauczyciel mianowany
ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2017 r.

Cele:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne.

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin realizacji

Spodziewane efekty

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu
zawodowego.
Cały okres stażu
1-14.09.2014 r.

05.09.2014 r. Znajomość procedur awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi
szkoły plan rozwoju zawodowego.

2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły.
Analiza dokumentacji szkoły: Statut Szkoły, Plan Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania

Prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku nauczyciela.Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentacja szkolna.

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Kompletowanie dokumentacji przedstawiającej dorobek nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie realizacji stażu.

Cały okres stażu
Gromadzenie dokumentów,
Dyplomy,
Zaświadczenia,
Inne.

4. Opracowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z
realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dwa razy w roku
Sprawozdanie


Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin realizacji
Inf. o realizacji zadań
Inf. o efektach prowadzenia zajęć
(zaświadczenia i materiały)

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie.
- udział w procesie wewnątrzszkolnego
dokształcania nauczycieli,

- studiowanie literatury pedagogicznej,

- poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu.
W czasie stażu
- zaświadczenia,
- notatki z udziału w radach szkoleniowych,
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych


2.


Doskonalenie Przedmiotowego Systemu
Oceniania z historii. - zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi,
- ciągła ewaluacja Przedmiotowego Systemu
Oceniania.
W czasie stażu
- teczka z materiałami w bibliotece szkolnej
- informacje dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły

3. Wzbogacenie warsztatu pracy.
- gromadzenie pomocy dydaktycznych (plansze tematyczne, eksponaty historyczne).
W czasie stażu
- potwierdzenia
4.

Współpraca z biblioteką szkolną.

- powiększanie klasowej biblioteki (multimediów i pozycji książkowych),

- pomoc w docieraniu do literatury wykorzystywanej podczas przygotowań
do konkursów.
W czasie stażu
- potwierdzenie
5.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
- praca indywidualna z uczniem zdolnym.
W czasie stażu
- plan pracy z uczniem zdolnym,
- potwierdzenia

6.

Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych.
- Święto Konstytucji 3 maja,
- Święto Niepodległości,
- Święto Szkoły,
- Festiwal Nauki
W czasie stażu
- potwierdzenia
7.
Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów. - gazetki okolicznościowe,
- wizyty zaproszonych gości. W czasie stażu
- potwierdzenia


8. Udział w konferencjach metodycznych,
warsztatach.
- udział w konferencjach, warsztatach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W czasie stażu - zaświadczenia,
- dyplomy ukończenia

9. Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych
konkursów historycznych i o tematyce europejskiej. - opracowanie testów do konkursów. W czasie stażu - potwierdzenia Szkoły,
- protokoły z przeprowadzonych konkursów.
10. Współpraca z rodzicami.
- spotkania z rodzicami,
- dyżury nauczycielskie,
- spotkania indywidualne. W czasie stażu - potwierdzenia
11. Praca w różnych zespołach w szkole.
- praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej,
- praca w zespole wychowawczym. Na bieżąco
- potwierdzenia
12.

Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i
umiejętności.
- studiowanie artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie,
- studiowanie literatury fachowej. W czasie stażu
- notatki, adresy stron WWW,
- notatki i wnioski dla siebie i szkoły.


§8 Ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego.
- publikacja w Internecie. 10/11. 2014 r.
- adres WWW
2. Wykorzystanie Internetu, jako źródła informacji.
- wyszukiwanie stron internetowych bogatych
w informacje historyczne wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych.
W czasie stażu
- adresy stron WWW
3. Posługiwanie się pocztą elektroniczną.
- komunikowanie się z młodzieżą poprzez pocztę elektroniczną (poprawa i ocena prac kontrolnych). W czasie stażu
- wydruk ze skrzynki poczty elektronicznej
4. Wykorzystanie multimediów w przedmiocie.
- wykorzystanie filmów o tematyce historycznej na zajęciach.
W czasie stażu
- notatki
5. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.
- wyszukiwanie informacji historycznych.
W czasie stażu
- potwierdzenia
6 Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
- wykorzystanie prezentacji multimedialnych uczniów na zajęciach.
W czasie stażu
- potwierdzenia

§8 Ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem
stażystą/kontraktowym.
- przygotowanie i omawianie zajęć, w których
będzie brał udział nauczyciel starający się o wyższy stopień awansu.
W czasie stażu
-potwierdzenia
2. Prowadzenie zajęć otwartych z historii dla
nauczycieli.
- prowadzenie zajęć otwartych z historii dla
nauczycieli.
W czasie stażu
- scenariusz zajęć

3. Wygłaszanie prelekcji na forum Rady
Pedagogicznej.
- przygotowanie i wygłaszanie prelekcji z
zakresu dydaktyki i wychowania młodzieży,
- zgłaszanie konstruktywnych uwag o
funkcjonowaniu szkoły.
W czasie stażu
- protokoły z posiedzenia Rad Pedagogicznych

§8 Ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Propagowanie tematyki europejskiej.
- propagowanie idei europejskiej wśród młodzieży,
- współpraca z nauczycielami języków
obcych,
- organizowanie konkursów o tematyce europejskiej.
W czasie stażu
- potwierdzenia
2. Wycieczki przedmiotowe i
turystyczne.
- organizacja i przeprowadzenie wycieczek
przedmiotowych i turystycznych.
W czasie stażu
- potwierdzenia


§8 Ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Promowanie szkoły.
- praca nad szkolną stroną WWW, regularne
aktualizowanie jej, udział w imprezach miejskich promujących szkołę.
I– III 2014 - 2017
- potwierdzenia
2. Współpraca z Muzeum i Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim.
- propagowanie wśród młodzieży korzystania z różnych form upowszechniania kultury i
historii na terenie miasta.
W czasie stażu
- potwierdzenia instytucji
3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
profilaktyki oraz ograniczenia absencji
uczniów.
- udział w pracach komisji ds. planu wychowawczego szkoły oraz profilaktyki.
W czasie stażu
- plan wychowawczy szkoły,
- plan profilaktyki szkoły.

4. Współpraca z lokalnymi służbami (Policja).
- organizowanie prelekcji z przedstawicielami Policji.
W czasie stażu
- potwierdzenia


§8 Ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych.


1. Opis i analiza postępowania z uczniem
zagrożonym nałogiem. - studium przypadku. W czasie stażu
- notatki
2. Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia.
- wywiad środowiskowy,
- opis sytuacji.
W czasie stażu
- notatki
3. Opis i analiza pracy z uczniem edukacyjnie
słabym.
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
W czasie stażu
- notatki


Zatwierdził: ....................................

Opracował:

..............................
/imię i nazwisko nauczyciela/


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.