AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Bąk, 2014-06-25
Sosnowiec

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA DYPLOMOWANIE - Piotr Bąk

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PIOTRA BĄKA - nauczyciela wychowania fizycznego

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu

realizowany w okresie
od 1 września 2011 roku do 31 maja 2014 roku

w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY (§8 ust.2 pkt.1)

ZADANIA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
2.Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
3.Wstępna ocena własnych umiejętności, doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
4.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego
5.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. 6.Samodzielne studiowanie fachowej literatury, w celu uzupełnienia i odświeżenia swoich wiadomości, pogłębienia wiedzy merytorycznej i podnoszenie kompetencji
7.Opanowanie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatycznych
8.Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej 9.Promowanie szkoły

FORMY REALIZACJI:

Do pkt1
•Analiza przepisów prawa oświatowego
•Karta Nauczyciela
•Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN , MENiS i portalach edukacyjnych
•Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Do pkt2
•Analiza dokumentacji : Statutu Szkoły, WSO,WDN, programu wychowawczego, programu profilaktycznego szkoły.

Do pkt3.
•Doskonalenie form i metod pracy na lekcjach wychowania fizycznego
•Opracowywanie scenariuszy lekcji, systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą, gromadzenie własnych materiałów pomocniczych

Do pkt4
•Udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach doskonalących własny warsztat pracy.
•Udział w konferencjach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
•Udział w zespole przedmiotowym nauczycieli.
•Udział w pracach zespołu wychowawczego szkoły.

Do pkt5
•Ukończenie kursów doskonalących własny warsztat pracy oraz pracę wychowawcy, opiekuna.

Do pkt6
•Zapoznawanie się na bieżącą z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową, wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
•Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej

Do pkt7
•Posługiwanie się komputerem
•Korzystanie z zasobów sieci Internetu
•Odwiedzanie portali edukacyjnych i oświatowych
•Aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego.
•Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.

Do pkt8
•Składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy sportowe w szkole według bieżących potrzeb wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
•Drobne naprawy bieżące przyborów i sprzętu sportowego

Do pkt9
•Udział uczniów w zawodach międzyszkolnych
•Udział w różnych formach promocji szkoły w sosnowieckich gimnazjach

DOKUMENTACJA

•Zredagowany plan rozwoju zawodowego zgodny z potrzebami szkoły
•Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
•Szkolenia, warsztaty, kursokonferencje, hospitacje
•Sprawozdanie
•Dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje
•Spis literatury
•Spis najczęściej odwiedzanych stron internetowych
•Dokumentacja i potwierdzenia

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (8 ust.§ 2 pkt. 2)

ZADANIA

1. Zastosowanie programów użytkowych w pracy nauczyciela
2. Wykorzystanie technologii komputerowej do prowadzenia i aktualizacji gazetki szkolnej
3. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w procesie dydaktycznym
4. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI:

Do pkt1
•Przygotowanie testów, ankiet, dyplomów, podziękowań oraz dokumentacji nauczyciela
•Prowadzenie dokumentacji na „Najbardziej usportowioną klasę”

Do pkt2
•Gromadzenie materiałów przez uczniów pod kontrolą nauczyciela za pomocą Internetu do przygotowania informacji o tematyce sportowej

Do pkt3
•Prowadzenie lekcji z wychowania fizycznego z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

Do pkt4
•Zamieszczenie na stronach internetowych scenariuszy lekcji z wychowania fizycznego oraz planu rozwoju zawodowego

Do pkt5
•Gromadzenie dokumentów: świadectw , zaświadczeń, programów, itp.

DOKUMENTACJA

•Ankiety, testy, dyplomy, podziękowania
•Zdjęcia
•Scenariusze lekcji
•Publikacja w Internecie
•Dokumentacja

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH. PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ (§ 8 ust.2 pkt.3)

ZADANIA

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
2.Uczestniczenie w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

FORMY REALIZACJI:

Do pkt1
•Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli
•Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
•Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji
•Pełnienie roli opiekuna stażu
•Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (wycieczki rekreacyjne, turystyczno-krajoznawcze)- działania interdyscyplinarne

Do pkt2
•Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego
•Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach zespołu przedmiotowego
•Przeprowadzenie trzech szkoleń w ramach WDN dla nauczycieli wychowania fizycznego z koszykówki.
•Uczestniczenie w spotkaniach,szkoleniach Rady Pedagogicznej

DOKUMENTACJA

•Sprawozdanie,
•Scenariusze lekcji

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH (§8 ust.2 pkt4a)

ZADANIA

1.Opracowanie i wdrożenie planu autorskiego programu z piłki siatkowej na zajęciach pozalekcyjnych.

FORMY REALIZACJI:

Do pkt 1
•Planowanie sposobów realizacji programu
•Konsekwentne wdrażanie zaplanowanych działań
•Jasny i czytelny plan pracy z uczniami

DOKUMENTACJA

•Sprawozdanie z realizacji


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH (§8 ust.2 pkt.4c)

ZADANIA

1.Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych – programy profilaktyczne
2.Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych,
3.Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych dla uczniów naszej szkoły podczas ferii zimowych

FORMY REALIZACJI:

Do pkt 1
•Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zgodnie z oczekiwaniami uczniów

Do pkt 2
•Zachęcenie uczniów do podejmowania działań ruchowych w wolnym czasie

Do pkt 3
•Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych

DOKUMENTACJA

•Plan zajęć; program; sprawozdanie
•Scenariusz konkursu

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI (§8 ust.2 pkt.4e)

ZADANIA

1.Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami
2.Organizacja imprez sportowych i konkursów międzyszkolnych wraz z innymi nauczycielami 3.Współpraca z rodzicami uczniów

FORMY REALIZACJI:

Do pkt1
•Współpraca z innymi klubami sportowymi mająca na celu analizę osiągnięć pozaszkolnych
•Współpraca z Urzędem Miasta – Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, Miejskim Ośrodkiem Sportu, Szkolnym Związkiem Sportowym
•Współpraca z policją z zakresu zasad bezpieczeństwa
•Współpraca w przygotowaniu i organizacji różnych imprez oraz akcji dla dzieci z Domu Dziecka Ośrodka Pomocy Społecznej itp.
•Współpraca z pielęgniarką szkolną w akcjach profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia

Do pkt2
•Przygotowywanie we współpracy z nauczycielami wychowawcami uroczystości szkolnych
•Organizacja mistrzostw międzyszkolnych w wybranych dyscyplinach sportowych

Do pkt3
•Spotkania indywidualne z rodzicami; rozwiązywanie problemów wychowawczych

DOKUMENTACJA
•Zaświadczenie; sprawozdanie, wyniki sportowe

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY (§8 ust.2 pkt.5)

ZADANIA

1.Zanalizowanie i opisanie rozpoznanych dwóch przypadków oraz przedstawienie sposobu rozwiązania problemów wychowawczych.

FORMY REALIZACJI:

Do pkt 1
•Dokonanie analizy oraz przedstawienie rozwiązania wybranego problemu wychowawczego
•Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów wychowawczych, dydaktycznych uczniów
•Uważna obserwacja uczniów, poznanie ich środowiska domowego
•Realizacja treści programu profilaktycznego, wychowawczego szkoły i wdrażanie procedur w przeciwdziałaniu przemocy

DOKUMENTACJA

•Opis i analiza przypadków

TERMIN

•Cały okres stażu


Podpis nauczyciela Zatwierdzam


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1121


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.