AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Targowska, 2014-06-17
Warszawa

Ogólne, Projekty edukacyjne

Dobre praktyki szkoły dla uczniów z autyzmem - edukacja kulturalna.

- n +

"Dobre praktyki szkoły dla uczniów z autyzmem- edukacja kulturalna."

Działania edukacyjno - kulturalne, będące źródłem inkluzji społecznej, prowadzone przez szkolnego koordynatora kulturalnego w ramach projektów edukacji kulturalnej w ZSS Nr 97 dla uczniów z autyzmem:

1. Edukacja poprzez kino.
Inkluzja społeczna poprzez uczestnictwo w lokalnym życiu kulturalnym.

Tytuł: ”Akademia Edukacji Filmowej” W kinie Praha, Lun,Alchemia.

Cel działania

• edukacja filmowa, rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz samodzielności uczniów, oraz ich szeroko rozumiana inkluzja społeczna.
• edukowanie placówki kulturalnej na temat specyficznych potrzeb i trudności osób z autyzmem i sposobów ułatwienia uczniom pełniejszego uczestnictwa kulturalnego
• integracja społeczna pracowników placówki oraz klientów kina

Krótki opis działania


W ramach edukacji filmowej szkoła nawiązywała współpracę z licznymi organami. Ostatnie cztery lata Akademia prowadzona była w pobliskim Kinie Praha, gdzie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz okazyjnie uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem brali udział w zajęciach filmowych.
Założeniem głównym jest systematyczne uczestnictwo uczniów z autyzmem w specjalnie tematycznie dobranych seansach filmowych. Projekcje odbywają się w wyznaczonym terminie i zazwyczaj wraz z uczniami naszej szkoły biorą w nich udział uczniowie innych szkół oraz zwykli klienci kina. Spotkania w kinie odbywają się cyklicznie przez cały rok, zwykle, co jeden / dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem. Bezpośrednio przed seansem lub później staramy się o przedstawienie zajęć tematycznych, pogadanki, dialogu kierowanego, prezentacji itp. na temat zagadnień poruszanych na wybranym seansie. Większość spotkań uzupełnianych jest zajęciami edukacyjnymi lub plastycznymi przeprowadzonymi przez wychowawców w klasach. Często kino oferuje dodatkowe materiały edukacyjne, np. scenariusze zajęć do wybranego filmu.
Nasi uczniowie po wcześniejszych doświadczeniach nieregularnego odwiedzania kina dla najmłodszych („Misiowe poranki” w kinie Luna, „Kino Myszki Norki”- Fundacja DZZP , kino Alchemia”) nabrali gotowości do udziału w trudniejszych propozycjach edukacyjnych. Rozszerzyliśmy zatem repertuar z dotychczasowych krótkometrażowych form animowanych, do filmów pełnometrażowych animowanych, fabularnych i dokumentalnych. Zaczęliśmy także włączać się w ogólnodostępne programy edukacji filmowej dla szkół masowych, próbując dostosować je do naszych potrzeb.
W latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 nasza szkoła włączyła się do programu „ Szkolna Akademia Filmowa, Program SZAFA dla szkół podstawowych. Klasy I-III ,rok I i II”, autorstwa Andrzeja Kaweckiego. W roku szkolnym 2012/2013 dołączyliśmy do realizowanej w kinie „Praskiej Akademii Filmowej” dla klas I-III i IV – VI szkoły podstawowej, autorstwa Elżbiety Kozłowskiej. W bieżącym roku szkolnym 2013/ 2014 realizujemy „Akademię Edukacji Filmowej w Kinie Praha” wraz z odpowiedzialnym za dział „Kino Praha dla szkół” panem


Efekty:
Uczniowie zyskali nowe doświadczenia poznawcze i artystyczne, oraz nabywali i utrwalali umiejętności społeczne, przede wszystkim takie jak odpowiednie i bezpieczne zachowanie na ulicy oraz w placówce, korzystanie z szatni i toalety w miejscu publicznym, korzystanie z biletów, ciche słuchanie filmu i kulturalne zachowanie w czasie seansu oraz aktywne uczestnictwo w pogadankach i pokazach.
Klienci kina spotkali się osobiście z osobami autyzmem, natomiast pracownicy placówki poznali ich specyficzne potrzeby w zakresie efektywnego korzystania z seansów filmowych i zajęć edukacyjnych.

Rady i przestrogi:
Doświadczenie pokazało jak ważna jest współpraca z placówką w zakresie odpowiedniego doboru repertuaru, prowadzenia prelekcji i nagłośnienia sali. Poinformowanie innych osób dorosłych oraz uczniów uczestniczących w wydarzeniu o specyfice autyzmu pozwala lepiej zrozumieć zachowanie osób z tą niepełnosprawnością i prowadzi do większej otwartości i kształtowania akceptującej postawy innych widzów i słuchaczy oraz pracowników..

Sposoby upowszechniania:
Informacje na temat edukacji filmowej zamieszczane są regularnie na stronie internetowej szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ ) oraz partnerów związanych z projektami (http://www.kinopraha.pl/ ), w gazetce szkolnej GADU-GADU oraz przekazywane są współpracującym placówkom telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną.


Publikacja:
Gazetka szkolna GADU-GADU, strona internetowa szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ )


2. Edukacja poprzez teatr.
Inkluzja społeczna poprzez uczestnictwo w lokalnym życiu kulturalnym.

Tytuł: ”Akademia Edukacji Teatralnej”

Cel działania
• edukacja teatralna, rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz samodzielności uczniów, oraz ich szeroko rozumiana inkluzja społeczna.
• edukowanie placówki kulturalnej na temat specyficznych potrzeb i trudności osób z autyzmem i sposobów ułatwienia uczniom pełniejszego uczestnictwa kulturalnego
• integracja społeczna pracowników placówki oraz jej klientów

Krótki opis działania

W ramach edukacji teatralnej szkoła nawiązywała współpracę przede wszystkim z Teatrem Rampa, Teatrem powszechnym oraz Teatrem Guliwer. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz okazyjnie uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem brali udział w wybranych spektaklach.
Założeniem głównym jest systematyczne, przynajmniej raz w semestrze, uczestnictwo uczniów z autyzmem w specjalnie tematycznie dobranych przedstawieniach. Spektakle odbywają się w zwykłym terminie i wraz z uczniami naszej szkoły biorą w nich udział także inne dzieci i młodzież. Bezpośrednio przed spektaklem lub później wychowawcy przeprowadzają zajęcia tematyczne, pogadanki, dialogi kierowane, prezentacje itp. na temat zagadnień poruszanych w teatrze. Większość spotkań uzupełnianych jest zajęciami edukacyjnymi lub plastycznymi przeprowadzonymi przez wychowawców w klasach, z wykorzystaniem dodatkowych materiałów pozyskanych w teatrze.
Nasi uczniowie po wcześniejszych doświadczeniach nieregularnego odwiedzania spektakli dla najmłodszych („teatr Guliwer”) nabrali gotowości do udziału w trudniejszych propozycjach edukacyjnych. Rozszerzyliśmy zatem repertuar i korzystamy z dłuższych forma teatralnych, ulubiona przez dzieci forma SA musicale, które przedstawiają dla osób z autyzmem szczególne walory terapeutyczne.
W latach szkolnych 2010- 2014 nasi uczniowie uczestniczyli m.in. w spektaklach Teatru Rampa: „ Pinokio”, „A my do Betlejem”, „W pogoni za bajką”, „Tajemniczy ogród”, „Wielka wyprawa”, „Awantura o Basię”, „Calineczka” oraz Teatru Powszechnego:, „Lokomotywa”.

Efekty:
Uczniowie zyskali nowe doświadczenia poznawcze i artystyczne, oraz nabywali i utrwalali umiejętności społeczne, przede wszystkim takie jak odpowiednie i bezpieczne zachowanie na ulicy oraz w placówce, korzystanie z szatni i toalety w miejscu publicznym, korzystanie z biletów, ciche słuchanie spektaklu i kulturalne zachowanie w czasie seansu oraz na przerwach.
Widzowie teatru spotkali się osobiście z osobami autyzmem, natomiast pracownicy placówki poznali ich specyficzne potrzeby w zakresie efektywnego korzystania ze spektakli.

Rady i przestrogi:
Ze względu na specyficzne trudności osób z autyzmem uczniowie naszej szkoły, w większości wypadków wymagają indywidualnych asystentów. Nie możemy korzystać ze zwykłych świadczeń, takich jak bezpłatny bilet dla jednego opiekuna przypadający na grupę 10 uczniów. Koszty spektaklu przy opiece 1do1 podnoszą się niemal o 100% ! W tej sytuacji placówka przedstawiała problem teatrom (Rampa i Powszechnemu) i uzyskaliśmy ogromna pomoc i przyjazne warunki finansowe. Jednocześnie teatry zyskały świadomość na temat barier w dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych.
Doświadczenie pokazało jak ważna jest współpraca z placówką w zakresie odpowiedniego doboru repertuaru, prowadzenia prelekcji i nagłośnienia sali. Poinformowanie innych osób dorosłych oraz uczniów uczestniczących w wydarzeniu o specyfice autyzmu pozwala lepiej zrozumieć zachowanie osób z tą niepełnosprawnością i prowadzi do większej otwartości i kształtowania akceptującej postawy innych widzów i słuchaczy oraz pracowników.

Sposoby upowszechniania:
Informacje na temat edukacji teatralnej zamieszczane są regularnie na stronie internetowej szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ ) oraz w gazetce szkolnej GADU-GADU.

Publikacja:
Gazetka szkolna GADU-GADU, strona internetowa szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ )


3. Edukacja poprzez koncerty.
Inkluzja społeczna poprzez uczestnictwo w lokalnym życiu kulturalnym.

Tytuł:
„Akademia edukacji artystycznej w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej”
W ramach Poranków Muzycznych w SCEK

Cel działania

• edukacja muzyczna, rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz samodzielności uczniów, oraz ich szeroko rozumiana inkluzja społeczna.
• Wykorzystywania terapeutycznego oddziaływania muzyki na uczniów z autyzmem
• edukowanie placówki kulturalnej na temat specyficznych potrzeb i trudności osób z autyzmem i sposobów ułatwienia uczniom pełniejszego uczestnictwa kulturalnego
• integracja społeczna pracowników placówki oraz innych uczestników koncertów

Krótki opis działania

W ramach edukacji muzycznej szkoła nawiązywała współpracę z panią Elżbietą Siczek odpowiedzialną za program Poranki Muzyczne w SCEK. Dzięki wspólnym rozmowom i wymianom doświadczeń udało się zorganizować cykl koncertów w ramach poranków przeznaczonych specjalnie dla uczniów z autyzmem. I innych osób niepełnosprawnych. Ze swojej strony szkoła zadbała o maksymalne wykorzystanie przestrzeni lokalowej oraz optymalizacje doświadczeń społecznych i do udziału we wspólnych spotkaniach zaproszone także osoby dorosłe z autyzmem, niepełnosprawne psychicznie i intelektualnie należące do kilku placówek Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, oraz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie ze „Szczęśliwej szkoły” ZSS Nr 92 w Warszawie.
Koncerty odbywają się regularnie w gmachu SCEK we wtorki i czwartki, zgodnie z harmonogramem naszej grupy jeden/ dwa razy w miesiącu. W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest 15 spotkań:
o Kolorowe rytmy-Lutosławski
o Wśród gałęzi drzew
o Jesienne marzenia
o Młodzi wirtuozi klarnetu
o Grudniowe mruczanki
o Małe kolędowanie
o Zabawa w śnieżki
o Jadą sanie drogą
o Portrety Fryderyka
o Zagraj ze mną na flecie. Grupa Inst. dętych
o Zagraj ze mną na wiolonczeli.
o Z dawnych wieków
o Moniuszkowskie tony
o Zagraj ze mną na gitarze
o Słodki zapach lata
Dodatkowym walorem tych spotkań poza częścią edukacyjną, muzyczną i korzyściami społecznymi jest fakt, że grający artyści to często także uczniowie lub osoby młode.
Nie do przecenienia są spotkania młodych artystów z niepełnosprawna widownia. Muzycy poznają niekonwencjonalne sposoby okazywania emocji poprzez słuchaczy i otwierają się na nowe doświadczenia.
Efekty:
Uczniowie zyskali nowe doświadczenia poznawcze i artystyczne, oraz nabywali i utrwalali umiejętności społeczne, przede wszystkim takie jak odpowiednie i bezpieczne zachowanie na ulicy oraz w placówce, bezpieczna podróż komunikacja miejską, korzystanie z szatni i toalety w miejscu publicznym, ciche słuchanie muzyki w czasie koncertu i kulturalne zachowanie oraz aktywne uczestnictwo w pogadankach edukacyjnych.
Regularne potkania z muzyką mają też dla uczniów z autyzmem ogromne walory terapeutyczne i motywują do prawidłowego zachowania.
Artyści spotkali się osobiście z osobami autyzmem, natomiast pracownicy placówki poznali ich specyficzne potrzeby w zakresie efektywnego korzystania z zajęć muzycznych i edukacyjnych.

Rady i przestrogi:
Doświadczenie pokazało jak ważna jest współpraca z placówką w zakresie odpowiedniego doboru repertuaru, czasu spotkania i organizacji przestrzeni, prowadzenia prelekcji i nagłośnienia sali. Poinformowanie innych osób dorosłych oraz uczniów uczestniczących w wydarzeniu o specyfice autyzmu pozwala lepiej zrozumieć zachowanie osób z tą niepełnosprawnością i prowadzi do większej otwartości i kształtowania akceptującej postawy innych widzów i słuchaczy oraz pracowników i młodych artystów.

Sposoby upowszechniania:
Informacje na temat edukacji muzycznej zamieszczane są na stronie internetowej szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ ) oraz partnerów związanych z projektami (http://www.scek.pl/dla-szkol ), w gazetce szkolnej GADU-GADU oraz przekazywane są współpracującym placówkom telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną.

Publikacja:
Gazetka szkolna GADU-GADU, strona internetowa szkoły ( http://www.zss97.waw.pl/ )


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 596


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.