AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krzysztof Wiedro, 2014-06-02
krajenka

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanie

- n +

Termin rozpoczęcia stażu: 01 września 2011r
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2014r


Podstawa prawna:
 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. Zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1543).ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1 2 3 4
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia, jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
 Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. IX.2011r
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły. Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, plan wychowawczy)
Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.
Właściwe wykorzystywanie przepisów
w codziennej pracy. Cały okres stażu
Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
 Aktywny udział w pracach WDN.
 Udział w warsztatach metodycznych.
 Samodzielne studiowanie fachowej literatury. Zaświadczenia, świadectwa


Wykaz literatury Cały okres stażu
Podejmowanie dodatkowych zadań. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
 Promowanie zdrowego stylu życia.
Dziennik zajęć Na bieżąco
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.
 Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
 Prowadzenie dokumentacji szkolnej
 Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

Tabele, wyniki z zawodów itp.
Potwierdzenia i kopie dokumentów u dyrektora. Cały okres stażu
Wykorzystywanie Internetu Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z administratorem strony.
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
 Korzystanie ze stron MEN.
Strona internetowaCały okres stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt.3.)
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
 Podejmowanie działań w ramach WDN.
 Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.
 Publikacje na stronach portali edukacyjnych.
 Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f. Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji,
Cały okres stażu
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a).
Przygotowanie i wdrożenie programu własnego z zakresu zadań edukacyjno – wychowawczych.
 Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki siatkowej w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.
Program Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami uczniów. Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe. Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych Cały okres stażu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt.4c).
Organizacja wycieczek i imprez szkolnych. Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

 Współorganizacja i organizacja imprez szkolnych: dnia sportu, pierwszego dnia wiosny.
Potwierdzenia Cały okres stażu
Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych.
 Organizowanie zawodów międzyklasowych.
 Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły itp. Harmonogram imprez sportowych.
Dyplomy Cały okres stażu
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych: piłka siatkowa Dzienniki zajęć Cały okres stażu
Diagnozowanie problemów środowiskowych wychowanków.
 Poznanie środowiska rodzinnego uczniów sprawiających problemy wychowawcze, obserwacja w czasie zajęć, współpraca z zespołem wychowawczym, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym
Potwierdzenia Na bieżąco w czasie trwania stażu
Diagnozowanie problemów zdrowotnych uczniów.
 Współpraca z pielęgniarką szkolną, rozpoznawanie problemów zdrowotnych uczniów w celu właściwego planowania działań dydaktycznych.
Potwierdzenia Cały okres stażu
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e).
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami. Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.
 Współpraca z LZS ISKRA Krajenka oraz MLKS Sparta Złotów
Potwierdzenia Cały okres
Stażu
Udział w zawodach sportowych zgodnych z kalendarzem SZS Wielkopolska. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów
Komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach Cały okres
Stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym

Potwierdzenie Cały okres stażu
Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę. Współorganizowanie akcji np.: sprzątanie świata

Potwierdzenie Cały okres stażu
Propagowanie idei sportu. Zamieszczanie ciekawych wydarzeń sportowych z życia szkoły na gazetce ściennej.

Okres stażu
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5).
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza przypadków Opracowany opis i analiza Okres stażu
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 833


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.