AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Majewska, 2014-05-27
Gzy

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Matematyka - Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:
Marzena Majewska
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marzena Majewska
Nauczyciel: nauczyciel matematyki
Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r
Czas trwania stażu: do 31 maja 2014r – 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Anna Korycińska
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004. Nr179, poz. 1845)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 0 poz. 393 )

§ 6 ust.2 pkt. 1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji wskazówki, uwagi
1 Poznawanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznawanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Napisanie planu rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu IX
2013 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Opiekun stażu IX
2013 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu IX 2013 VI2014 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu IX 2013 VI2014 Teczka stażysty
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu VI2014 Sprawozdanie z realizacji stażu
6 Poznanie zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX 2013 VI2014 Lista obecności na radach

7 Zapoznanie się tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja , spotkania Rady Pedagogicznej, analiza dokumentacji Dyrektor szkoły, opiekun stażu, lider zespołu IX 2013 Organizacja zajęć własnych
8 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, Regulamin pracy i wynagradzania, WSO, Program
Wychowawczy, Program
Profilaktyczny, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć, itp.
Analiza dokumentacji Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX 2013 X 2013 Wpisy w dziennikach, potwierdzenie opiekuna stażu
9 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych Dyrektor szkoły, pracownik BHP IX 2013
XI 2013 Świadectwo ukończenia kursu
10 Określenie roli nauczyciela Bezpośrednia rozmowa Dyrektor, wychowawcy klas, pedagog szkolny IX 2013 V 2014 Uwagi w autorefleksji


§ 6 ust.2 pkt. 1. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły
Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji wskazówki, uwagi
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Obserwacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu, nauczyciele pedagog szkolny Raz w miesiącu
IX 2013 VI2014 Wnioski z obseracji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza Opiekun stażu,
Dyrektor szkoły Raz w miesiącu
IX 2013 VI2014 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Autorefleksja, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji Samodzielna praca Opiekun stażu Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza
4 Samokształcenie i uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz szkolnym i pozaszkolnym Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach, szkoleniach i kursach Dyrektor szkoły Opiekun stażu IX 2013 V 2014 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez dyrektora
5 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Opracowanie scenariuszy i konspektów zajęć w formie elektronicznej Samodzielna praca
Opiekun stażu IX 2013 VI 2014 Teczka stażysty płyta z zapisem§ 6 ust.2 pkt. 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji wskazówki, uwagi
1 Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów Rozmowa, wywiad z wychowawcami i nauczycielami Opiekun stażu, Dyrektor szkoły, nauczyciele,
wychowawcy klas, pedagog szkolny X/XI 2013 Charakterystyka klas w przygotowanej przez siebie formie
2 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Opiekun stażu,
Pedagog VI 2014 Teczka stażysty
3 Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniów Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami klas Opiekun stażu, nauczyciele, wychowawcy IX 2013 VI 2014 Potwierdzenie pedagoga
4 Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym Dyrektor szkoły Opiekun stażu
Nauczyciele XII 2013 I 2014 Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
5 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów Czytanie literatury pedagogicznej, rozmowa z nauczycielami Opiekun stażu
Nauczyciele IX 2013 VI 2014 Spis przeczytanych książek, uwagi do ich treści, notatki własne
6 Rozwijanie zainteresowań uczniów Organizacja konkursów matematycznych (Kangur, Kangurek, Międzyszkolny konkurs matematyczny) Dyrektor szkoły III 2014
V 2014 Sprawozdanie z przebiegu konkursu


§ 6 ust.2 pkt. 3. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć
Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji wskazówki, uwagi
1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami Publikacja planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom Opiekun stażu Na bieżąco Adresy stron internetowych na których zostały zamieszczone materiały
2 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Nauczyciele Na bieżąco Kontakty interpersonalne min z uczniami i gronem pedagogicznym
3 Analiza i samoocena swoich zachowań Analiza własnych lekcji, notatek, rozmów poobserwacyjnych Opiekun stażu, nauczyciele, Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
4 Wykorzystanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela Praca z komputerem, z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami Opiekun stażu, nauczyciele Na bieżąco Scenariusze lekcji, publikacje w Internecie
…………………………………………… …………………………………………
Podpis stażysty Podpis dyrektora
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1672


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.